Makaleler

Biyoloji Dernekleri


 

Üyelerin ortak sosyal, kültürel ve mesleki faaliyetlerini organize etmek, bu dalda eğitimi desteklemek,
Türkiye’de Tıbbi Biyolojik Bilimler Dalı’nın  anlaşılmasına, gelişmesine ve yaygınlaşmasına
katkı yapmak, bu alanda bilimsel etkinliklerde ve yayınlarda bulunmaktır.
 http://www.tibbibiyologlardernegi.org.tr/index.htm


 Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti     Yönetim Kurulu; 
Prof. Dr. Özdem Anğ, Başkan      Prof. Dr. Ali Ağaçfidan, Genel Sekreter
 
Prof. Dr. Dilek Yaylalı, Sayman     Prof. Dr. Ramazan İnci, Üye
 
Prof.Dr. Meltem Uzun, Üye           Prof.Dr. Emel Bozkaya, Üye   Doç.Dr. Nevriye Gönüllü,
Üye  http://www.tmc-online.org/cemiyet.html


Derneğimiz 24. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu oluşan Merkez Yönetim Kurulu ilk
toplantısında görev paylaşımı yaptı, buna göre: Genel Başkan: Yrd. Doç. Dr. Alev HALİKİ UZTAN,
Genel Başkan Yardımcılar: Ayşe Yasemin REŞİTOĞLU ve Tahir ŞENOL,
Genel Sekreter: Taner ÖZYURT, Genel Sekreter Yardımcısı: Gamze ATALAY,
Genel Sayman:  Dr. Zekiye Işın YAZICI, Üyeler: Doç. Dr. Semra İLHAN, Yusuf YILDIRIM ve Lale ALDEMİR.

http://www.turkiyebiyologlardernegi.org.tr/

 


 TIBBİ GENETİK

     DERNEĞİ

Tıbbi Genetik konusunda katkısı olanları bir araya getirmek, sorunlarını birlikte  ele almak,
üyeler arası dayanışmayı sağlamak, mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlaması
ile uğraşmak, üyeler ve uluslararası haberleşmeyi gerçekleştirmek, konferans, sempozyum,
 seminer, kongre ve yayın gibi etkinlikler göstermek, bilimsel çalışmalar düzenlemek,
bu çalışmaların sonucunda topluma sunulan Genetik Tanı ve Tedavi hizmetlerinin
iyileştirilmesini sağlamak ve  halka tanıtımı gerçekleştirmektir.  http://www.tibbigenetik.org/index.php


 

 Kıbrıs Türk Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği 17 Mayıs 1999 tarihinde kurulmuş olan 
Kıbrıs Türk Toplumun ileriye yönelik doğasal araştırma ve bilimsel gayretlerini üstlenmiş
ülkemizdeki biyologların yaklaşık %95’ini bünyesinde barındıran bir sivil toplum örgütüdür...
http://www.biyologlardernegi.org/


Bozhöyük üniversitesi Biyoloji Toplulugu ulaşım adresi aşağıdadır

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.bozok.edu.tr/biyoloji.JPG&imgrefurl=
http://www.biyolojitoplulugu.

 

Biyologlar Birliği Derneği   

http://www.biyologlarbirligi.org/news.php

 Doğa Koruma
Derneği

 

Bu derneğin hedefi insanın; bütün varlıklara ve ekolojik bütüne saygı duyduğu, varoluşunun
doğa üzerindeki etkisini bilerek yaşadığı ve so­nucunda doğanın korunmasına bile gerek
kalmayan bir yaşam tarzı ge­liştirdiği dünyaya ulaşmaktır.

Başta kuşlar olmak üzere nesli tehlike altında olan türlerin, önemli doğa alanlarının ve bu
alanlar arasındaki geçiş bölgelerinin korunması için;
Eğitim ve kapasite geliştirme çalışmaları yapar,
http://www.dogakorumadernegi.org/

 

 
 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 135 inci maddesinin verdiği hak ve teşvikten
yola çıkarak, Biyologların görev alanları, yetki ve sorumlulukları ile Türkiye Biyolog
Odaları çalışmalarına başlaması için destek verelim.

http://biyologlarodasi.wordpress.com/

 

 ECBA  Avrupa Biyologlar Birliği

http://www.europeanbiologists.com/hr/index1.html

   Biyologlar Dayanışma Derneği


   
   
   

 


EKİBİMİZ
Biyologlar.com a destek ve hizmet veren arkadaşlarımız           AYRINTILAR
HAKKIMIZDA
Biyologlar.com ailesi ve arkadaşlarımız hakkında... AYRINTILAR
   
PROJELER
Biyologlar.com ailesi çeşitli projelere destek vermek için sizlerin yanında... AYRINTILAR
SPONSORLUK
Biyologlar.com ailesi olarak çeşitli konularda sponsorluk hizmeti  AYRINTILAR
   

ÖDEV YARDIM
Biyoloji ödevlerinizle ilgili sorularınıza cevap bulabilmek için. Bize yazın AYRINTILAR

TANITIM
Biyoloji kongre, sempozyum, çalıştay tanıtım faaliyetleri AYRINTILAR

REKLAM
Sitemizde birçok reklam uygulaması yapılmaktadır. Reklamlarınız için  AYRINTILAR
BİYOBOOK
Türkiye'nin en geniş kapsamlı biyoloji sosyal ağı sizlerin hizmetinde.  AYRINTILAR