Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Kullanııcı Adı: Şifre: Beni hatırla
Biyoloji Ödevleri

BAŞLIK: DNA BANKALARI

DNA BANKALARI 3 yıl 5 ay ago #7453

 • candemir198
 • candemir198's Avatar
 • Offline
 • Üye
 • Gönderiler: 1
 • Başarı: 0
DNA BANKALARI HAKKIN DA ARAŞTIRMA YAPIYORUM.ANCAK BİR KAYNAK BULAMADIM. DNA BANKALARI NEDİR. HANGİ AMAÇLARI VARDIR. DNA EŞLEMESİ BANKALARDA NASIL OLUR. LÜTFEN ACİL YARDIM.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Cvp: DNA BANKALARI 3 yıl 4 ay ago #7491

 • biyolog
 • biyolog's Avatar
 • Offline
 • Uzman Biyolog
 • Gönderiler: 170
 • Teşekkür Sayısı: 9
 • Başarı: 0
DNA/ Hücre Bankası

DNA bankaları hücreleri veya hücrelerden izole edilmiş genetik bilgiyi içeren biyolojik örneklerin (DNA, cDNA) uzun süreli depolandığı ve kayıt sistemlerinin oluşturulduğu birimlerdir. Dünyada yaygın olarak DNA bankaları, üniversite ve benzeri araştırma merkezlerine, Adli Tıp Kurumları' na veya Silahlı Kuvvetler' e bağlı olarak etkinliklerini sürdürebildikleri gibi aynı zamanda ticari amaçlı servis birimleri de olabilmektedir. TÜBİTAK DNA/Doku Bankası biyomedikal araştırmalara altyapı ve biyolojik örnek kaynağı oluşturmak amacıyla nadir görülen kalıtsal hastalıklardan etkilenmiş kişilerin ve bu kişilerin ailelerine ait biyolojik örneklerin uzun süreli depolandığı bir birimdir.

Hacettepe Üniversitesi DNA/Hücre Bankası öZELLİKLERİ


Hacettepe Üniversitesi DNA/Hücre Bankası Türkiye’de hastalığa özgül biyobankaların ilk örneğidir. DNA/Hücre Bankası, 1994 yılında Türkiye Teknoloji ve Geliştirme Vakfı Stratejik Odak Nokta Projesi kapsamında kalıtsal hastalıklarda DNA ve doku/hücre arşivlemesi amacı ile kurulmuştur. Çalışmalar, 1995-2007 yılları arasında TÜBİTAK Başkanlığı’na bağlı “Kolaylık Birimi” projesi olarak desteklenmiştir.

Biyobankanın temel amacı iyi laboratuvar uygulamaları (GLP) standartlarına uygun olarak kalıtsal hastalıklardan etkilenmiş ailelerden biyolojik örnekleme yapmak ve klinik/genetik veri tabanlarını oluşturarak bu alt yapının biyomedikal araştırmalar için kullanılmasını sağlamaktır. Banka European Middle Eastern & African Society for Biopreservation & Biobanking (ESBB) üyesidir.

Kriyoprezervasyon

Bu ünitede biyolojik örneklerin (DNA, cDNA, hücre, doku örnekleri) uygun şartlarda ve uzun süreli depolanması amacıyla -80 º C derin dondurucu (200.000 örnek kapasiteli) ve sıvı azot örnek saklama sistemi (15.000 örnek kapasiteli) mevcuttur. DNA örnekleri uzun vadeli çalışmalar için -80 ºC de, yürütülmekte olan çalışmalar için -20 ºC ve +4 ºC de yedeklenerek saklanmaktadır. -80 º C derin dondurucular elektrik kesintilerine karşı , CO2 back-up sistemi desteklidir.

Moleküler Genetik Laboratuvarı
Laboratuvarımızda DNA/RNA izolasyonu, cDNA sentezi ve genombilim çalışmaları için PCR, elektroforez sistemleri ve DNA dizi analizi için gerekli altyapı mevcuttur. Laboratuvarda kullanılan tekniklere örnek olarak PCR, kantitatif ve semi-kantitatif RT-PCR, DNA Dizi Analizi, Western Blot verilebilir. Ayrıca laboratuvarımızda transkriptomik çalışmalara yönelik olarak SAGE yöntemi standardize edilmeye başlanmıştır.

