Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Kullanııcı Adı: Şifre: Beni hatırla
Bakteriler

BAŞLIK: BAKTERİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

BAKTERİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ 6 yıl 6 ay ago #1304

 • nil
 • nil's Avatar
 • Offline
 • Platinum Biyolog
 • Gönderiler: 1156
 • Teşekkür Sayısı: 46
 • Başarı: 1
Bakterilerin varlığı,ilk kez 17.yüzyılda saptanmiş , ancak çeşitleri ve özellikleri 19.yüzyılın sonlarında anlaşılmıştır. Bakteriler;toprak,hava,su,canlı vücudu,ölmüş bitki hayvan gibi her ortama uyum sağlamış en yaygın canlılardır.Buzullar içinde bakteriler bulunur.Bakteriler en küçük ve en ilkel hücre yapısına sahip canlılardır.Bakterilerin çoğu,insan ve diğer canlılar için zararlı oldu halde bazıları yaralıdır.
Bakteriler,ışık mikroskobunda farklı şekillerde,tek tek veya grublar halinde görülürBakterilerin boyutları 1-10 arasında değişir Bakteri hücresinin en dışında karbonhidrat,yağ ve proteinlerden oluşan,karmaşık bir yapıda Hücre Çeperi bulunur.Çeper mumsu bir yapıdadır.Hücrenin korunması ve belli bir şekilde olmasını sağlar. Hücre çeperinin altında,ökaryot hücrelerde olduğu gibi Hücre Zarı vardır.Bakterilerde aktif hareket sağlayan kamçılar bulunur.Kamçı,bakterinin bir kenarındaki tek veya demet halinde olan uzun uzantılardır.
Bazı bakterilerin en dışında ayrıca Kapsülbulunur.Kapsül,çoğunlukla karbonhidratlardan oluşmuş yapılardır.Kapsül,yapışkan ve hücreyi koruyucu özelliktedir.Kapsüllü bakterilerin çoğunluğu hastalık yapıcıdır Örneğin zatüree hastalığı yapan "Kapsüllü Pnömokok"denilen gibi.Kapsüllü bakterier olumsuz ortam koşullarında daha dayanıklıdır.

Bakteri hücresinin içindeki stoplazmanın %90'ısudur.Bakterilerde çekirdek bulunmaz ama serbest halde DNA yönetici molekül bulunur.Çekirdek alanı içindeki ,Nükleotit denen yapı yani çekirdekcik ökaryot hücrelerdeki kromozom işlevine sahip kısmıdır.Bakterilerde mezozom tilakoit denilen zar kıvrımları ve bol miktarda ribozom vardır.ribozomlar tek tek veya poliribozom (polizom) denilen grublar halinde bulunur.Bakterilerin stoplazmalarında dağınık olarak protein, glikojen ve yağ tanecikleri vardır.Bakterilerde hayatsal olayların gerçekleşmesini sağlayan Enzimler stoplazmaya dağılmış haldedir.Solunum enzimlerinin bir kısmı stoplazmalarında,bir kısmı da hücre zarının iç yüzeyine dağılmış olarak bulunur.


Bakterilerin ömürleri kısadır.Yiyeceklerde içeceklerde,eşyalarda, toz parçacıklarında ,su damlacıklarında bulunur ve nedenle bir yerden bir yere kolayca taşınır.Ayrıca bakteriler bölünerek ürerlerOrtam koşulları bölünmeye uygun olmadığı durumlarda kavuşma (konjukasyon) yoluyla eşeyli üreme yaparlar.Bu yolla ,ortama daha iyi uyum sağlayabilen bakteriler oluşabilir.Bakteriler çok olumsuz koşularda endospor oluşturarak uzun süre yapılarını koruyabilir.Koşullar uygun duruma döndüğünde endospor gelişerek tekrar yeniden bakteriye dönüşür.
Son Düzenleme: 1 yıl 7 ay ago yazan yavuz.aydin.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Cvp:BAKTERİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ, HÜCRE YAPISI, TAKSONOMİSİ 6 yıl 6 ay ago #1309

 • yusuf
 • yusuf's Avatar
 • Offline
 • Gold Biyolog
 • Gönderiler: 210
 • Teşekkür Sayısı: 6
 • Başarı: 2
GENEL ÖZELLİKLERİ

- Tek hücreli prokaryotik canlılardır.

- Mikroskopla görülebilirler.

- Büyüklükleri 0,1–10 mikro metre arasında değişir.

- 3500 milyon yıldan daha uzun bir süredir dünyada var oldukları bilinmektedir.

- O kadar yaygınlar ki bu gün dünyamızda bakterinin bulunmadığı yer yok diyebiliriz.

