Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Gama Işınlama Sterilizasyonu Nedir
14 Aralık 2017, Perşembe

Gama Işınlama Sterilizasyonu Nedir

Radyasyon Nedir
14 Aralık 2017, Perşembe

Radyasyon Nedir

Pirazinamidaz (PYZ) testi
18 Kasım 2017, Cumartesi

Pirazinamidaz (PYZ) testi

Tinsdale agar besiyerinin hazılanması
18 Kasım 2017, Cumartesi

Tinsdale agar besiyerinin hazılanması

CTBA besiyerinin hazırlanması
18 Kasım 2017, Cumartesi

CTBA besiyerinin hazırlanması

Corynebacterium türleri ve Difteri
18 Kasım 2017, Cumartesi

Corynebacterium türleri ve Difteri

Bordetella pertussis ( Boğmaca etkeni)
18 Kasım 2017, Cumartesi

Bordetella pertussis ( Boğmaca etkeni)

Haemophilus influenzae
18 Kasım 2017, Cumartesi

Haemophilus influenzae

N.meningitidis lam aglütinasyon testi
18 Kasım 2017, Cumartesi

N.meningitidis lam aglütinasyon testi

CTA şeker kullanım besiyeri ve test
18 Kasım 2017, Cumartesi

CTA şeker kullanım besiyeri ve test

Bordetella spp DFA testi
09 Kasım 2017, Perşembe

Bordetella spp DFA testi

Bordetella spp lam aglütinasyon testi
09 Kasım 2017, Perşembe

Bordetella spp lam aglütinasyon testi

CSM besiyerinin hazırlanması
09 Kasım 2017, Perşembe

CSM besiyerinin hazırlanması

Sefaleksinli Bordet-Gengou agar (C-BGA)
09 Kasım 2017, Perşembe

Sefaleksinli Bordet-Gengou agar (C-BGA)

3WTURK CMS v8.1