Hücre Kültürü Laboratuvarı
İndeks vakalardan alınan kan örneklerinden izole edilen B lenfositleri Ebstein-Barr virus (EBV) kullanılarak immortalize edilmekte ve lenfoblastoid hücre hatları oluşturulmaktadır. Bu uygulama ile biyolojik materyalin sürekliliği sağlanmakta ve çeşitli araştırmalar için yeetrli miktarda biyolojik örnek elde edilmiş olmaktadır. Bu labaoratuvarımız kurumumuzun araştırıcılarının kullanımına açıktır.

Veri tabanı

Veri tabanında kişisel, tıbbi ve genetik bilgiler yer almaktadır. Bu amaçla özel bir bilgisayar programı kullanılmaktadır. Şifreli bir sistem sayesinde yetkili olmayan kişilerce bu bilgilere erişim olanaksızdır.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

DNA Eşlenmesi ve Veri Tabanı 3 yıl 4 ay ago #7492

 • biyolog
 • biyolog's Avatar
 • Offline
 • Uzman Biyolog
 • Gönderiler: 170
 • Teşekkür Sayısı: 9
 • Başarı: 0
DNA veri tabanı veya "DNA databank" DNA bilgilerini saklamak için tasarlanmış bir tür veri tabanıdır. Bir DNA veri tabanı, genetik hastalıkları, kriminoloji için DNA parmak izi tanıması veya genetik soybilim için kullanılabilir. DNA veri tabanları özel veya genel olabilir. Bu tür veri tabanları DNAları kısa bir süre haricinde barındırmazlar. DNA parmak izi gibi kişisel özellikler DNA ile aktarılır, bu bilgiler de elektronik olarak sağlanır. En büyük DNA veri tabanı CODIS'dir[1] ve bunun ardından Birleşik Krallık ulusal DNA veri tabanı gelir.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

ADLİ AMAÇLI ULUSAL DNA VERİ BANKASI 3 yıl 4 ay ago #7493

 • biyolog
 • biyolog's Avatar
 • Offline
 • Uzman Biyolog
 • Gönderiler: 170
 • Teşekkür Sayısı: 9
 • Başarı: 0
Dr. Faruk Aşıcıoğlu, Adli Tıp Kurumu

Artık dünyada DNA veri bankalarının kurulmasının gerekli olup olmadığı değil, hangi sınırlamalar ve kurallar bütününe tabi olması gerektiği, kapsamı gibi daha spesifik konular tartışılmaktadır.

Tarihçe

1991- ABD Silahlı Kuvvetler Patoloji Enstitüsü Enstitüsü -> Dünyadaki ilk formal DNA bankası kurulması,
1991- Gerçek anlamda kurulmuş bir DNA veri bankası ile aydınlatılan ilk olgu -> Minesota 'da gerçekleşen bir ırza geçme olgusunda olay yerinden elde edilen kan ve semenin veri bankasına hırsızlık nedeni ile girilmiş bir hükümlünün profili ile tam uyum göstermesi,
1995 -İngiltere -> Avrupa'da gerçek anlamda ilk ulusal DNA veri bankasının kurulması. Bugün için Avrupa'da 34 ülkede, Dünya'da ise 76 ülkede DNA veri bankası kurulmuş ya da kurulma aşamasındadır.

DNA Veri Bankasının Faydaları
1 .Caydırıcılık,
a) Suçluların kişisel DNA bilgilerinin veri bankasında bulunduğunu ve herhangi bir suç işlediği taktirde yakalanma ihtimalinin yüksek olduğunu bilmesi suçtan uzak durmaları sonucunu doğurmaktadır.
b) Şiddet içerikli suçların mükerrer suçlar olduğu ve failin yakalanmadan önce ortalama altı ya da daha fazla suç işlediği saptanmıştır. Oysa DNA veri bankaları sayesinde bu kişiler suç kariyerlerinin daha başlarında yakalanabilmekte ve olası şiddet eylemleri engellenmektedir.
2. Faili meçhul olaylarda azalma,
3. Olayların daha kolay ve kısa sürede çözülmesi,
4. Toplumun güvenlik güçlerine ve yasalara olan inancında artma,
5. Güvenlik birimlerinin zaman ve parasal tasarrufunda artma,
6. Suç isnadı iddialarında belirgin azalma
7. Hırsızlık gibi daha ağır suçlar için başlangıç oluşturan suç faillerini kayıt altına alarak olası suçların önüne geçilebilmesi.

