Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 12 içerik listeleniyor

 • Histolojide Kullanılan Yöntemler

  1-Preparasyon Yöntemleri Taze hücre ve dokular: Kan ve lenf gibi sıvısal örnek hücreleri, derialtı bağ dokusu hücreler direkt olarak incelenebilir. Doku kalın veya katı bir organ halindeyse tuz çözeltisi içinde diderek veya ayırarak hücrelerin birbirinden ayrılması sağlanır. Taze preparatlarda hücreler gerçek morfolojilerini yitirmeden incelenir. Ancak kontrast azlığından dolayı vital boyama uygulanmalı ya da faz-kontrast mikroskop kullanarak incelenmelidir.Canlı ve...

  https://www.biyologlar.com/histolojide-kullanilan-yontemler-1
 • Histolojide Kullanılan Yöntemler

  1-Preparasyon Yöntemleri Taze hücre ve dokular: Kan ve lenf gibi sıvısal örnek hücreleri, derialtı bağ dokusu hücreler direkt olarak incelenebilir. Doku kalın veya katı bir organ halindeyse tuz çözeltisi içinde diderek veya ayırarak hücrelerin birbirinden ayrılması sağlanır. Taze preparatlarda hücreler gerçek morfolojilerini yitirmeden incelenir. Ancak kontrast azlığından dolayı vital boyama uygulanmalı ya da faz-kontrast mikroskop kullanarak incelenmelidir.Canlı...

  https://www.biyologlar.com/histolojide-kullanilan-yontemler
 • Hücre zedelenmesinin nedenleri ve zedelenmeye karşı hücrenin verdiği uyum yanıtları nelerdir; hasara uğrayan dokunun onarılması nasıl gerçekleşir?

  Hücre Zedelenmesinin Nedenleri Hücre zedelenmesinde pek çok etken söz konusudur. Trafik dahil pekçok kazanın neden olduğu gözle görülen fiziksel travmalardan, belli bazı hastalıklarda neden olabilen defektli enzimleri oluşturan gen mutasyonlarına kadar sıralanabilir. Zedeleyici etkenler aşağıdaki gibi, sınıflanabilir. Oksijen Kayıpları: Hipoksi (oksijen azlığı- oksijen yetersizliği), hücre zedelenmesi veya ölümünün en önemli ve en çok görülen nedenidir....

  https://www.biyologlar.com/hucre-zedelenmesinin-nedenleri-ve-zedelenmeye-karsi-hucrenin-verdigi-uyum-yanitlari-nelerdir-hasara-ugrayan-dokunun-onarilmasi-nasil-gerceklesir
 • Bayley'in Asit Giemsa Yöntemi (Bayley 1949)

  Asetik formalinde tespit edilmiş ve nitrik asitte dekalsifiye edil¬miş dokulara uygulanmaktadır. Tatmin edici sonuçlar diğer fiksatiflerle de elde edilebilmektedir ve dalak gibi dokularda dekalsifikasyona gerek yoktur. Teknik: Kesitler distile suya indirilir. Erlich hematoksileni ile boyanır. Bilinenden daha fazla differensiye edilir. Çeşme suyunda mavileştirilir. Distile suda çalkalanır. 10 dakika aşağıdaki çözelti ile boyanır. Giemsa stok çözeltisi . ......... 15 hacim %...

  https://www.biyologlar.com/bayleyin-asit-giemsa-yontemi-bayley-1949
 • ASPİRE EDİLMİŞ KEMİK İLİĞİ

  Bazen, sadece kemik iliği kesitlerinin araştırılması (incelenmesi) myelofibrosis, aplastik anemi veya sekonder karsinoma gibi hastalıkların teşhisini doğrulayacaktır. Aspire edilmiş örnek¬ler fiksatife aktarılana kadar sıvı olarak muhafaza edilmeli ve son¬ra aşağıdaki gibi işleme konulmalıdır. Teknik 1-2 cc’lik ilik bilinen yolla hızlı aspirasyonla alınır ve direkt olarak temiz bir lama alınarak ezilerek yayılır. Geriye kalan kemik iliği 6 damla Wintrobe’in...

  https://www.biyologlar.com/aspire-edilmis-kemik-iligi
 • KEMİK DOKUSU VE DEKALSİFİKASYON

  Kemiğin mineral içeriği nedeni ile yumuşak dokular için kullanılan yöntemlerin modifikasyonlarının uygulanması gereklidir. En uygun teknik, parçanın ebatı ve yapısı, amaç, zaman ve elde mevcut olan aletlere göre değişebilmektedir. Kemik ve patolojik olarak kalsifiye olmuş yumuşak dokuların genellikle kesit almadan önce kalsiyum tuzlarının uzaklaştırılması gerekirken dekalsifiye edilmemiş kemiklerin ve dişlerin preperasyonunun özel yöntem ve aletlerle yapılması...

