Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 527 içerik listeleniyor

 • Biyoçeşitliliğin Korunması

  Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülmesine verilen değeri, objektif bir biçimde belirlemek güçtür. Çünkü bu değerlendirme, değerlendirmeyi yapan kişinin bakış açısına fazlasıyla bağlıdır. Ancak yine de, tanımlanmış olan genel nitelikteki 3 neden; biyoçeşitliliğin yeterince korunması için destek sağlamaktadır; Yararlılık açısından, biyoçeşitliliğin (elemanlarının) biyolojik kaynak olarak kullanımı; en büyük ilgiyi çekmektedir. Bu...

  https://www.biyologlar.com/biyocesitliligin-korunmasi-1
 • TAKSONOMİNİN ÖYKÜSÜ

  1. İlk Çalışmalar Sınıflandırmanın temeli Aristo’ya (Aristotle - M.Ö. 384-322) kadar uzanır. Aristo, özellikle deniz canlılarını incelemiş; hayvanları dış görünüşlerine, hareketlerine, yaşam şekillerine ve vücut özelliklerine göre bilimsel denebilecek şekilde sınıflandırmıştır. Aristo’nun yapmış olduğu ayırıma sistematik demek hayli güç olsa da, belirlediği ilkeler sonraki çalışmalara ışık tutmuştur. Yeni Dünya’nın keşfiyle...

  https://www.biyologlar.com/taksonominin-oykusu
 • Tohumsuz Bütünleme soruları

  1.Alglerin yaşama ortamları? 2.Odeogoniumda döllenme? 3.Phaephyta nın sistematiğini yapınız. 4.Cutleria da üreme? 5.Askus oluşumu? 6.Myxomycetes in hayat devresi? 7.Oomycota da eşeyli eseysiz üreme?(saprolognanın hayat devri) 8.Bazidiokarp çeşitlerini yaz şekil çizerek anlat. 9.Eğreltilerin hayat döngüsü? 10.Tanımlar(avkospor,zigospor,trikom)

  https://www.biyologlar.com/tohumsuz-butunleme-sorulari
 • Botanik Vize Soruları

  1)c3 c4 yolunu izleyen bitkilerde fotosentezin karanlık devresi hangiyonlerden farklıdır 2-)2n=6 kromozomlu hücrenin mayoz bolunmesının leptoten pakitenzigoten safhalarını ciz,mayoz mitoz arası farkları yaz 3-)kenarlı yarı kenarlı gecıt arasındakı farkı yaz 4-)orta lamelin olusumu nasıldır 5-)meristemin temel özelliklerını yaz 6-)bitkide sekonder yapıyı tanımla,bunu gercekleştiren dokunun adınıyaz,4 yasındaki bitkıde yas halkalarının kambiyumun ıc kısmında...

  https://www.biyologlar.com/botanik-vize-sorulari
 • ERCİYES TOHUMSUZ BİTKİLER SİSTEMATİĞİ 2007 FİNAL SORULARI

  BOŞLUK DOLDURMA(her boşluk 1 puan) 1.cyanobakterilere mavi yeşil rengi ...... verir. 2.....ve.......cyanobacterlerden toksin salgılayan cinslerdir. 3.scenedesmus cinsinde.....üreme görülmez. 4.caulerpada tallusta tutunmaya yarayan....kısım bulunur. 5......chondrus crispus türünden elde edilen jel kıvamında bir maddedir. 6.diplontlarda haploid safha sadece....dönemine özgüdür ve mayoz .... meydana gelir. 7......sistematikte temel kategoridir. 8.aynı örneğe verilen farklı...

  https://www.biyologlar.com/erciyes-tohumsuz-bitkiler-sistematigi-2007-final-sorulari
 • OMURGASIZ VİZE SORULARI

  uygulamada preparatın adı , sınıfı, şubesi, birkaçındada altşubesini ve takımını istedi.7 preparat vardı. 1. Vorticella sp. 2. Scypha ( boyuna kesiti ) 3. Aurelia (strobila evresi) 4. Obelia ( polip formu ) 5. Fasicola hepatica (redia evresi) 6. Radiolaria 7. Moniezia expansa (genç proglottis) Klasik sorular 1. Paramecium caudatum 2. Dicrocoelium dendriticum şekli verilip kısımları istendi. ADI,ŞUBESİ,SINIFI,TAKIMI VARSA ALT SINIFI 1.amoeba proteus 2.radiolaria...

  https://www.biyologlar.com/omurgasiz-vize-sorulari
 • Tohumlu Bitkiler Final Sınav Soruları