DNA veri bankasının etkinliği İsveç'te 1 yılda 1800 olay, Kanada'da 5 aylık sürede 359 olay,
ABD'nin Florida eyaletinde son iki yılda şüphelisi olmayanan 1000 olay, İngiltere'de haftada yaklaşık 1000 olay veri bankası sayesinde aydınlatılmaktadır (Dünyadaki en geniş kapsamlı DNA veri bankasına sahip olup kurulduğu 1995 yılından beri bankalanan DNA profili sayısı bir milyardır).

Kapsam
1. Olay yerinden elde edilecek her türlü biyolojik örnek,
2. Kimliği meçhul ceset ve biyolojik kalıntılardan örnek,
3. Kayıp kişiler ile yakınlarından biyolojik örnek,
4. Çeşitli suçlardan hüküm giymiş olanlardan ömek:Ulusal veri bankasında DNA analiz sonuçlarının toplanma kriterleri ülkeden ülkeye çeşitlilik göstermektedir. Bazı ülkeler endikasyon modelini temel alarak kapsama alınacak suçları tek tek saymış, bazıları ise alınan cezanın süresini (süre modeli) temel seçim kriteri olarak kabul etmiştir. Örneğin;
-Almanya: Suçları saymış (numerus clasus) ve ek mahkeme kararı aramıştır.
-İsveç'te cezai müeyyidesi iki yılın üzerinde, Hollanda'da dört yılın üzerinde cezası olan suçlardan hüküm giyenlerin DNA profilleri veri bankasında toplanmaktadır.
-İngiltere: Hürriyeti kısıtlayıcı ceza verilmesini gerektiren her türlü suçtan hüküm giyenler,
Norveç: Adam öldürme, müessir fiil, ırza geçme gibi bazı ciddi suçlardan hüküm giyenler,
Fransa: Irza geçme suçundan hüküm giyenleri kapsama dahil etmiştir.
Birkaç ülke dışında hemen her ülkede kapsam dahilinde bulunan suçlar:
-Adam öldürme,
-Irza geçme,
-Adam kaçırma,
-Hırsızlık,
-Kundaklama,
-Terörizm
Etik
-DNA'nın bizzat saklanılması,
-Şüphelilerden örnek alınması,
-DNA veri bankalarının herhangi bir hak ihlaline yol açıp açmadığı hususları ülke gerçekleri de düşünülerek enine boyuna tartışmaya muhtaç bir konudur.

Kaynak: www.abgeder.org/Makaleler/118.pdf
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Dünyanın En İyi Korunan Veri Bankası: DNA 3 yıl 4 ay ago #7494

 • biyolog
 • biyolog's Avatar
 • Offline
 • Uzman Biyolog
 • Gönderiler: 170
 • Teşekkür Sayısı: 9
 • Başarı: 0
Lineer kromozomların sonlarında, tekrar eden DNA dizilimleri vardır. Bu dizilimlere, Telomeres adı verilir. Telomeres’lerin önemli bir fonksiyonu bulunur.

Savunmasız kromozom sonlarını, moleküler saldırılardan korurlar. Ancak, telomereslerin kendilerinin de bir korumaya ihtiyaçları vardır.

Telomeresler, düzensiz genom parçacıklarına benzerler. Ancak, onları bir arada tutan bir protein vardır.

Bu protein DNA replikasyonunun kromozom sonuna kadar kusursuz bir şekilde işlenmesi ile sorumludur.

TRF1 isimli bu protein, shelterin isimli altı proteinli bir yapının parçasıdır. Bu protein, telomeresler boyunca DNA replikasyonunun hatasız çalışmasını sağlamak için özel olarak yaratılmıştır.

Bu proteinin bulunmaması durumunda, telomeresler savunmasız kalacak, dna replikasyonu tamamlanamayacaktır.

DNA, son derece hassas dengelere dayalı bir sisteme sahiptir. Bu sistemde, replikasyonun tamamlanaması gibi en ufak bir aksaklık, kanser gibi çok ciddi hastalıklara yol açar.

TF1 isimli protein, genetik çoğaltmanın (replikasyonun) devam etmesi için adeta tüm engelleri ortadan kaldırmaktadır.

Şüphesiz bu, Allah’ın detay sanatının son derece muazzam bir örneğidir.

Bilindiği üzere, DNA’da çok sayıda tamir mekanizması bulunmaktadır. Bu protein ile birlikte, DNA’da sadece mutasyonlara ve dış etkenlere karşı tamir mekanizmalarının değil koruma mekanizmalarının da bulunduğu keşfedilmiştir.

Bu, son derece önemli bir bilgidir.

