Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 427 içerik listeleniyor

 • Erasmusa Kimler Başvurabilir?

  Avrupa Birliği üyesi olan 27 ülke ve bu ülkelerin dışında İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Türkiye’nin yükseköğretim kurumlarının istifadesine açıktır. Erasmus Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için Gereken Asgari Şartlar: Erasmus değişim programına katılmak isteyen Türk öğrencilerin sahip olması gereken asgari şartlar aşağıdaki gibidir: Öğrenci programa katılacağı dönemde üniversitenin lisans/yüksek lisans/doktora programının en az 1 yıllık...

  https://www.biyologlar.com/erasmusa-kimler-basvurabilir
 • Erasmus Başvuruları Nasıl Yapılmaktadır?

  Erasmus başvuruları için üniversitenizin Erasmus Koordinatörlüğüne başvuracaksınız. EUC sahibi Türk yükseköğretim kurumları listesi Üniversitelerin ERASMUS Koordinatörlükleri İletişim Bilgileri Öğrenciler ve Öğretim Elemanları İçin Yurtdışı Bireysel Eğitim Destekleri Karşılıklı Öğrenci Değişimi (Student Mobility - SM) Karşılıklı öğrenci değişiminin başlatılabilmesi için öncelikle üniversitenin ilgili bölümlere sahip başka bir ülke...

  https://www.biyologlar.com/erasmus-basvurulari-nasil-yapilmaktadir
 • Biyologlara Yer Verilmeyen Bazı Yönetmelik ve Tebliğler

  1) 11.06.2008 tarih ve 27021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Tarım ve Köyişleri Bakanlığından) “BİYOLOJİK MÜCADELE ETMENLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI, İTHALİ, ÜRETİMİ VE KULLANIMI HAKKINDA TEBLİĞ” Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, bitki ve bitkisel ürünlerin yetiştirildikleri veya muhafaza edildikleri ortamlarda bulunan böcek, nematod, akar, fungus, bakteri, virus ve yabancı ot gibi zararlı etmenlere karşı kullanılacak, mikrobiyal preparat olanlar...

  https://www.biyologlar.com/biyologlara-yer-verilmeyen-bazi-yonetmelik-ve-tebligler
 • Tezsiz Yüksek Lisans Program

  Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı İkinci Lisansüstü Öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı...

  https://www.biyologlar.com/tezsiz-yuksek-lisans-program
 • Doktora Programı

  Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer...

  https://www.biyologlar.com/doktora-programi
 • Tez Nasıl Hazırlanır ?

  Her çalışmanın kendine mahsus araştırma yöntemi olduğu gibi tez hazırlamanın da kendine özgü bazı kuralları vardır. Ulaşılan bilginin anlaşılması için bunun okuyucuya düzenli bir biçimde verilmesi gerekmektedir. Doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarında çalışmayı yapacak kişinin ilgili bilim dalı öğretim üyesi ile yapacağı araştırmayı tartışmalı, görüş ve bilgilerinden yararlanmalı ve daha sonra araştırmasına başlamalıdır. Genel...

  https://www.biyologlar.com/tez-nasil-hazirlanir-
 • Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında yürütülen lisansüstü eğitimi düzenler. b) Lisansüstü Eğitim, Yüksek Lisans, Doktora ve sanat dallarında yapılan Sanatta Yeterlik programlarından oluşur. Öğrenci Kabulü MADDE 2- a)...

  https://www.biyologlar.com/lisansustu-egitim-ve-ogretim-yonetmeligi
 • FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI NEDİR

  YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2– (1) Bu Yönetmelik, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek...

  https://www.biyologlar.com/farabi-degisim-programi-nedir
 • BİYOLOJİ BÖLÜMLERİNE TAVSİYELER

  - Biyoloji bölümleri kurbağa diseksiyonunu bırakıp gelişen teknolejiye ayak uydurmalımı ? - Staj zorunlu hale getirilerek birazda olsa tecrübe eğitimi verilmelimi ? - Mezuniyetten sonra öğrencilere mesleki eğitimle ilgili 1 yıllık sınavsız, mecburuyetsiz iş alanlarında eğitim verilebilirmi ? - Taşralardaki tercih edilmeyen biyoloji bölümleri kapatılmalımı yoksa kendi hallerine bırakılıp kapanmaları beklenmelimi ? - Doktorasını yapan akademisyenler iş sizmi...