  S.1)İlkel vasküler bitkileri tanımlatınız. C.1)Algler,mantarlar,ciğerotları ve karayosunlarında gerçek iletim demeti yoktur.Gerçek iletim demetlerine sahip bitkiler ilkel vasküler bitkiler olarak tanımlanır.Bu bitkilerin sporofitleri topraktan alınan su ve mineral maddeleri ,sentezlenen besinleri taşıyan bir iletim sistemine sahiptir. S.2)Vasküler bitkiler kaç divisiodan meydana gelir? C.2)Vasküler bitkiler 7 divisioda incelenir.Bunlardan...

  https://www.biyologlar.com/tohumlu-bitkiler-final-sinav-sorulari-1
 • Ekoloji Vize Soruları

  1-)Ekosistem sınıflandırması ilk defa ........tarafından 5 temel gruba ayrlımıştır. Bunlar ..................dır. 2-)Megaekosistemler 5 gruba ayrılır.Bunlar.......................dir. 3-)Azot döngüsünün kırılma noktası..............................................dir. 4,5,6 sorular doğru yanlış soruları 7 ve 8 Test soruları.... 9-)Biyoçeşitlilik. Çevre Kanunu ve Erozyon kavramlarının yaşamla ilişkilerini açıklayınız. 10-)Kükürt döngüsünü çiziniz....

  https://www.biyologlar.com/ekoloji-vize-sorulari
 • Sitoloji vize-final soruları

  1-Hücre teorisini açıklayınız ve destek veren bilim adamlarını yazınız 2-Hidrojen bağının canlılar bakımından önemini yazınız. 3-Peptit bağını çizerek açıklayınız. 4-Asit ve Bazik boyamayı açıklayınız.Boya örneği veriniz. 5-Santrifüj tekniği yardımıyla hücre elemanlarının ayrılmasını açıklayınız. 6-Prokaryot ve ökaryot canlıların hücre duvar yapılarını anlatınız. 7-Hücre zarının yapısında bulunan molekülleri yazınız. 8-Aktif...

  https://www.biyologlar.com/sitoloji-vize-final-sorulari
 • Ekosistem genel özellikleri ve işlevi

  Ekosistem nedir? Ekosistem, belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerinin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz eden ekolojik sistemlere ekosistem denir Ekosistem aynı zamanda bir besin ağı ile şekillenmektedir. Ekosistem, küresel ölçekte bir düzeni ifade etmekle beraber yerel ve korunaklı bir sistemin varlığına da atıfta bulunabilir. Örneğin eğer söz konusu ekosistem bir tarım alanı içinde gelişiyorsa buna...

  https://www.biyologlar.com/ekosistem-genel-ozellikleri-ve-islevi
 • Hayvanlardaki endokrin (içsalgı bezleri) bezlerin hormonları ve bu hormonların fonksiyonlarını ayrıntılı olarak açıklayınız.

  SALGI BEZLERİ (ENDOKRİN BEZLER) Hormonlar hipotalamus, hipofiz, tiroid, pineal bez, pankreas, sürrenal (böbreküstü) bezi, yumurtalık ve testislerde yapılır ve salgılanır. Bundan başka beyinde, bağırsaklarda da hormon üretimi olmaktadır. Hormon üretildiği hücreden etki edeceği dokuya (hedef dokuya) taşınması gerekir. Hormonların adlandırılması genellikle ilk bulundukları dokuya veya major etkilerine göre yapılmıştır. Ancak, günümüzde aynı hormonun farklı...

  https://www.biyologlar.com/hayvanlardaki-endokrin-icsalgi-bezleri-bezlerin-hormonlari-ve-bu-hormonlarin-fonksiyonlarini-ayrintili-olarak-aciklayiniz-
 • Fırsatçı enfeksiyon tanımını yapınız ve sık görülen fırsatçı fungal enfeksiyon etkenleri hakkında kısaca bilgi veriniz.

  Fırsatçı enfeksiyon nedir? özellikle fırsatçı patojenlerin neden olduğu enfeksiyonlardır. Genellikle sağlıklı bir konak, sağlıklı bir bağışıklık sistemi ile bu hastalıklardan korunmaktadır ancak yetersiz bağışıklık sistemi durumlarında bakteriyel, viral, mantarlara bağlı ya da protozoal enfeksiyonlar bu durmundan yararlanarak enfeksiyon oluştururlar. Bağışıklık sistemi yetersizliği bu patojenlere hastalık oluşturmak için bir "fırsat"...