Dünyanın en iyi yazılım programlarının bile, açıkları vardır. İçlerindeki bilgiler kolaylıkla hasara uğrayabilir, veri kaybı yaşanabilir ya da heklenebilir.

Bu durumu önlemek için, geliştirilen her antivirüs programı düzenli güncellenmek zorundadır. Çünkü veri bankasına yapılan saldırılar, sürekli güçlenir.

DNA’da da durum aynıdır. DNA, dünyanın en büyük veri bankasıdır. Ve dünyadaki en iyi yazılım programlarından bile daha korunaklıdır. Bir bilgisayarın işlem kapasitesi ile DNA’nın işlem kapasitesi arasında elbette ki kıyas yapılamaz.

DNA, her saniye kendini kopyalamaktadır. Verilerini sürekli aktarmakta, sürekli işlem yapmakta ve hayatımız boyunca bir an bile durmadan dinlenmeden çalışmaktadır. O hiç durmadan çalışırken, sürekli saldırılar olur. Moleküler saldırılar, DNA’yı heklemeye, şifresini kırmaya ve sarmallarındaki bilgilerin arasına sızmaya çalışırlar.

Ancak, ne kadar sızmaya çalışırlarsa çalışsınlar, bu imkansızdır. Çünkü DNA, hem tamir mekanizmalarıyla hem de TRF1 proteinin de olduğu gibi çok özel koruma sistemleriyle donatılmıştır. Üstelik, herhangi bir güncelleme yapmak da gerekmez. Sistem, hatasız ve açıksız olarak kusursuzca işler.

DNA gibi ufacık bir bilgi parçasında, her biri ince ince işlenmiş böyle yüz binlerce detay vardır.

İmtihan ortamının gerçekçi olması için, her bir detay özel olarak tasarlanmıştır.


Evrimciler tarafından, insan vücudunda kusurlu zannedilen pek çok mekanizma ve sistemin son derece detaylı olarak yaratılması çok özel bir durumdur.

Eğer Allah dileseydi, detay olmadan da yaratabilirdi. Şüphesiz Allah, buna güç yetirir.

Ancak Allah, detayı yaratılışa bir delil kılmıştır.

Allah’ın detay sanatı, iman edenlerin Allah’a olan korkularının ve bağlılıklarının artmasına; inkar edenlerin de Allah’ın ayetlerine şahit olmalarına vesile olmakta ve Allah’ın yaratmasında “hiçbir eksik ve kusur olmadığını” delillendirmektedir.

Kaynak: Rockefeller University
newswire.rockefeller.edu/?page=engine&id=945
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Cvp: Dünyanın En İyi Korunan Veri Bankası: DNA 3 yıl 4 ay ago #7495

 • biyolog
 • biyolog's Avatar
 • Offline
 • Uzman Biyolog
 • Gönderiler: 170
 • Teşekkür Sayısı: 9
 • Başarı: 0
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Biyoinformatik NEDİR ? 3 yıl 4 ay ago #7498

 • olcay
 • olcay's Avatar
 • Offline
 • Platinum Biyolog
 • Gönderiler: 679
 • Teşekkür Sayısı: 29
 • Başarı: 3
Biyoinformatik, biyolojik bilgilerin yaratılması ve saklanması için veritabanlarının oluşturulmasıdır.Bu konudaki çalışmaların çoğu biyolojik verilerin analizi ile ilgilidir. Artan sayıdaki projelerde biyolojik bilgilerin organizasyonu gerekmektedir. Bu alanda oluşturulan veritabanlarının büyük bir kısmını nükleik asitler oluşturmaktadır.


Milyonlarca nükleotidin depolanması ve organizasyonu için veritabanlarının oluşturulması, araştırıcıların bu bilgilere ulaşabilmeleri ve yeni veriler girebilmeleri için ilk aşamadır.
Biyoinformatik’te nükleotid dizi bilgilerinin organizasyonu ve depolanması görevini üstlenmiş üç kuruluş vardır. Genbankası (GenBank), Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarı (EMBL) ve DNA Japonya veritabanıdır (DDBJ). Bu üç kuruluş, araştırıcıların yararlanmasına açık, nükleotid dizi bilgilerinin toplanması ve yayılmasında işbirliği içinde çalışmaktadır. Gen Bankası ABD’de Maryland, Bethesda’da, Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarı, İngiltere’deki Hinxton’da ve DNA Japonya veritabanı ise Japonya’da Mishima’da yeni dizi bilgilerinin alışverişinde,İnternet üzerinde günlük olarak e-mail, ortak kullanılan ftp ve www üzerinden hizmet sunmaktadırlar. Protein dizi verileri ile ilgili başlıca hizmet sağlayıcılar ise GenBank, EMBL, PIR International ve Swiss-Prot’tur. NIH’in National Center for Biotechnology Information merkezi, biyoinformatik gereci sunan başlıca web sayfalarından biridir. Ve günde 3 milyon araştırmacı tarafından ziyaret edilmektedir.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