  https://www.biyologlar.com/biyoloji-bolumlerine-tavsiyeler
 • Domuz H1N1 gribine karşı korunma

  İşte 20 soruda 20 cevapla domuz gribi hakkında tüm merak edilenler... Domuz Gribi( Swine Flu) Nedir? Domuzlarda hastalığa yol açan bir mikro-organizma olan influenza tip A virusunun insanlarda oluşturduğu solunum yolu hastalığıdır. H1N1 virüsü olarak tanımlanmaktadır. Domuz gribi akut solunum yoluyla domuzları etkileyen A tipi bir bulaşıcı hastalıktır. Bu virüs domuzlar arasında direk ya da dolaylı etkileşim yoluyla bulaşıyor. Bu hastalık vakaları kış ve bahar...

  https://www.biyologlar.com/domuz-h1n1-gribine-karsi-korunma
 • Dejavu nedir?

  Her insan zaman zaman yaşadığı bir olayı yaşamış veya gördüğü bir yeri daha önce görmüş gibi hisseder. Beynin bu algı bozukluğuna dejavu denir. Bu algı bozuklunu yaşayan insanların bazıları, bazen kendilerinin doğa üstü güce sahip olduklarına veya daha önce yaşadıkları “reenkarnasyon” hissine kapılırlar. Ara sıra olan bu durum normal kabul edilir. Fakat bu hisse kapılma sıklığı artıyorsa örneğin haftada bir iki kez veya her gün olmaya...

  https://www.biyologlar.com/dejavu-nedir
 • Biyolog nedir ? Biyolog ne iş yapar ?

  Biyolog nedir ? Biyolog ne iş yapar ?

  1. En fazla çalışma alanı olup da en az istihdam edilen meslek grubuyuz. 2. Ülkemiz bakanlıklarının tamamında çalışan tek meslek grubuyuz. 3. Farklı kurumlarda aynı ünvanda çalışıp da farklı maaş alan tek meslek grubuyuz. 4. Görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinin yarıdan fazlasında unvanımız olan tek meslek grubuyuz. 5. Görev tanımı olamayan tek meslek grubuyuz. 6. 100 uzmanlık alanı ve 1000 alt uzmanlık alanına sahip olan tek meslek...

  https://www.biyologlar.com/biyolog-nedir-biyolog-ne-is-yapar-
 • KRONOBİYOLOJİ NEDİR

  İnsanoğlu 24 saatte 24 kez değişir. Hem ruh hali hem de vücut ısısı,tansiyon, kalp atımı, hormonlar sürekli değişim halindedir. Biyologlar, doktorlar ve farmakologlar bu olağanüstü duruma kronobiyoloji adını veriyorlar. İşte 24 satte vücudumuzda olanlar: 06.00 Kortizon salgılamasıyla organızma uyanır. Bu uyanma vücut için kendini yavaş yavaş kalkmaya hazırlama işaretidir. ****bolizma hareketlenir ve o günün işleri için enerji ve protein hizmete hazır olur. ...

  https://www.biyologlar.com/kronobiyoloji-nedir
 • Zona

  Zona olarak da bilinen Herpes Zoster su çiçeği virüsünün yaptığı bir enfeksiyondur. Su çiçeği geçiren herkes Zonaya yakalanabilir. Virüs sinir köklerinde aktif olmayan bir şekilde yaşamını sürdürür ve yeniden aktifleştiğinde Zona gelişir. Suçiçeği geçiren kimselerin % 20 si Zona geçirir. Virüsü uyandırıp aktifleştiren neden bilinmemektedir. Vücudun enfeksiyonlarla baş etmesini sağlayan bağışıklık sistemindeki bir güçsüzlük virüsün çoğalmasına...

  https://www.biyologlar.com/zona
 • Nasır

  Nasır derinin kalınlaşmasıdır.Vücut kendisini korumak için nasır oluşturur.Bu kalınlaşma basınç veya sürtünmenin olduğu yerde oluşur.Vücudumuzun bu mekanizması sayesinde derideki sertleşme oluşmasa idi vücudumuz delik deşik olurdu. Ayakkabılar ve Nasır Ayağınıza büyük ayakkabı giyerseniz sürtünme olur, küçük giyerseniz basınç oluşur her ikisi de nasırın oluşmasına sebeptir.Bunun için ayakkabı alırken ayağınıza uygun olduğuna dikkat...