  https://www.biyologlar.com/firsatci-enfeksiyon-tanimini-yapiniz-ve-sik-gorulen-firsatci-fungal-enfeksiyon-etkenleri-hakkinda-kisaca-bilgi-veriniz-
 • Yumurtanın döllenmeden doğuma kadar geçirdiği süre

  perm ve yumurtanın sıvı bir ortamda birleşerek, tek çekirdekli bir hücreyi oluşturmalarıdır. Bu diploit hücreye zigot denir. Spermalar yumurta üzerine ya da ortama bırakılırsa buna dış döllenme denir. Genellikle spermalar kendi cinsine özgü yumurtaları, yumurtaların çıkardığı özel kimyasal maddelerle bulurlar. İç döllenmede spermalar özel çiftleşme organlarıyla dişi eşey organının içine bırakılır. Hayvanların büyük bölümünde dış döllenme...

  https://www.biyologlar.com/yumurtanin-dollenmeden-doguma-kadar-gecirdigi-sure
 • Metilasyon, asetilasyon, siRNA hakkında döküman

  Kimyada metilasyon veya metillenme, bir kimyasal bileşiğe bir metil grubunun bağlanması veya ornatılmasıdır. Bu terim kimyada, biyokimyada, toprak bilimlerinde ve hayat bilimlerinde yaygınca kullanılır. Biyokimyada metilasyon daha spesifik olarak bir hidrojen atomunun bir metil grubuyla yer değiştirmesi anlamında kullanılır. Biyolojik sistemlerde metilasyon enzimler tarafından katalizlenir; bu reaksiyon, ağır metallerin modifikasyonunda, gen ifadesinin denetlenmesinde,...

  https://www.biyologlar.com/metilasyon-asetilasyon-sirna-hakkinda-dokuman
 • Sitrik Asit Döngüsüne Ait Reaksiyon Basamakları

  Biyokimya, adından da anlaşılacağı gibi canlı organizmalar ve bu organizmaları meydana getiren hücrelerde meydana gelen metabolik faaliyetleri inceleyen bilim dalıdır. Aynı zamanda biyokimya, moleküler biyoloji ile sıkı bir ilişki içerisindedir. Biyokimya konusunda esas olarak canlı hücrelerinde cereyan eden kimyasal tepkime basamaklarını, bu basamaklara etki eden katalizör görevindeki enzimleri, fotosentezi ve solunum konusunu ele almaya çalışacağız. Bu konular...

  https://www.biyologlar.com/sitrik-asit-dongusune-ait-reaksiyon-basamaklari
 • Trypanosoma,Leismania ve Plasmodium'un yaptığı hastalıklar,hayat döngüleri,vektörler ve tedavileri hakkında bilgi

  Trypanosoma Alem:Protista Şube:Euglenozoa Sınıf:Kinetoplastea Takım:Trypanosomatida Familya:Trypanosomatidae Cins:Trypanosoma Tür:T. brucei Alttürler T. b. brucei T. b. gambiense T. b. rhodesiense Protozoa altalemine ait olan bu parazit, vızırvızık sineğinin sokmasıyla bulaşarak, "uyku hastalığına" yol açmaz. Kana yerleşir, ateş, eklem ağrısı ve baş ağrısı yapar. Sinir sistemine zarar verirse, ölümcül "uyku dönemi" başlar. İlaçla tedavi edilmez ancak,...

  https://www.biyologlar.com/trypanosomaleismania-ve-plasmodiumun-yaptigi-hastaliklarhayat-dongulerivektorler-ve-tedavileri-hakkinda-bilgi
 • Mikrobiyoloji Final Soruları

  *Hücre duvarı olmayıp ökaryot gibi nükleozom bulunduran cins? * yaşam 2 dönemden meydana gelir. Bunlar...... ve ..... dir. * sadece proteinden oluşan enfeksiyon ajanı? * planctomyces / pirellula yı daha özel kılan temel özellikleri neler? * enterik bakteri ile ilgili bir test sorusu vardı.. * ökaryota çok benzeyen yapı (prokaryot olup) * agarı parçalayan mikroorganizma cinsi? * RNA yaşam döngüsü kaç evre, yaşam izi? * geomin ne? kim tarafından üretilr? *...

  https://www.biyologlar.com/mikrobiyoloji-final-sorulari
 • Bitki Ekolojisi 2009 vize soruları

  1)Bitkilerde kseromorf yapı nasıl oluşur? kseromorf yapı adı altında toplanan özellikler nelerdir? 2)allelopati nedir?kaça ayrılır?örnek veriniz. 3)Habitat ekolojik niş ekolojik faktör ekolojik hoşgörülük nedir. 4)Azot fiksasyonu nedir ne şekillerde oluşur tepkimeleriyle anlatınız. 5)Ekosistem nedir ? ekosistemin yapısı ekosistemin işlevlerini yazınız. 6)Ekosistemin ekolojik dengesi bozuldu denince ne anlıyorsunuz. 7)Ekosistemde enerji akışı ve kimyasal madde...