DNA Dizi Analizi 3 yıl 4 ay ago #7499

 • olcay
 • olcay's Avatar
 • Offline
 • Platinum Biyolog
 • Gönderiler: 679
 • Teşekkür Sayısı: 29
 • Başarı: 3
DNA Dizi Analizi

Dizi analizinde homoloji (benzerlik) araştırması; yeni bulunan bir dizinin bilinen tüm diğer dizilerle karşılaştırılması ve bunun sonucunda benzerlerdeki veritabanında ya da literatürde tanımlanmış bazı biyolojik işlevlerin yeni bulunan diziye yakıştırılması olarak tanımlanabilir. Bu yöntemi, genomik DNA içinden hızla ekson bulma çabasında olan pozisyonel klonlama yapan araştırma grupları tercih ederler. Bu yöntemle, dizi; benzerlikler ve protein kodlama potansiyeli yönünden araştırılarak genler belirlenir. Ve gendeki mutasyonlar ortaya konulur.

İntrinsik dizi özelliklerinin araştırılması yaklaşımı ise en çok öncelikli hedefi genom dizilerini belirlemek ve üstüste çakışan dizileri (contig) birleştirmek olan dizi analizcileri tarafından kullanılır. Amaç çakışan dizilerin birleştirilmesiyle tüm gen yapısının modellenmesidir. Çoğu zaman her iki yaklaşım birlikte kullanılır.

Benzerlik analizinde veritabanı araştırmaları ve dizi sıralamaları yapılırken, intrinsik analizde istatiksel özelliklerden yararlanarak eksonların belirlenmesinden protein yapısının ortaya konmasının ilk aşamalarına kadar geniş yelpazede bulgular elde edilir.

Dizi bilgileri veritabanlarında iki formda bulunur

Bunlardan birincisi; yazarlar/diziyi veritabanına ilk işleyenler, kaynak gösterimleri, biyolojik atıflar ve dizinin kendisiyle; intronlar, eksonlar, başlangıç ve bitiş kodonları vb bilgiyi içeren bir tablodan oluşan tam bilgi

İkincisi ise; hızlı benzerlik araştırmaları için kullanılan ve sadece diziyi içeren FASTA formatıdır. Accession (ulaşma) numaraları, herbir diziyi belirleyen özgün kimliklerdir ve dizi veritabanına ilk kez girildiğinde verilir.

Dizi bilgileri, patent ofisleri gibi çeşitli kaynaklardan veritabanına ulaştığından, örneğin, NCBI; non redundant (yinelenmeyen) nr (nükleotid/protein) verikümeleri oluşturmaktadır.

BLAST program ailesi

Veritabanlarında araştırma yapabilmek için tasarlanmış pekçok bilgisayar programı vardır. Bunlardan birisi de BLAST (Basic Local Aligment Search Tool) programıdır. Veritabanında homoloji araştırması için öncelikle uygun BLAST programının seçilmesi gerekir.

BLASTN bir nükleotid dizisi ile komplementer diziyi ele alarak nükleotid dizisi veritabanlarıyla karşılaştırır. Hız amacıyla tasarlanmıştır. Yüksek duyarlılık aranan durumlar için uygun değildir. BLASTN ve BALSTX; EST verilerinin analizi, ekson yakalama yöntemi ve genomik dizi örneklemlerinin incelenmesinde kulanılır.

NCBI’nın sunduğu diğer bir servis ENTREZ servisidir. ENTREZ servisinin en önemli özelliği veritabanları arasında çapraz gezinme olanağı sunmasıdır.

Örneğin, bir dizi için BLAST araştırması yaptıktan sonra, ilgili gen ile ilgili literatür bilgileri MEDLINE’dan elde edilebilir. Daha sonra ilgili grafik programlarının yüklenmesi sonrasında protein yapısıyla ilgili veritabanları kullanılarak, proteinin iki veya üç boyutlu yapısı izlenebilir. Protein dizilerindeki işlevsel motifleri araştırmak amacıyla kullanılan bazı veritabanları ise PROSITE ve BLOCKS’tur.