- Hava ile ve su damlacıkları ile çok uzak mesafelere taşınabilirler.

- -90 ile 80 santigrat derece arasında yaşarlar.

- Deneysel olarak ilk defa 17.yy’ da Antoni Van Lövenhuk bakterileri gözleyerek onların şekillerini açıklamıştır.

- Büyüklükleri normal ökaryotik hücrelerin mitokondrileri kadardır

HÜCRE YAPISI

- Prokaryotik olduklarından zarla çevrili çekirdek, mitokondri, golgi, kloroplast gibi organelleri yoktur.

- Bütün bakteriler de ortak olan organel ribozomdur.

- DNA, RNA, hücre zarı ve stoplazma bütün bakteriler de ortak olarak bulunur.

- En dışta bir çeperle (murei)sarılıdır.

- Bazı bakteriler de dış tarafta kapsül bulunur. Kapsül bakterinin dirençliliğini ve hastalık yapabilme(patojen olma)özellini arttırır.

- Bazı bakteriler kamçılarıyla bazıları da dış etkenlerle hareket eder.

- Bazı bakteriler de mezozom bulunur. Burada ETS enzimleri vardır.

- Genel yapı olarak bakterilerin %90’ı sudur.

TAKSONOMİ

- Türlü türlü bakteriler keşfedildiği için bu bilinen bakterilerin sınıflandırılması zordur.

- 1977’de Woese tarafından yapılan ve 16 s Rrna dizilimindeki sistematiğe göre bakteriler 2 gruba ayrılır; arkeabakteri ve bakteri.

ARKEABAKTERİ

- Metanojenik arkeabakteri, anaerobik ortamlarda yaşar ve metabolizmasının sonucu olarak metan üretir.

- Büyükbaş hayvanların karnında yaşar ve bağırsaklarındaki gazlardan sorumludurlar.

- Halofilik arkeabakteriler, tuz seviyesi yüksek olan yerlerde yaşarlar.

- Termoasidofilik arkeabakteriler ise sıcak göllerde ama asitli yerlerde yaşarlar

ÖBAKTERİLER

- Ekstrem ortamlar hariç hemen hemen her yerde yaşarlar.

- Günümüzde binlerce öbakteri türü tanımlanmıştır, beslenme çeşitleri oldukça farklıdır.

- Foto ototrofların içinde mavi-yeşil alglerde bulunur.

- Bu bakteriler bitkilere ve alglere benzedikleri için fotosentez yapabilirler.

- Ayrıca kemoototrof ve kemoheterotrof bakteriler de bulunur.

ŞEKİLLERİNE GÖRE

- a)çubuk şeklinde olanlar(bacillus):tek tek veya birbirlerine yapışmışlardır. Bu bakteriler; tifo, tüberküloz ve şarbon hastalığını yaparlar.

- b)Yuvarlak olanlar(coccus):Kamçısızdırlar. Zatürree ve bel soğukluğu bakterileri bunlara örnektir.

- c)Spiral olanlar(spirullum):Kıvrımlıdırlar. Frengi bakterileri ve dişlerde yerleşen spiroketler bunlara örnektir.

- d)virgül şeklinde olanlar (vibrio); virgül biçiminde tek kıvrımlıdırlar. Kolera bakterisi gibi.

BAKTERİLERİN BOYANMASI

- Danimarkalı bakteriyolog gramın geliştirdiği boyalarla boyananlara gram(+), boyanmayanlara ise gram(-) bakteriler denir.

SOLUNUMLARINA GÖRE(1)

Anaerop bakteriler; organik besinlerini parçalarken oksijen kullanmazlar. Havasız yerlerde yaşar ve çoğalırlar. Oksijenin olduğu yerlerde bazıları gelişemezler

- Aerop bakteriler; escherichia coli, zature ve yoğurt bakterisi gibi oksijenli ortamlarda yaşayabilirler. Mitokondri olmadığından mezozomdan gerçekleştirilir.

- Geçici aerob veya geçici Anaerop olanlar; asıl solunumları oksijensiz olduğu için kısa süreli aerob “geçici Aerop” denir. Normal solunum şekli Aerop olanlar ise havasız kalınca fermantasyona başvururlar. Bunlara “geçici Anaerop” denir.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Cvp:BAKTERİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ, HÜCRE YAPISI, TAKSONOMİSİ 1 yıl 7 ay ago #10643

 • yavuz.aydin
 • yavuz.aydin's Avatar
 • Offline
 • Moderator
 • Gönderiler: 2181
 • Teşekkür Sayısı: 147
 • Başarı: 5
Bakterilerin Genel Özellikleri

Monera alemini oluşturan prokaryot canlıların en yaygın ve en çok bilinen grubu bakterilerdir. O kadar yaygındır ki bugün dünyamızda bakterinin bulunmadığı yer yoktur diyebiliriz. En çok organik atıkların bol bulunduğu yerlerde ve sularda yaşarlar. Bununla beraber, -90 0C buzullar içinde ve +80 0C kaplıcalarda yaşayabilen bakteri türleri de vardır.