  https://www.biyologlar.com/bitki-ekolojisi-2009-vize-sorulari
 • Tohumsuz Bitkiler Final Soruları

  1.mayoz bölünmenin meydana geldiği yere göre organizmaları sınıflandırarak ve birer örnek vererek açıklayınız 2.euglenophyta, xantohphyta ve chrysophyta divisiolarını hücre çeperi, klorofil ürünleri ve üremeleri bakımından karşılaştırınız 3.pennat diyatomelerde eski büyüklüğüne dönem olayı ne şekilde olur şekille açıklayınız 4.laminaria da görülen döl almaşını şekil çizerek anlatınız 5.chlorophytanın clasislerini yazarak chlorophyceae nin...

  https://www.biyologlar.com/tohumsuz-bitkiler-final-sorulari
 • Bitki Fizyolojisi Vize Soruları - 2012

  1.suyun 3 önemi 2.fotosentezde atp nereden kazanılır? 3.fotosentez bitkinin hangi organelinin hangi kısmında yapılır? 4.fotosentezde son alıcı ve son verici molekül? 5.stomaların kapanmasını anatomik ve fiyolojik yönden açıklayın? 6.transprasyonun su taşınmasında önemi 7.floem elemanları nelerdir? 8. esasi elementlerin 3 kuralı 9.bir esasi element yazıp bu elementin yokuluğunda görülecek durumları yaz. 10.1 NADH kaç ATP? 11. Sitokrom...

  https://www.biyologlar.com/bitki-fizyolojisi-vize-sorulari-2012
 • Bitki Fizyolojisi Sınavı Bütünleme Soruları

  1.rubisco nedir? aktifleşmesi için ne gereklidir? 2.esasi elementler nelerdir, hareket etmeyen 2 tanesini yaz. 3.C4 ve CAM bitkilerinin şekillerini çiz. 4. kavitasyon nedir, bitki için önemi? 5. tohumun çimlenmeme nedenleri, bitki için önemi? 6.büyümeyi etkileyen hormonlar? 7.bitkiler fermantasyonu ne zaman yapar, hangi dokuda gerçekleşir, son ürünü nedir? 8.sekonder metabolitler nelerdir, antisiyonun hangi sınıfa girer? 9. devirli-devirsiz fotofosforilasyonu açıkla....

  https://www.biyologlar.com/bitki-fizyolojisi-sinavi-butunleme-sorulari
 • Bitki Fizyolojisi Final 2013

  Doğru-Yanlış-Boşluk Doldurma H2O girişi CO2 girişine göre daha azdır Fotosentezde aktif olan pigmentlerin tümü stoma’da bulunur. Reaksiyon merkezleri, anten pigment-protein kompleksleri ve elektron taşıyıcı enzimlerin integral zar proteinleridir. Bitki öz suyunun bitkinin en üst kısmına ulaşmasında, adhezyon, kohezyon, sürücü güç olmak üzere üç faktör etkilidir. Floem su borularına hava girişine absisyon denir ve bu su sütununu kesintiye uğratır. C4...

  https://www.biyologlar.com/bitki-fizyolojisi-final-2013
 • Zooloji Soruları Final

  1.canlılar arasındaki 5 ortak özellik 2.hücre farklılaşmasındaki görüşlerden 5 tanesi 3.hayvanlarda bulunan dokuları yaz, birini açıkla 4.zarlı organelleri yaz, birini açıklar. 5.hücreleri birbirinden ayıran 5 özellik 6.protein ve nükleotid çeşitliliği nasıl sağlanır? 7.DNA ve RNA nın 5 farkı?8.ATP kazancı sorusu 9.canlıların ortak kökenden geldiğinin 2 kimyasal kanıtı10.trigliserit oluşumu 11.embriiyo dışı zarları yaz, birini açıkla 12.krebs...

  https://www.biyologlar.com/zooloji-sorulari-final
 • MİKROBİYOLOJİ FİNAL SORULARI 2013

  Boşluk doldurma ve dogru yanlış sorularını hatırlamıyorum.. Test ve klasikleri yazdım. * hücre duvarı olmayıp ökaryot gibi nükleozom bulunduran cins? * yaşam 2 dönemden meydana gelir. Bunlar...... ve ..... dir. * sadece proteinden oluşan enfeksiyon ajanı? * planctomyces / pirellula yı daha özel kılan temel özellikleri neler? * enterik bakteri ile ilgili bir test sorusu vardı.. * ökaryota çok benzeyen yapı (prokaryot olup) * agarı parçalayan mikroorganizma cinsi? * RNA...