  https://www.biyologlar.com/nasir
 • Sakal İltihabı

  Sakal kılının kolayca koparılması ve kopan kılın ucunda da cerahat damlacığı görülmesi şeklinde ortaya çıkan bir hastalıktır. Tıp dilinde sikozis denen bu hastalığa, stafilokok cinsi mikroplar neden olur. Tedavisi için Doktora başvurunuz.

  https://www.biyologlar.com/sakal-iltihabi
 • Kalbin Hızlı Atması -Taşikardi

  Kalbin; dakikada 90'dan fazla atmasına, tıp dilinde taşikardi denir. Ancak bu sayı, yaş gruplarına göre değişir. Normal Kalp Atışları : 0 - 1 yaşları arasında; dakikada 120-140 1 - 3 yaşları arasında; dakikada 90-120 3 - 7 yaşları arasında; dakikada 90- 100 7 - 20 yaşları arasında; dakikada 80 - 90 20 yaşından sonra; dakikada 60-80 arasında değişir. Her yaş grubunda; normal atışın 1 fazlası; kalbin hızlı attığını gösterir. Kalbin atışları,...

  https://www.biyologlar.com/kalbin-hizli-atmasi-tasikardi
 • Myriapodlarla ilgili (clasislerinin-ordolarının-familyalarının özelliklerini açıklayan)

  Kırkayaklar (Myriapoda) Üst alem: Eukaryota - Ökaryotlar Alem: Animalia - Hayvanlar Alt alem: Eumetazoa - Gerçek dokulular (Grup) Bilateria - Bilateral simetrililer Şube: Arthropoda -Eklem bacaklılar Alt şube: Myriapoda 1. Küme : PROGONEATA 1. Takım : Symphyla – Yumuşak Kırkayaklar 2. Takım : Pauropoda – Çatal antenli kırkayaklar 3. Takım : Diplopoda : Binayaklar 2. Küme : OPISTHOGONEATA = CHILOPODA 4. Takım : Chilopoda – Çiyanlar 1. Alttakım : Geophilomorpha ...

  https://www.biyologlar.com/myriapodlarla-ilgili-clasislerinin-ordolarinin-familyalarinin-ozelliklerini-aciklayan
 • Prof. Dr. Yusuf Vardar

  Prof. Dr. Yusuf Vardar (d. 1921 Karacaova, Yunanistan - ö. 6 Mart 2009 İzmir, Türkiye). Türk botanikçi. Tekirdağ Ortaokulu'nu ve Edirne Lisesi 'ni bitirdikten sonra, 1946'da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tabii İlimler Bölümü'ne bağlı Yüksek Öğretmen Okulu'ndan mezun olmuştur. 1949'da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Kürsüsü'nde Prof. Dr. Leo Brauner'in öğrencisi olarak "Angiosperm Nebatların Su Altındaki Transpirasyonu Hakkında İncelemeleri"...

  https://www.biyologlar.com/prof-dr-yusuf-vardar
 • Ayla Kalkandelen

  Ayla Kalkandelen (ICZN yazar gösteriminde Kalkandelen; d. 14 Mart 1939 Gaziantep - ö. 28 Nisan 2002). Türk entomolog. Uzmanlık alanı Homoptera'nın Auchenorrhyncha alt takımıdır. Şimdiye kadar 10 takson tanımlamış ve 5 taksona da adı verilmiştir. 1962 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bağ ve Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı yıl Ankara Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü'nde göreve başlamıştır. 1964...

  https://www.biyologlar.com/ayla-kalkandelen
 • Feyzi Önder

  İlk öğrenimini Ödemiş Cumhuriyet İlkokulunda, orta öğrenimini İzmir Tilkilik Ortaokulu ve İzmir Atatürk Lisesinde tamamlamıştır. 1961yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesine girerek 1965 yılında aynı fakültenin Bitki Sağlığı Bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl asistanlık sınavını kazanarak bu fakültenin Entomoloji ve Zirai Zooloji Kürsüsüne asistan olarak girmiştir. 1970 yılında "İzmir ili ve çevresinde bitki zararlısı Mirinae...