  https://www.biyologlar.com/kemik-dokusu-ve-dekalsifikasyon
 • ASİT DEKALSİFİKASYON SIVILARI

  Ençok kullanılan yöntem, kalsiyum tuzlarını asit çözeltisinde çözmektir. Birçok yöntem olmasına karşın en çok nitrik asit, formik asit ve trikloroasetik asit karışımları kullanılmaktadır. 1-Nitrik Asit: Çok hızlı dekalsifiye eder fakat dokuda harabiyete yol açar ve uygulama uzun olduğunda çekirdek boyamasını inhibe eder. Bu nedenle küçük parçaların hızlı dekalsifikasyonunda kullanılırlar. Tespit edilmiş küçük kemik parçaları distile su ile taze...

  https://www.biyologlar.com/asit-dekalsifikasyon-sivilari
 • ELEKTROLİTİK DEKALSİFİKASYON

  Hidroklorik asit ve formik asitli çözeltinın kullanıldığı bir banyo, kemiğin dekalsifikasyonu için elektrolitik bir ortam olarak kullanılır. Araştırmacılar sitolojik ayrıntıya ve boyamaya zarar vermeksizin daha hızlı bir dekalsifikasyon olduğunu iddia etmişlerdir. Birçok araştırıcı tarafından yöntemle ortaya çıkan ısının artan dekalsifikasyon hızından büyük ölçüde sorumlu olduğu fakat spesimenin kavrulma riskinin bulunduğu...

  https://www.biyologlar.com/elektrolitik-dekalsifikasyon
 • KELATLAMA AJANLARI

  EDTA (etilendiamin–tetra- asetik asit), beyaz renkli suda %20 oranında çözülen kristal bir kelatlama ajanıdır. Bir dekalsifikasyon sıvısı olarak, kalsiyum iyonları ile çözünebilir non–iyonize bileşikler oluşturmak üzere birleşir. Demir tortuları ve diğer metaller de EDTA ile uzaklaştırılabilir. Çözelti nötral pH’da etkili olduğundan boyama genellikle mükemmeldir. Herhangibir dekalsifiye ajanından daha iyi sonuçlar vermektedir. Doku, EDTA ile dekalsifikasyondan...

  https://www.biyologlar.com/kelatlama-ajanlari
 • DEKALSİFİKASYONU TEST ETMEK

  Dekalsifikasyon testi X-ray ile yapılmaktadır. Ancak histoloji laboratuvarlarında olmadığından genellikle X-ray denemesi yapılamaz. Bunun yerine dekalsifiye edilmiş sıvı içinde kalsi¬yum tuzunu arama kimyasal testi yapılabilir. Negatif bir sonuç dekalsifikasyonun iyi gerçekleştiğini gösterir. 5 cc dekalsifikasyon sıvısına turnosol alkali oluncaya kadar damla damla güçlü amonyum eklenir. 0.5 cc doygun amonyum oksalat eklenir. Amonyum eklemesinden sonra eğer çözelti...

  https://www.biyologlar.com/dekalsifikasyonu-test-etmek
 • PATOLOJİ LABORATUVARI STAJ YETERLİLİK

  1. Patoloji’de Kullanılan Kimyasal Maddelerin ve Laboratuvar Ekipmanlarının Tanıtımı 2. Patoloji’de Kullanılan Bazı Çözeltilerin Hazırlanmasının İzlenmesi 3. Doku Fiksasyonu, Dekalsifikasyon ve Doku Takibi İşlemlerinin İzlenmesi 4. Parafine Gömme ve Kesit Alma İşlemlerinin İzlenmesi 5. Dondurulmuş Kesi ve Kriyostat Tanıtımı ve Çeşitli Uygulamaların İzlenmesi 6. Rutin Hematoksilen&Eozin Boyama Yönteminin Öğrenilmesi 7. Bazı Histokimya...

  https://www.biyologlar.com/patoloji-laboratuvari-staj-yeterlilik
 • PATOLOJİ LABORATUVARI STAJ YETERLİLİK

  1. Patoloji’de Kullanılan Kimyasal Maddelerin ve Laboratuvar Ekipmanlarının Tanıtımı 2. Patoloji’de Kullanılan Bazı Çözeltilerin Hazırlanmasının İzlenmesi 3. Doku Fiksasyonu, Dekalsifikasyon ve Doku Takibi İşlemlerinin İzlenmesi 4. Parafine Gömme ve Kesit Alma İşlemlerinin İzlenmesi 5. Dondurulmuş Kesi ve Kriyostat Tanıtımı ve Çeşitli Uygulamaların İzlenmesi 6. Rutin Hematoksilen&Eozin Boyama Yönteminin Öğrenilmesi 7. Bazı Histokimya...

  https://www.biyologlar.com/patoloji-laboratuvari-staj-yeterlilik-1
3WTURK CMS v8.1