  https://www.biyologlar.com/mikrobiyoloji-final-sorulari-2013
 • Odonata

  Ordo (Takım): Odonata (Su bakireleri = Yusufçuklar = Helikopter böcekleri) Su kenarlarında bulunurlar. Başları vücutlarına oranla oldukça geniştir ve gözleri iyi gelişmiştir. Alınlarında üçgen şeklinde dizilmiş 3 adet nokta göz bulunur. Bunların görevi ışık yönünü ve şiddetini algılamaktır. Birinci göğüs segmentine ince bir boyunla bağlı olması sayesinde, baş her yöne çevrilebilir. İşitme organları olmadığı için, ses dalgalarına tepki...

  https://www.biyologlar.com/odonata
 • Giardia lamblia

  Hexamitidae familyasına ait bir tek protozoon'dur. Giardia intestinalis, Lamblia intestinalis veya Giardia duodenalis olarakta bilinir. Giardiasis veya Lambliasis adı verilen hastalığa neden olur.İlk olarak Antony van Leeuwenhoeck tarafından 1681 yılında tayini yapılmıştır. Trofozoit ve kistik formu vardır. Enfeksiyonlu insanlarla ve bunların dışkıları ile ortama yayılan kistik formlarla bulaşırlar. Protozoa olan bu canlı, bağırsak enfeksiyonuna neden olur. İnce...

  https://www.biyologlar.com/giardia-lamblia
 • ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ ÖĞRENCİ FİNAL SINAVI SORULARI

  1) Çok genel olarak mikroorganizmaların habitatları nelerdir birkaç cümle ile açıklayınız. Litosfer karasal ekosistemdir. Toprak mikroorganizmalar için uygun bir ortamdır. Hidrosfer tatlı su habitatları göl bataklık sıcak su kaynakları nehirleri kapsar. Mikroorganizmaların yaşamına uygun ortam olabilmesi için sıcaklık ph besin koordinasyonu ve O2 uygun seviyede olmalıdır. Atmosfer yüksek ışık yoğunlukları, ekstrem sıcaklık değişiklikleri organik maddelerin...

  https://www.biyologlar.com/cevre-mikrobiyolojisi-ogrenci-final-sinavi-sorulari-1
 • Vasküler bitkilerin Genel özellikleri nedir?

  Habitat:Karasal,bir kısmı epifittir. Pigmentler:Klorofil a ve b,Karotenoidler(en fazla karoten),Ksantofiller(en fazla lutein). Yedek Besin:Nişasta,az miktarda yağ ve inülin gibi hidrokarbonlar,protein. Hücre çeperi:Selüloz,hemiselüloz,lignin. Üreme:Heteromorfik yaşam döngüsü,sporofit baskın evre,seks organları steril kılıfla örtülü, döllenme oogamiktir.

  https://www.biyologlar.com/vaskuler-bitkilerin-genel-ozellikleri-nedir
 • Enerji dönüşümlümüdür yoksa döngüselmidir.

  Enerjinin Dönüşümü Hareket halinde bulunan bir otomobilin, hareket etmek için benzine ya da benzer bir yakıta ihtiyaç duyduğunu hepimiz biliriz. Bu yakıt ya benzindir, ya mazottur ya da otogazdır… Ancak ne olursa olsun aracın hareketi için bir tüketimin yapılması gerekmektedir. Netice itibari ile de şu kanun aklımıza gelmektedir:”Madde vardan yok, yoktan var olmaz.” Hakeza, enerjinin korunumu yasası da burada devamı mahiyetinde ifade edilmektedir:”Enerji vardan yok,...

  https://www.biyologlar.com/enerji-donusumlumudur-yoksa-donguselmidir-
 • Hücre Bilimi, Sitoloji Vize Final Soruları

  Üniversite Sitoloji (hücre bilimi) dersi vize ve final çıkmış soruları,çalışmalarınız için bir fikir kaynağı olabilir. İşe yaraması dileğiyle.. Hücre teorisini açıklayınız ve destek veren bilim adamlarını yazınız. Hidrojen bağının canlılar bakımından önemini yazınız. Peptit bağını çizerek açıklayınız. Asit ve Bazik boyamayı açıklayınız. Boya örneği veriniz. Santrifüj tekniği yardımıyla hücre elemanlarının ayrılmasını açıklayınız....

  https://www.biyologlar.com/hucre-bilimi-sitoloji-vize-final-sorulari
 • Sporla üreme nedir