  https://www.biyologlar.com/feyzi-onder
 • Ünlü Türk Biyologlar

  Turhan Baytop Prof. Turhan Baytop, (d. 20 Haziran 1920, İstanbul - ö. 25 Haziran 2002, İstanbul), eczacı, öğretim üyesi, botanikçi, bilim adamı. 1945 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacı Okulu'nu bitiren Prof. Baytop, 1948 yılında mezun olduğu okulun Farmakognozi Enstitüsü'nde asistan olarak göreve başladı. Hazırladığı bir tez ile 1949 yılında Dr. pharm. ünvanı kazanan Turhan Baytop, 1951 yılında gittiği Paris Eczacılık Fakültesi Farmakognozi...

  https://www.biyologlar.com/unlu-turk-biyologlar
 • Ünlü Türk Biyologlar

  Turhan Baytop Prof. Turhan Baytop, (d. 20 Haziran 1920, İstanbul - ö. 25 Haziran 2002, İstanbul), eczacı, öğretim üyesi, botanikçi, bilim adamı. 1945 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacı Okulu'nu bitiren Prof. Baytop, 1948 yılında mezun olduğu okulun Farmakognozi Enstitüsü'nde asistan olarak göreve başladı. Hazırladığı bir tez ile 1949 yılında Dr. pharm. ünvanı kazanan Turhan Baytop, 1951 yılında gittiği Paris Eczacılık Fakültesi Farmakognozi...

  https://www.biyologlar.com/unlu-turk-biyologlar
 • Biyoloji mezunları neden TUS'a girip tercih yapamadıklarını soruyor

  Değerli Türk Halkı, Biyologlar Birliği Derneği Üyeleri, biyologlar ve biyoloji mesleğine gönül veren herkes adına bir meslek örgütü olarak biyologlar aleyhine oluşan hak kayıplarını sizlere duyurmak amacıyla bu metni yayınlamıştır. Metinde bahsi geçen konu; Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'dır. TUS'a tıp fakültesi mezunu doktorlar ile Tıp Dışı Branşlar (TDB) olan biyoloji, kimya, eczacılık ve veterinerlik fakültesi mezunları başvurabilmekte; tıp fakültesi...

  https://www.biyologlar.com/biyoloji-mezunlari-neden-tusa-girip-tercih-yapamadiklarini-soruyor
 • Prof. Dr. İbrahim Baran

  1940 yılında Şanlıurfa'nın Kısas Köyü'nde doğan Prof. Baran, Diyarbakır Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'nun ilk öğrencilerinden olan Prof. Dr. İbrahim Baran, 1963 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Tabiye Bölümü ve Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Sistematik Zooloji Kürsüsü'nde doktorasını tamamladıktan sonra Doktor unvanını aldı, 1975 yılında doçent, 1981 yılında profesör oldu....

  https://www.biyologlar.com/prof-dr-ibrahim-baran
 • Prof. Dr. Abidin Budak

  9 Kasım 1943 yılında İzmir Dikili'de dünyaya gelen Abidin Budak; İlk ve Orta Okulu Kınık'ta tamamlamış, Lise eğitimini ise İzmir Namık Kemal Lisesi'nde tamamlamıştır. 1965 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Tabii İlimler Bölümü'ne kayıt olan Abidin Budak, 1968 yılında FKB, Botanik, Zooloji, ve Jeoloji sertifikalarını da alarak mezun olmuş, Akademik hayatına Asistan olarak EÜ. Fen Fakültesi Sistematik Zooloji Kürsüsü'nde 1969 yılında başlamıştır....

  https://www.biyologlar.com/prof-dr-abidin-budak
 • Prof. Dr. Kurtuluş Olgun

  10 Temmuz 1960 Yılı’nda Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli’de tamamladı. 1980 Yılında girdiği Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden 1984 yılında mezun oldu ve aynı yıl Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans çalışmalarına başladı. 1985 yılında Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak girdi. 1987...