NCBI’nin bir başka alt hizmeti olan OMIM, genler ve genetik hastalıklarla ilgili ayrıntılı biyoteknolojik ve tıbbi bilgilerin bulunduğu servistir. Bu servis altında pekçok gende bugüne kadar tanımlanmış mutasyonlar ve ilgili klinik ilişkiler özetlendiğinden çok yararlıdır.

Mikroarraylerle genomik yaklaşımlarda en kapsamlı proje ABD Ulusal İnsan Genom Araştırmaları Enstitüsünün Microarray projesidir (µAP). Microarray bulgularının yorumu da diğer yüksek çıktılı (highthroughput) genomik teknikler gibi biyoinformatik yöntemlerin kullanımına ihtiyaç yaratmıştır.

Biyoinformatik Türkiye’de de yeni bir daldır. TUBITAK bünyesinde, Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü diğer kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlar arasında köprü görevi görerek ülkemizde biyoteknoloji alanında bir sanayi oluşmasına ve genişlemesine yardımcı olmaktadır.

Veritabanlarındaki bazı sorunlar; vektöriyel dizilerle kirlilik, bir gene ait dizi parçaçıklarının veritabanına birden çok kez girilmesi ile ortaya çıkan kalabalık, aynı gene ait birden fazla EST (Ekspressed Sequence Tag) içeren EST veritabanlarının olması gibi durumlardır. Bu durumlar; genom projelerinin ileri aşamalarını oluşturan UNIGENE, VecScreen gibi projelerle ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.

Biyoinformatiğin ikinci özelliği; saklanan biyolojik bilgilerin analizidir. Analiz kapsamına giren konular;

1-Çeşitli organizmalardaki DNA dizilerinin hangi genlere ait olduğunun belirlenmesi

2-Yeni keşfedilen proteinlerin ve RNA dizilerinin yapı işlev ilişkilerinin belirlenebilmesi için yöntem geliştirilmesi

3-Protein dizilerinin ilgili gen ailelerine kümelernmesi ve protein modellerinin geliştirilmesi

4-Benzer proteinlerin sıralanarak evrimsel ortaya çıkaracak filogenetik ailelerin oluşturulmasıdır.

Biyionformatik merkezkeri
www.bioplanet.com/bioinformatics_courses.htm
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Cvp: DNA Dizi Analizi 3 yıl 4 ay ago #7509

 • Eniacobol
 • Eniacobol's Avatar
 • Offline
 • Üye
 • Gönderiler: 18
 • Teşekkür Sayısı: 6
 • Başarı: 1
Genel olarak şunu söyleyebilirin ki türlerin genom bilgileri, genlrin nükleotid dizileri, protein bilgileri, proteinleri sentezleye genlerin nükleotid dizilerine DNA banklardan bakabilirsiniz.Benim en iyi bildiğim ve moleküler biyoloji dersi için biyoinformatik araştırması yağtığımız güzel bir veritabanı vardır. "NCBI" Buraya girerseniz, olayın özünü anlayabilirsiniz.Biyoinformatik bilgilerini de tararsanız daha iyi anlayacağınızdan şüphem yok.

Veritabanının linkini veriyorum.Gözatarsanız faydası olacaktır.
www.ncbi.nlm.nih.gov/
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Time to create page: 0.355 seconds

EKİBİMİZ
Biyologlar.com a destek ve hizmet veren arkadaşlarımız           AYRINTILAR
HAKKIMIZDA
Biyologlar.com ailesi ve arkadaşlarımız hakkında... AYRINTILAR
   
PROJELER
Biyologlar.com ailesi çeşitli projelere destek vermek için sizlerin yanında... AYRINTILAR
SPONSORLUK
Biyologlar.com ailesi olarak çeşitli konularda sponsorluk hizmeti  AYRINTILAR
   

ÖDEV YARDIM
Biyoloji ödevlerinizle ilgili sorularınıza cevap bulabilmek için. Bize yazın AYRINTILAR

TANITIM
Biyoloji kongre, sempozyum, çalıştay tanıtım faaliyetleri AYRINTILAR

REKLAM
Sitemizde birçok reklam uygulaması yapılmaktadır. Reklamlarınız için  AYRINTILAR
BİYOBOOK
Türkiye'nin en geniş kapsamlı biyoloji sosyal ağı sizlerin hizmetinde.  AYRINTILAR