  Spor, döllenme özelliğinde olmayan, monoploit bir üreme hücresidir. Ancak her spor, başka bir hücre ile birleşmeden, tek başına yeni bir organizma oluşturabilir. Sporların dış yüzeyinde bulunan bir örtü, onları çevrenin olumsuz şartlarından koruma özelliği kazandırır. Uygun koşullara düşen her spordan, monoploit bir döl oluşur. Bazı tek hücrelilerde, mantarlarda, su yosunlarında, karayosunu ve eğrelti otu gibi yerleşik bitkilerde görülür. Mantarda sporla...

  https://www.biyologlar.com/sporla-ureme-nedir
 • Metamorfoz nedir ( başkalaşım ) Açıklayınız.

  Başkalaşım, metamorfoz olarak da bilinir. Özellikle böcekler için kullanılan bir terim olup, canlının tırtıl düzeyinden yetişkin düzeye geçişi. Insecta sınıfı içerisinde sınıflandırılan canlılar, genel olarak başkalaşım geçirip geçirmemelerine bağlı olarak üç gruba ayrılırlar; Ametabolus böcekler: Bu gruba böcek olmayan altı ayaklı (hexapod) canlılardan bir kısmı girer. Bu gruptaki canlıların larva ve yetişkin halleri çiftleşme organlarının...

  https://www.biyologlar.com/metamorfoz-nedir-baskalasim-aciklayiniz-
 • 9. sınıf biyoloji soruları

  1.Aşağıda verilen özelliklerden hangisi canlılarda gözlenen ortak özellik değildir? A)Nükleik asit taşıma B)Kendi besinini kendi üretme C)Enzim sistemleri taşıma D)Hücrelerinde protein sentezleme E)Besin maddelerinden ATP üretme 2. Memelilerde gerçekleşen üre sentezi ve bu azotlu boşaltım artığının böbreklerden atılma mekanizması Biyolojinin aşağıdaki dallarından hangisi tarafından incelenir? A)Histoloji B)Anatomi C)Fizyoloji D)Moleküler Biyoloji E)Morfoloji 3....

  https://www.biyologlar.com/9-sinif-biyoloji-sorulari
 • Tümör baskılayıcı genler

  Hücre döngüsü kontrol noktalarını düzenleyen ve apoptozis sürecini başlatan genlerdir. Tümör baskılayıcı genler tarafından kodlanan proteinler DNA hasarına ya da dış çevreden gelen büyümeyi baskılayan sinyallere yanıt olarak hücre döngüsü sürecini durdurabilmektedir. Bu genler mutasyona uğradıklarında ya da inaktive olduklarında işlevlerini kaybederler.

  https://www.biyologlar.com/tumor-baskilayici-genler
 • Su Döngüsü

  Dünyadaki suların karalar, okyanuslar ve atmosfer arasındaki dolanımı, döngüsü.

  https://www.biyologlar.com/su-dongusu-1
 • Biyolojik Bilgiler Sentriyollerle Taşınabilir mi?

  Biyolojik Bilgiler Sentriyollerle Taşınabilir mi?

  Bilim insanları belirli hücre yapılarının, sentriyoller, hücrede nesiller boyunca bilgi taşıyıcıları olarak görev alabileceklerini keşfetti. Keşif, biyolojik bilgi iletiminin sadece genlerle yapılmadığı ihtimalini yükseltiyor.Sentriyoller, hayvan hücrelerinde bulunan hücre bölünmesine yardım eden protein yapılı fıçı şeklindeki yapılardır. Sentriyolleri oluşturan proteinlerde olabilecek bir sorun (katlanma bozukluğu, proteini oluşturan genlerde mutasyon vb.)...

  https://www.biyologlar.com/biyolojik-bilgiler-sentriyollerle-tasinabilir-mi
 • Proliferasyon

  Hücrelerin uygun koşullar altında hızlı bir şekilde hücre döngüsünü tamalayarak çoğalması durumudur. Bölünme, iyi huylu olabileceği gibi, kötü huylu da olabilir.

  https://www.biyologlar.com/proliferasyon
 • Deniz Laleleri (CRİNOİD) Hakkında Ayrıntılı Bilgi

  Deniz Laleleri (CRİNOİD) Hakkında Ayrıntılı Bilgi

  Crinoids, ekinodermlerin sınıfı Crinoidea'yı oluşturan deniz canlılarıdır (Phylum; Echinodermata). (Fotoğraf: Jung Hsuan/Shutterstock)

  https://www.biyologlar.com/deniz-laleleri-crinoid-hakkinda-ayrintili-bilgi
 • Permakültür (Sürdürülebilir Tarım)