  https://www.biyologlar.com/prof-dr-kurtulus-olgun
 • Prof. Dr. Cemal Varol Tok

  06 Elül 1963 tarihinde Umurlu Aydın'da doğan Cemal Varol Tok; 1974 yılında İzmir Bornova Yavuz Selim İlkokulundan mezun olduktan sonra 1977 yılında Bornova Suphi Koyuncu Lisesi'nin Orta Bölümünü bitirdi. 1980 yılında İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. 1981 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji bölümüne başladı aynı bölümden 1985 yılında mezun oldu. 1988 yılında Yüksek Lisans, 1993'de "Datça Yarımadasının Herpetofaunası" üzerine doktora tezini...

  https://www.biyologlar.com/prof-dr-cemal-varol-tok
 • Prof. Dr. Yusuf Kumlutaş

  İzmir doğumlu olan Yusuf Kumlutaş, sırasıyla: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Zooloji Ana bilim Dalı, Bornova-İzmir (1981-1985) lisans eğitimini tamamlamış, 1985-1988 yılları arasında Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana bilim Dalı, Bornova-İzmir Yüksek lisansını yapmış, 1988-1993 arası Doktora tezini vererek Doktor unvanını almıştır. 1998 yılında Doçentlik kadrosuna getirilen Kumlutaş, 2005 yılında Dokuz Eylül...

  https://www.biyologlar.com/prof-dr-yusuf-kumlutas
 • Prof. Dr. Semahat Geldiay

  Prof. Dr. Semahat Geldiay

  TÜBA Şeref Üyeliği ve TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi, Böcek Endokrinolojisi alanında uluslararası bilim çevrelerinde saygın yeri olan, değerli hocamız Sayın Prof. Dr. Semahat Geldiay'ı, 27 Şubat 2002'de sonsuzluğa uğurladık. Şükran duygularıyla, saygıyla ve rahmetle andığımız hocamız, Zooloji Profesörü Remzi Geldiay'ın eşidir. Özenle yetiştirdiği çocukları Beril ile Vedat'ın anneleridir. 1923'te İzmir'de doğan Prof. Dr. Semahat Geldiay, ilk ve orta...

  https://www.biyologlar.com/prof-dr-semahat-geldiay
 • Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu

  Babasının (Nüzhet Haşim Sinanoğlu) bir başkonsolos olarak görev yapmış olduğu Bari'de doğdu. 1939 yılında İtalya'da II.Dünya Savaşı'nın başlamasının ardından ailesiyle Türkiye'ye döndü. Oktay Sinanoğlu, sonradan TED Koleji olan Ankara Yenişehir Lisesi'ne 1953 yılında burslu öğrenci olarak girdi ve okulu birincilikle bitirdi. Okulun bursuyla Kimya Mühendisliği okumak üzere ABD'ye gitti. 1956'da ABD Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kimya Mühendisliği'ni...

  https://www.biyologlar.com/prof-dr-oktay-sinanoglu
 • Prof. Dr. Niyazi Lodos

  Prof. Dr. Niyazi Lodos

  Eski adı Yayaköy olan Zeytinliova köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamlamış, 1946 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olmuştur. Meslek yaşamına Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsünde başlayan Lodos, askerlik hizmetinden sonra 1947-1950 yılları arasında kısa sürelerle Ankara Zirai Mücadele ve Karantina Müdürlüğü, Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Meyvecilik Şubesi ve Bornova Bölge Zirai Mücadele Araştırma...

  https://www.biyologlar.com/prof-dr-niyazi-lodos
 • Prof. Dr. Mithat Ali Tolunay

  Zooloji Ordinaryüsü ve Ankara Üniversitesi Zooloji Enstitüsü Yöneticisi Prof. Dr. Mithat Ali Tolunay kan dolaşımı yetmezliği sonucu 19 Haziran 1962 tarihinde aniden vefat etti. Mithat Ali Tolunay, 1906 yılında zengin bir ailenin çocuğu olarak Saraybosna’da dünyaya geldi. Orta öğreniminden sonra Halkalı Ziraat Yüksekokulunda, ziraat eğitimi gördü. Asistanı olduğu Türk Entomolog Süreya Özek tarafından Ziraat Entomolojisine yönlendirildi. 1928′de...