Hava ile ve su damlacıkları ile çok uzak mesafelere taşınabilirler. Deneysel olarak ilk defa 17. yüzyılda bakterileri gözleyebilen ve onların şekillerini açıklayan Antoni Van Lövenhuk olmuştur. Bakteriler bütün hayatsal olayların gerçekleştiği en basit canlılardır. Hepsi mikroskobik ve tek hücrelidirler. Büyüklükleri normal ökaryotik hücrelerin mitokondrileri kadardır.


Hücre Yapısı
Prokaryot olduklarından zarla çevrili çekirdek, mitokondri, kloroplast, endoplazmik retikulum, golgi gibi organelleri yoktur. Ribozom bütün bakterilerin temel organelidir. DNA, RNA, canlı hücre zarı ve sitoplazma yine bütün bakterilerin temel yapısını oluşturur. Bunlara ek olarak bütün bakterilerde hücre, cansız bir çeperle (murein) sarılıdır. Çeperin yapısı, bitki hücrelerinin çeperinden farklıdır. Selüloz ihtiva etmez.

Bazı bakterilerde hücre çeperinin dışında kapsül bulunur. Kapsül bakterinin dirençliliğini ve hastalık yapabilme (patojen olma) özelliğini artırır.

GENEL BİR BAKTERİ ŞEKLİ
Bazı bakteriler kamçılarıyla aktif hareket edebilirken, bazıları kamçıları olmadığı için ancak bulundukları ortamla beraber pasif hareket edebilirler.

buna göre bakteriler, kamçısız, tek kamçılı, bir demet kamçılı, iki demet kamçılı ve çok kamçılı olarak gruplandırılır. Bazı bakteriler "mezozom" denilen zar kıvrımları bulundurur. Burada oksijenli solunum enzimleri (ETS enzimleri) vardır. Oksijenli solunum yapan, ancak mezozomu bulunmayan bakterilerde ise solunum zinciri enzimleri hücre zarına tutunmuş olarak bulunur. bakterilerde genel yapının % 90′ı sudur. suda çözünmüş Maddeler hücre zarından giriş-çıkış yaparlar. DNA’lar sitoplazmaya serbest olarak dağılmıştır. Bakteriler ökaryot hücrelere göre daha çok ve daha küçük ribozom içerirler. bu sayede Protein sentezleri çok hızlıdır.

Bakteriler çeşitli özellikleri bakımından gruplandırılırlar. Bu özelliklerin başlıcaları ; şekilleri, kamçı durumları, beslenmeleri ve boyanmaları olarak sayılabilir.

Bakteri Şekilleri Ve Boyanmaları
Bakteriler ışık mikroskobunda bakıldığında başlıca şu şekillerde görülürler.

a. Çubuk şeklinde olanlar (Bacillus):Tek tek veya birbirlerine yapışmışlardır. Tifo, tüberküloz ve şarbon hastalığı bakterileri bu şekildedir.

b. Yuvarlak olanlar (Coccus): Genellikle kamçısızdırlar. Zatürre ve bel soğukluğu bakterileri bunlara örnektir.

c. Spiral olanlar (Spirullum): Kıvrımlı bakterilerdir. Frengi bakterileri ve dişlerde yerleşen Spiroketler bunlara örnektir.

d. Virgül şeklinde olanlar (Vibrio): Virgül biçiminde tek kıvrımlıdırlar. Kolera bakterisi gibi.

Bakterilerin boyanmaları: Danimarkalı Bakteriyolog Gram tarafından geliştirilen boyalarla boyanan bakterilere Gram (+), boyanmayanlara ise Gram (-) bakteriler denir.