  Permakültür (Sürdürülebilir Tarım)

  Perm; Latincede “sürdürmek” devam etmek anlamına gelmektedir. Cultür ise tarım manasını taşır. Bu iki kelime birleşerek Permakültür kavramını oluşturmuştur. Dilimize çevirisi Sürdürülebilir Tarım olarak geçse de Türkçede bu kavram tam olarak yer edinememiştir. Permakültür’ün tanımını ise şu şekilde yapmamız mümkündür; insan hayatının ve sürdürülürlüğünün ekosistemdeki çeşitliliğe uyarlanması, sağlıklı, uzun süreli ve verimli hale...

  https://www.biyologlar.com/permakultur-surdurulebilir-tarim
 • Makilikler Çalı Çırpı Topluluğu Değildir

  Makilikler Çalı Çırpı Topluluğu Değildir

  Bir varlık hakkında doğru karar verebilmek için, önce o varlığı tanımamız gerekir. Bu varlık, canlı da olabilir, cansız da; insan da olabilir, başka bir cisim de. Bu genel kuralı, makilikler için de uygulayalım ve "Maki nedir? Makilikler ne iş yapar?" onu yakından tanıyalım. Maki; Akdeniz iklim kuşağına özgü; çoğu her mevsimde yeşil yaprak taşıyan (her dem yeşil), boyları 1,5-4.0 metre kadar olabilen çalı ve ağaççıklara verilen isimdir. İtalyanca macchia...

  https://www.biyologlar.com/makilikler-cali-cirpi-toplulugu-degildir
 • Antropojenik İklim Değişikliği Muhtemel Buzul Çağını Baskılamış Olabilir

  Antropojenik İklim Değişikliği Muhtemel Buzul Çağını Baskılamış Olabilir

  Bilim insanları devamlı olarak küresel ısınmanın Dünya üzerinde uzun vadede önemli bir etkisi olacağı konusunda bizi sürekli uyarıyorlar, fakat yapılan yeni bir çalışmanın öne sürdüğüne göre, insanlığın karbon ayak izi, neredeyse hayal edilemez (jeolojik zamanlara kıyasla çok kısa) bir zaman ölçeğinde iklim değişikliğine sebep oluyor. Araştırmacılara göre, atmosferdeki karbondioksit (CO2) salımlarının seviyesi, doğal olarak meydana gelen bir sonraki...

  https://www.biyologlar.com/antropojenik-iklim-degisikligi-muhtemel-buzul-cagini-baskilamis-olabilir
 • Kuyucuk Gölü’nde Türkiye’nin Doğa Koruma Amaçlı İlk Adasını Yaptık

  Kuyucuk Gölü’nde Türkiye’nin Doğa Koruma Amaçlı İlk Adasını Yaptık

  Doğu Anadolu'nun ilk Ramsar alanı adayı Kars Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti’ni ikiye bölen eski toprak yol, kuşların emniyetle üreyebileceği bir adaya dönüştürülerek, çevre korumada bir Türkiye ilki gerçekleştirildi. Kars Valisi Mehmet Ufuk Erden’in desteğiyle iki ay gibi rekor bir sürede tamamlanan 200 metre uzunluğundaki ada, Türkiye’de doğa koruma amacıyla yaratılan ilk ada olarak tarihe geçti. Denizi bile olmayan Kars’da yapılan ve İstanbul Galatasaray...

  https://www.biyologlar.com/kuyucuk-golunde-turkiyenin-doga-koruma-amacli-ilk-adasini-yaptik
 • Çağın Enerji Sistemleri

  Çağın Enerji Sistemleri

  Röportaj Konuğu : Prof.Dr. Ali ATA Çağın Enerji Sistemleri Prof.Dr.Ali ATA ile Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Güneş Enerji Sistemleri hakkında konuştuk Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi, Enerji Enstitüsü Müdürü ve ÇEKÜD Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Ali ATA’yı röportaj köşemize konuk ettik. Kendisiyle Yenilenebilir Enerjiler ve Güneş Enerjisi konularında yaptığımız söyleşiyi istifadenize sunuyoruz. ÇEKÜD: Hocam, bizleri öncelikle...

  https://www.biyologlar.com/cagin-enerji-sistemleri
 • Mantarlar

  Mantarlar

  Mantarlar (Fungi), çok hücreli[1] ve tek hücreli[2] olabilen ökaryotik[3] canlıları kapsayan bir canlılar alemi ve şapkalı mantarların tümüne halk arasında verilen genel addır. Halk arasında küf, pas, rastık, maya, mildiyö, şapkalı mantar, kav mantarı, puf mantarı gibi çeşitli isimlerle anılan bütün mantarlar, mantarlar (Fungi) alemi içersinde incelenirler. Latince Fungi mantarlar, Fungus ise mantar anlamındadır. Dünyanın heryerinde bulunurlar. Fazla nemli...