  https://www.biyologlar.com/prof-dr-mithat-ali-tolunay
 • Prof. Dr. Sevinç Karol

  Prof. Dr. Sevinç Karol

  29 Haziran 1925’de Trabzon’da Dünya’ya gelen Prof. Dr. Sevinç KAROL, 1942 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tabii İlimler bölümünde başladığı lisans eğitimini 1946’da başarıyla tamamlamış ve aynı yıl Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji bölümünde göreve başlamıştır. 1951’de “A Contribution to the Study of Blood-Cells in Orthoptera” başlıklı teziyle doktorasını tamamlayan Prof. Karol; 1958’de Doçent, 1967 yılındaysa...

  https://www.biyologlar.com/prof-dr-sevinc-karol
 • Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü Hakkında Bilgi

  Bu bölüm modern tıbbın gereksinimlerinden doğmuş olup amacı tedavi edici hekimin yeterince uğraşamadığı tibbın temel konularında geniş teorik bilgiye sahip ve uygulamaya yatkın araştırmacı niteliğinde eleman yetiştirmektir. Programın Amacı: Tıbbi biyolojik bilimler programı modern tıbbın gereksinimlerinden doğmuş olup amacı tedavi edici hekimin yeterince uğraşamadığı tıbbın temel konularında geniş teorik bilgiye sahip ve uygulamaya yatkın...

  https://www.biyologlar.com/tibbi-biyolojik-bilimler-bolumu-hakkinda-bilgi
 • Dünyaca Ünlü Kadın Biyologlar Kimlerdir?

  Biyolog; farklı hayat formlarını anlamaya çalışan, onlarla çevre arasında bağlantı kuran ve bu konu üzerinde çalışma ve deneme yapan kişidir. Kadın bilim insanları, erkeklerin egemenliğinde önce,önemli avantajlara sahiptirler ve bilim dünyasına değerli katkılarda bulunmuşlardır. Kadın biyologları takip ettiğimizde biyolojinin farklı dallarında özelleştiklerini görmekteyiz ki; her biri hastalıkların tedavi edilmesi ve savaşılması için, derin analitik...

  https://www.biyologlar.com/dunyaca-unlu-kadin-biyologlar-kimlerdir
 • Prof. Dr. Hikmet Birand

  Prof. Dr. Hikmet Birand

  Prof.Dr.Hikmet Birand; Doğumu: 1906, Karaman - Ölümü: 1972, Ankara Botanik Bilgini, Türk akademisyen ve yazar. Prof.Dr. Hikmet BİRAND Ankara Üniversitesi Botanik Enstitüsü Direktörü 1904 yılında Karaman’da doğdu. İstanbul’da Halkalı Yüksek Ziraat Okulu’nu bitirdi. 1928-1932 yılları arasında Almanya’nın Bonn kentinde doktora yaptı. 1933 yılında yurda döndü, aynı yıl açılan Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde Başasistan olarak akademik kariyerine...

  https://www.biyologlar.com/prof-dr-hikmet-birand
 • Prof.Dr. Fatma Melahat ÇAĞLAR

  Prof.Dr. Fatma Melahat ÇAĞLAR - Türkiye'de Mammaloji'nin duayen ismi Türkiye'de Mammaloji'nin duayen ismi Prof.Dr. Fatma Melâhat ÇAĞLAR 1909'da Rodos'ta doğan Fatma Melâhat Lütfi Hanım, Ömer Lütfi Bey'in kızıdır. İlk okulu Rodos'ta, orta öğrenimini Erenköy Kız Lisesi'nde yapmış ve bu okuldan 1929'da mezun olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin o dönem verdiği burslarla yüksek tahsil (üniversite) için Bonn ve Berlin üniversitelerinin Tabiiye bölümlerine...

  https://www.biyologlar.com/prof-dr-fatma-melahat-caglar
 • Ord.Prof.Dr. Curt KOSSWIG

  Ord.Prof.Dr. Curt KOSSWIG

  Hayatı dizilere, bir filme konu olacak kadar ilginçtir Curt Kosswig'in. Çok akıllı, sabırlı, çalışmayı çok seven, doğa aşığı, Türk insanıyla çok iyi kaynaşmış bir halk adamıydı. 30 Ekim 1903'te Berlin'de doğan Curt Kosswig, 2. Dünya Savaşı sırasındaki Nazi zulmünden kaçarak, 1933 İstanbul Üniversitesi Reformu sayesinde Türkiye'ye geldi. Gelmesinden sadece 2 sene sonra derslerini Türkçe olarak vermeye başlayan Kosswig, bazı fiziksel özellikleriyle...