Bakterilerin Beslenmeleri
Bazı bakteriler ototrof olup, fotosentez veya kemosentez yaparlar. Çoğunluğu ise heterotrof olup, saprofit veya parazit yaşarlar.

a. Saprofit Bakteriler: Bakterilerin çoğunluğunu oluşturur. Besinlerini bulundukları ortamlardan hazır sıvılar olarak alırlar. Nemli, ıslak ve çürükler üzerinde yaşarlar. en çok amino asit, glikoz ve Vitamin gibi besinleri ortamdan alırlar. Bu tür bakteriler dış ortama salgıladıkları enzimlerle bitki ve hayvan ölülerini daha basit organik maddelere parçalayarak onların çürümesini sağlarlar. Böylece hem toprağın humusunu artırırlar, hem de kendilerine besin sağlarlar. çürütme sonucu çeşitli kokular meydana gelir. Bu yüzden bu olaya kokuşmadenir. Bazı saprofit bakteriler, sütün yoğurt ve peynir olarak mayalanmasını sağlarlar.

Saprofitler, dünyada madde devrinin tamamlanmasında önemli rol oynadıklarından hayat için mutlaka gereklidir.

b. Parazit Bakteriler: Besinlerini cansız ortamdan değil de üzerinde yaşadıkları canlılardan temin ederler. Çünkü sindirim enzimleri yoktur. Bunların bazıları konak canlıya fazla zarar vermeden yaşayabilirler. Sadece onun besinlerine ortak olurlar. Kalın bağırsağımızdaki Escherichia coli bunun en iyi örneğidir. Bazı parazit bakteriler ise konak canlının ölümüne bile sebep olabilen hastalıklara yol açarlar.

Bunlara Patojen Bakteriler denir. Patojenler ya toksin çıkararak ya da konak canlının enzim ve besinlerini kullanarak zarar verirler. toksinler ya dışarı atılır (Ekzotoksin), ya da Bakterinin içinde kalır (Endotoksin). İçinde kalan toksinler bakteriler ölünce zararlı hale geçerler. Canlıların patojen bakterilere ve toksinlerine karşı oluşturdukları savunmaya "Bağışıklık" denir. Parazit bakterilerinin üremeleri oldukça hızlıdır.

Escherichia coli bakterisi

c. Fotosentetik Bakteriler: Sitoplazmalarında serbest klorofil taşırlar. Fotosentezlerinde elektron kaynağı olarak H2O yerine H2S ve H2 kullanırlar.

CO2 + H2O ——> Besin + O2 (Mavi-yeşil algler)
CO2 + H2S ——> Besin + S + H2O (Kükürt bakterileri)
CO2 + H2 ——> Besin + H2O (Hidrojen Bakterileri)

d. Kemosentetik Bakteriler

Bu bakteriler de madde devrinde çok önemlidirler. Bazı inorganik maddeleri oksitleyerek onları zararsız hale getirirler. oluşan maddeler ise bitkilerce mineral tuzlar olarak kullanılır. bu oksitleme sonucunda açığa kimyasal enerji çıkar. Bu enerjiyle de CO2 indirgemesi yaparak besinlerini sentezlerler. ışık ve klorofil gerekli değildir. Oksijen kullanılır. Kemosentetik bakteriler en çok azotlu, kükürtlü, demirli maddeleri oksitlerler.

NH3 + O2 ———> HNO2 + H2O + Kalori (Nitrosomanas)
HNO2 + O2 ———> HNO3 + Kalori (Nitrobacter)
H2S + O2 ———> H2O + S + Kalori (Kükürt Bakterileri
FeCO3 + O2 + H2O ———> Fe(OH)3 + CO2 + Kalori (Demir Bakterileri)
N2 + O2 ———> NO2 + Kalori (Azot bakterileri)

Kemosentez sonucu

Bazı zararlı maddeler ortadan kaldırılmış,

Bitkilerin alabileceği tuzlar oluşturulmuş,

Kimyasal enerji kazanılmış

Organik besin sentezlenmiş olmaktadır.

Bakterilerin Solunumları

a. Anaerob Bakteriler
Bakteriler organik besinleri parçalayarak enerjilerini elde ederken genellikle oksijen kullanmazlar. Bunlar havasız yerlerde de yaşayarak çoğalırlar. ( Konservelerde olduğu gibi) Bunlardan bazıları oksijenin olduğu yerde hiç gelişemezler. Örnek: Clastrodium tetani (Tetanos bakterisi)

b. Aerob Bakteriler
Bazı bakteri grupları (Escherichia coli, Zatürree ve Yoğurt Bakterisi gibi) ancak oksijenli ortamda yaşayabilir. Bunlarda mitokondri olmadığı için solunum hücre zarının iç kısmındaki kıvrımlarda (mezozom) gerçekleştirilir. Örnek: Azot Bakterileri.

c. Geçici Aerob veya Geçici Anaerob Olanlar
Asıl solunumları oksijensiz olduğu halde kısa süre için aerob olanlara "Geçici Aerob" denir. Normal solunum şekli aerob olanlar ise havasız kalınca fermantasyona başvururlar. Bunlara "Geçici Anaerob" denir.