  https://www.biyologlar.com/mantarlar-2
 • Canlılarda beslenme şekilleri

  A)Ototroflar: İhtiyacı olan organik besinleri kendileri sentezleyebilen canlılardır. Besin sentezlerken kullandıkları enerjinin şekline göre iki tip ototrof canlı vardır: a) Fotoototroflar: Klorofilleri sayesinde ışık enerjisi kullanarak organik besin sentezleyenler. Klorofilli bakteriler,Mavi-yeşil algler, Kloroplast taşıyan protistalar ve bitkiler bu gruptan canlılardır. b) Kemoototroflar: Kuvvetli oksidasyon enzimleri sayesinde oksitledikleri inorganik maddelerden...

  https://www.biyologlar.com/canlilarda-beslenme-sekilleri-1
 • Hücre Bölünmesi

  Hücreler ya canlıların büyüyüp gelişmesi, rejenerasyonu ve dokularının yenilenmesi ya da üreme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bölünür. Bölünmelere detaylarıyla geçmeden önce hücrelerin niçin bölündükleri konusundaki görüşlere yer verelim. Hücre, büyüklük bakımından belirli bir sınıra ulaştığı zaman, kuramsal olarak ikiye bölünmesi gereklidir. Çünkü hücre genel olarak bir küre şeklinde düşünülürse, büyümede hacim yüzey...

  https://www.biyologlar.com/hucre-bolunmesi-1
 • Krebs döngüsü

  - Krebs döngüsü, trikarboksilik asit döngüsü veya Sitrik asit döngüsü, canlı hücrelerin besinleri yükseltgeyerek enerji elde etmesini sağlayan ve bütün yaşam biçimlerinde önemli bir yer tutan kimyasal süreçlerin son aşamasıdır. - Trikarboksilik asit döngüsü (ayrıca Krebs döngüsü olarak da bilinir) hayvan ve bitki hücrelerinde mitokondri içinde gerçekleşir. Aerobik hücresel solunuma katılan önemli bir metabolik yolaktır. Glikoliz sırasında üretilen...

  https://www.biyologlar.com/krebs-dongusu
 • Deniz Anaları Hakkında Bilgi

  Deniz Anaları Hakkında Bilgi

  Denizanası veya Medüz, Hydrozoa ve Scyphozoa sınıflarında bulunan, serbest yüzen deniz hayvanı. Medüzler, yassılaşmış ve yüzmeye uyum yapmış polipler olarak tanımlanabilirler. Vücut şekli çoğunlukla yayvan ya da kubbeli bir şemsiye şeklindedir. Poliplerden daha karmaşık yapılı canlılardır. Yüzme organı olarak bir şemsiye gelişmiştir. Bu organ sayesinde hayvan ileriye doğru hareket eder.Medüzlerin beyinleri yoktur. Bunun yerine sinir sistemleri ışığa ve...

  https://www.biyologlar.com/deniz-analari-hakkinda-bilgi
 • Eşeyli Üremenin Evrimi

  Genetik çeşitliliğin yaratılması avantajı için, olabilecek üç muhtemel neden vardır. İlki eşeyli üreme, aynı türün bireylerine yararlı mutasyonlar sağlayabilir. İkincisi, beraber gelecek cinsel eylemler popülasyona uygun olmayan  türler ortaya çıkararak mutasyona uğratabilir. Son olarak, eşey  öncekilerden daha dayanıklı gen birleşimleri ortaya çıkarabilir veya yalnızca akrabalar  türler arasında azaltılmış rekabete yol açabilir. DNA onarımı...

  https://www.biyologlar.com/eseyli-uremenin-evrimi
 • Birlikte Yaşayan Canlılar

  En basit canlı topluluğunda bile yüzlerce tür birbiriyle ilişki içindedir. Bu ilişki genelde iki canlı türüne de fayda sağlar. Örneğin kartallarla bir çayırdaki otlar arasında ilişki kurmak zordur, ama bu iki canlı türü de dolaylı olarak birbirlerine bağımlıdır. Kartallar ot yiyen tavşanlarla beslenerek otlara yardim eder; bunun karşılığında otlar da tavşanları besleyerek kartallara doyurucu bir yiyecek hazırlar. Eğer iki canlı türü arasındaki ilişki...

  https://www.biyologlar.com/birlikte-yasayan-canlilar
3WTURK CMS v8.1