  https://www.biyologlar.com/ord-prof-dr-curt-kosswig
 • Biyolojiye emek veren bilim adamları ve yaptığı işler nelerdir

  Biyolojinin Tarihi Gelişimi Yaklaşık 2300 yıl önce Yunan bilim adamı Polibus, “İnsanın Doğası Üzerine” adlı bir kitap yazmıştır. Aristo, çalışmalarını “Hayvanların Tarihi, Hayvan Nesli Üzerine” ve “Hayvan Vücutlarının Kısımları Üzerine” adlı kitaplarında toplamıştır. Aristo, canlıların oluşumlarını ve hayvanların davranışlarını incelerken onların sınıflandırma yoluna da gitmiştir. Galen, canlıların organlarıyla bu organların...

  https://www.biyologlar.com/biyolojiye-emek-veren-bilim-adamlari-ve-yaptigi-isler-nelerdir
 • Lavanta Hakkında herşey

  Alem:Plantae (Bitkiler) Bölüm:Magnoliophyta(Kapalı tohumlular) Sınıf:Magnoliopsida(İki çenekliler) Takım:Lamiales Familya:Lamiaceae(Ballıbabagiller) Cins:Lavandula TÜR ADLARI İngiliz lavantası (Lavandula angustifolia) Lavandula antineae Lavandula aristibracteata Lavandula atriplicifolia Lavandula bipinnata Lavandula bramwellii Lavandula buchii Lavandula canariensis Lavandula citriodora Lavandula coronopifolia Fransız lavantası (Lavandula dentata) Lavandula dhofarensis Lavandula...

  https://www.biyologlar.com/lavanta-hakkinda-hersey
 • Floresans boyalar ve Floresans Boyama

  Floresan mikroskopide, preparatlara kısa dalgalı ışıkla ışın uygulamsı yapılır ve belli yapılar veya boyalar nedeniyle yayılan uzun dalgalı ışık (floresan) gözlemlenir. Bu amaçla uzun dalgalı ultraviyole ( UV ) ışık ya da mavi viyole ışık kullanılır. Başlangıçta, numunelerin yayaldığı doğal floresans analiz edilmiş; daha sonra, floresans olmayan preparatlar az miktarda floresans boya ile işaretlenip mikroskop altında analiz edilir. FLORESANS BOYAMA...

  https://www.biyologlar.com/floresans-boyalar-ve-floresans-boyama
 • Biyologların çalışma alanları nelerdir?

  1) 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Sağlık Bakanlığı-Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’ndan) “AKTİF MADDE İÇERMEYEN BİYOSİDAL ÜRÜNLER TEBLİĞİ” kapsamında üretim yerlerinde mesul müdür olarak olarak çalışabilirsiniz. 2) 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”gereğince 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı “İŞ SAĞLIĞI...

  https://www.biyologlar.com/biyologlarin-calisma-alanlari-nelerdir
 • Türkiye’de İlaç Sektörü Büyüyecek

  Türkiye’de İlaç Sektörü Büyüyecek

  Son 5 yılın en fazla büyüyen firması Bilim ilaç, yaptığı sürdürülebilir gelecek çalışmaları ile çevreye ve gelecek nesillere saygıya dikkat çekiyor. En büyük hedeflerinin sağlıklı büyümek olduğunu belirten Bilim İlaç Genel Müdürü Dr. Erhan Baş, Medical Tribune’ün sorularını yanıtladı.   MT: Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? 1960 doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdim. Boğaziçi Üniversitesi'nde biyomedikal...

  https://www.biyologlar.com/turkiyede-ilac-sektoru-buyuyecek
 • Yeryüzünde en son 'mikroplar kalacak'

  Yeryüzünde en son 'mikroplar kalacak'

  Bilim insanları, dünyada hayatta kalacak en son canlıların yer altında yaşayan küçük organizmalar olacağını tahmin ediyor.Gezegenin milyarlarca yıl sonraki halini tahmin etmek için bilgisayar modeli kullanan araştırmacılara göre, Güneş giderek daha sıcak ve parlak hale geleceği için Güneş'teki bu değişikliklerin doğuracağı aşırı koşullarla sadece mikroplar baş edebilecek.Araştırma, Ulusal Astronomi Toplantısı'na sunulacak.İskoçya'daki St. Andrews...

