Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 3 içerik listeleniyor

 • ARGİROFİL HÜCRELER İÇİN İNDİRGEYİCİ GÜMÜŞ YÖNTEMLERİ

  Bir indirgeyici ajanın kullanıldığı gümüş yöntemleri (retikülin teknikleri, Bielschowsky yöntemi) argirofil ve arjentaffin hücreleri siyahlaştıracaktır. Hidrokinon redüksiyonu ile protargolun kullanıldığı Bodian (1936) yöntemi çok kullanılmaktadır ve pankreas adacıklarının argirofil hücreleri için kullanılan bazı teknikler (Grimelius 1968) APUD sistemin farklı argirofil hücrelerinin tanınması için geliştirilmiştir. Pascual (l976)'in çiftli gümüş...

  https://www.biyologlar.com/argirofil-hucreler-icin-indirgeyici-gumus-yontemleri
 • BİELSCHOWSKY TEKNİĞİ

  Lam, lamel çok temiz olmalıdır. Yumurta akı hazırlanarak lamlara sürülür ve etüvde 1 gün kurutulur. Alınan parafin kesitleri ksilol ve alkollerden geçirilerek distile suya indirilir. Kesitler 3 dakika KmnO4 un % 0.75 çözeltisinde bırakılır. Distile suda yıkanır. Oksalik asitin %1 'lik çözeltisinde 5 dakika Distile suda 1-2 saat (5-6 defa değiştirilecek ) yıkanır. Gümüş nitratın % 2' lik çözeltisi 24-48 saat renkli şişede Distile suda birkaç saniye çalkalama....

  https://www.biyologlar.com/bielschowsky-teknigi
 • KARIŞIK OLAN TEKNİK

  Cox tarafından modifiye edilmiştir ve önerilmektedir. • Golgi-Cox yöntemi: Genç hayvanlarda bütün halinde beyne ve erişkin insan beyinlerinin büyük parçaları için uygundur. Parçalar 1 cm' den daha kalın olmamalıdır. • Bielschowsky’in aksonlar ve nörofibriller için yöntemi: En eski ve en güvenilir tekniklerdendir. • Holmes'in aksonlar için olan yöntemi: Hem MSS, hem de PSS' nin parafin kesitlerine uygulanabilir. • Aksonlar için Marsland Glees ve Erikson’un...

  https://www.biyologlar.com/karisik-olan-teknik
3WTURK CMS v8.1