Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Kullanıcı Adı Şifre: Beni hatırla

Biyomühendislik nedir? Biyomühendis ne yapar?
(1 inceleyen) (1) Ziyaretçi
Endüstriyel Biyoteknoloji
  • Sayfa:
  • 1

BAŞLIK: Biyomühendislik nedir? Biyomühendis ne yapar?

Biyomühendislik nedir? Biyomühendis ne yapar? 2 yıl, 3 ay önce #5213

  • Zuhal
  • ( Kullanıcı )
  • ÇEVRİMDIŞI
  • Platinum Biyolog
  • Gönderiler: 585
  • Karma: 0
Biyomühendislik, hayat bilimi olarakta bilinen biyoloji içerisinde üretilen bilginin diğer bilimlerinde yardımıy¬la mühendislik kriterlerini gözeterek uygulamalı bilim olarak tezahürüdür. Biyomühendisler günlük kullanımdaki ve sanayideki problemleri izler ve bu problemlere başta biyoloji olmak üze¬re diğer bilimlerden elde ettiği bilgileri mühendislik formasyonu ile yoğurarak çözümler üretir.

Dolayısıyla iyi bir biyomühendisin yetişmesi için iyi bir biyo¬loji birikiminin yanısıra adayın, kimya, fizik ve matematik alanlarını da sevmesi gerekmektedir. Mühendislik formasyo¬nu kazanması için elektronik, makina, bilgisayar, endustri mühendisliği gibi mühendislik alanlarına da ilgi duyması beklenir. Biyomühendisliğin en güçlü ve en zayıf tarafı budur. Güçlü yanıdır, çünkü bu kadar farklı bilgi birikimine sahip adayların problemlere daha etkin çözümler bulacağı muhakkaktır; zayıf yanıdır zira bu kadar ilgi alanı geniş bi¬reylerin bulunması zordur.

Hayatın her alanı (Sağlık, gıda, ziraat, çevre, eğitim gibi) bir nevi biyomühendisin ilgi alanıdır. Yılda 5 milyar dolar petrol ithalatına pay ayırırken 2.5 milyar dolardan fazla ilaç ve benzeri sağlık gi¬derlerinin ithalatına bütçe ayırmaktayız. İthalatta sağlık harcamalarının bu ka¬dar yüksek pay alması bu alanda ürün üretimi için yüksek teknoloji eksikliği ve çapraz alanlarda bilgisi olan uzman azlığıdır. Mesela bir elektronikçi bir cihazın nasıl çalıştığını anlarken biyolojik bir cihaz olan insanın nasıl çalıştığı ko¬nusunda eksikliği bulunmaktadır. Fatih Üniversitesinde Biyomühendis öğren-cilerine tüm bu bilgiler yeterli kıvamda verilmektedir. Yine de somut olarak biyomühendis ne yapar dersek;
Tıp, Veterinerlik ve Ziraat Sektörlerinde;
• İlaçların
- Dizaynı
- Üretilmesi vb
• Aşı üretimi
• Antikor üretimi
• Hedefe DAHA spesifik enzim üre¬timi
• İlgili cihazların
- Üretimi, geliştirilmesi, bakımı
• Dişçilikte, cerrahide kullanılan alet ve malzemelerin tasarımı, üretimi ve ge¬liştirilmesi
• Gıda Sektörlerinde
- Gıdalar üretimi
• Gıda tahlillerinde kullanılan kit ve cihazların
- Geliştirilmesi
- Üretimi
- Tanıtımı
- Eğitimi
- Pazarlanması
- Denetimi
• Eğitim Sektörü
- Modern eğitim metotlarını piyasaya aktarma
- Tekno-Okul
- Örgün eğitim için gerekli cihaz ve metotların geliştirilmesinde rol alır
- Psikoloji biliminden de faydalana¬rak eğitime yönelik araç, gereç ve bina¬ların tasarımında danışmanlık
• Diğer Sektörlerde de biyomühendislere ihtiyaç vardır. Mesela,
- Üretilen ürünün (araba koltuğu ergonomik mi? Masanızdaki boya zararlı mı?) insana ve ekolojiye etkisinin
- Üretim prosedürlerinin insana ve ekolojiye etkisinin
- Geliştirilen bilgisayar programının sosyal yapıya etkisinin araştırılmasında biyomühendislerde rol alır
  • Sayfa:
  • 1
Sayfa oluşturulma süresi: 0.17 saniye