Bakterilerin Üremeleri

a. Bölünerek Çoğalma
Bütün bakteri türlerinin esas üreme şekli bölünmedir. bölünme eşeysiz üreme biçimidir. Su, besin maddesi ve sıcaklığın uygun olduğu ortamlarda çok hızlı bölünürler. bu bölünmeler her 20 dakikada bir gerçekleşir. Böylece geometrik olarak artmaya başlarlar. ancak bu artış sürekli değildir. Çünkü zamanla ortam sıcaklığı artar, asitler ve CO2 birikir, besin maddeleri tükenir. Bunlar bakteriler için öldürücü doza ulaşınca geometrik artış bozulur. belli değerden sonra artış yerine azalma görülür. Böylece bakteri populasyonları da dengelenmiş olur.

bölünmekte olan bakteriler

Bakterilerin bölünmeleri mitoza benzer. ancak çekirdek zarı ve belli bir kromozom sayısı olmadığı için tam bir mitoz değildir. Buna Amitoz Bölünme denir.

b. Sporlanma
Bazı bakteri türleri yaşadıkları ortam şartları bozulunca endospor oluşturarak kötü şartları geçirirler. Endosporlar, kalıtım materyalinin çok az bir sitoplazmayla beraber çevrilmiş halidir. ortam şartları normale dönünce çeper çatlar, endospor gelişerek normal bakteriyi meydana getirir.

Endosporlarda metabolik faaliyetler minimum seviyededir. bu şekilde uzun yıllar yaşayabilirler. olumsuz şartlar olan yüksek ısıdan, kuraklıktan, donmadan ve besinsizlikten etkilenmezler. 60 yıl canlı kalan bakteri sporları tespit edilmiştir. Normal bakteri hücrelerinin tamamı 100OC’de ölürken endosporlar ancak 120OC’de 15-20 dakika kalırsa ölürler. Soğuk ortamlarda da aynı oranda dayanıklıdırlar. Bazı türlerde bir bakteriden birden çok endospor meydana gelebilir.

spor oluşturmuş bir bakteri

c. Eşeyli Üreme (Kojugasyon)
bakteriler bölünerek çok hızlı üremelerine, olumsuz şartları da endospor oluşturarak geçirmelerine rağmen, düzensiz de olsa eşeyli üremeyi gerçekleştirirler. Çünkü bu sayede kalıtsal çeşitliliklerini artarak değişen ortamlara uyum yapma imkanı bulurlar. Bu çeşitliliğe ise Kalıtsal Varyasyon denir.

bakterilerde konjugasyonla üreme

Konjugasyon (kavuşma) esnasında DNA yapısı farklı iki bakteri yan yana gelerek aralarında geçici bir zardan köprü oluştururlar. bu köprü aracılığı ile DNA parçalarını değiştirirler. Sonra ayrılarak bölünmelerine devam ederler. Dikkat edilirse çok hücreli canlılarda görülen eşeyli üremeden çok farklı bir eşeyli üreme oluşmaktadır. Bunlarda gamet oluşumu ve döllenme yoktur.

Bakteriler diğer canlılara göre daha kolay mutasyona uğrarlar. Mutasyon genellikle zararlı ve öldürücü olmakla beraber, bakterilerde bazen olumlu sonuçlar veren faydalı mutasyonlar oluşabilmektedir. Bugün bakteriler besin (kültür) ortamlarında yetiştirilerek incelenmektedir. En iyi geliştikleri kültür ortamı et suyudur.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Time to create page: 0.247 seconds

EKİBİMİZ
Biyologlar.com a destek ve hizmet veren arkadaşlarımız           AYRINTILAR
HAKKIMIZDA
Biyologlar.com ailesi ve arkadaşlarımız hakkında... AYRINTILAR
   
PROJELER
Biyologlar.com ailesi çeşitli projelere destek vermek için sizlerin yanında... AYRINTILAR
SPONSORLUK
Biyologlar.com ailesi olarak çeşitli konularda sponsorluk hizmeti  AYRINTILAR
   

ÖDEV YARDIM
Biyoloji ödevlerinizle ilgili sorularınıza cevap bulabilmek için. Bize yazın AYRINTILAR

TANITIM
Biyoloji kongre, sempozyum, çalıştay tanıtım faaliyetleri AYRINTILAR

REKLAM
Sitemizde birçok reklam uygulaması yapılmaktadır. Reklamlarınız için  AYRINTILAR
BİYOBOOK
Türkiye'nin en geniş kapsamlı biyoloji sosyal ağı sizlerin hizmetinde.  AYRINTILAR