  https://www.biyologlar.com/yeryuzunde-en-son-mikroplar-kalacak
 • Materyal Evreninde Sürpriz Yeni Parçacık Bulundu

  Materyal Evreninde Sürpriz Yeni Parçacık Bulundu

  Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, 2. Türden Weyl fermiyonunun metalik materyallerde varlığına ilişkin yeni bir tahminde bulundu. Bir maddeye manyetik alan uygulandığında, içerdiği parçacıklar yalıtkanlar gibi davranır. Bu esnada akım farklı yönlere giderken, iletkenler için ayrı diğer yönlere gider. Bu davranışın potansiyel uygulamaları olabilir, örneğin, daha verimli düşük enerji tüketen transistörler gibi.Araştırmacılar tungsten...

  https://www.biyologlar.com/materyal-evreninde-surpriz-yeni-parcacik-bulundu
 • Novartis Uluslararası Liderlik Kampına Katılacak İsimler Belirlendi

  Novartis Uluslararası Liderlik Kampına Katılacak İsimler Belirlendi

  Ar-Ge’ de dünya lideri Novartis tarafından her yıl biyoteknoloji alanında başarılı yüksek lisans, doktora ve uzmanlık öğrencileri için düzenlenen ve 24 ülkeden 60 öğrencinin katılımıyla İsviçre’nin Basel kentinde gerçekleşen Uluslararası Biyoteknoloji Liderlik Kampı’na (BioCamp) bu yıl Türkiye’den katılacak isimler belirlendi. Dünya ilaç sektörünün lider firmalarından Novartis’in, her yıl biyoteknoloji alanında yetenek ve birikimini artırmayı...

  https://www.biyologlar.com/novartis-uluslararasi-liderlik-kampina-katilacak-isimler-belirlendi
 • Yaban Hayatına Dair Önemli Bir Protokole İmza Atıldı

  Yaban Hayatına Dair Önemli Bir Protokole İmza Atıldı

  Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ülkemizdeki yaban hayatının korunması ve geliştirilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi.Orman ve Su İşleri Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü işbirliği içerisinde Yenice Ormanları’nda yayılış gösteren memeli hayvanlardan (geyik, karaca, yaban domuzu, tilki, porsuk,  yaban kedisi, vaşak, ayı, kurt,...

  https://www.biyologlar.com/yaban-hayatina-dair-onemli-bir-protokole-imza-atildi
 • Miller’in unutulmuş deneyleri ilkel protein sentezine götürüyor

  Miller’in unutulmuş deneyleri ilkel protein sentezine götürüyor

  Stanley Miller 1953 yılında müthiş bir üne ulaştı. Bunun sebebi yaptığı deneylerle Dünya'da ilk amino asitlerin nasıl oluşabileceğine yönelik bilgilerdi, böylece hayatın oluşumuyla ilgili çok büyük bir atılmış oluyordu. Ancak, geriye kalan cevaplanmamış bir soru vardı. Bu da, amino asitlerin ilk proteinlere nasıl polimerleştiği idi. Günümüzde, 1958 yılına ait unutulmuş bir Miller deneyinin örneklerini inceleyerek eski bir öğrencisi Miller'in bilmediği bir...

  https://www.biyologlar.com/millerin-unutulmus-deneyleri-ilkel-protein-sentezine-goturuyor
 • Louis Pasteur Kimdir ?

  Louis Pasteur Kimdir ?

  Louis Pasteur (Lui Pastör) (d. 27 Aralık 1822 Dole, Fransa - ö. 28 Eylül 1895 Saint-Cloud, Fransa), Kuduz aşısını bulan Fransız mikrobiyolog ve kimyager.1822'de Fransa'nın Dole kentinde doğdu. 1846'da École Normale Supérieure'ün fen fakültesini bitirdi. 1847'de fizik ve kimya dalında doktora derecesini aldı. Pasteur, bu yıllarda izomerlik, kristal yapı ve optik etkinlik konularındaki çalışmalarıyla tanınmaya başladı. 1848'de Strasbourg Fen Fakültesi yardımcı kimya...

  https://www.biyologlar.com/louis-pasteur-kimdir-
3WTURK CMS v8.1