Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 9 içerik listeleniyor

 • İNSAN ANATOMİSİ VE İSKELET

  Anatomik Duruş Baş dik ve alın öne bakan, kollar yanda ve sarkık olan, avuç içleri öne dönük, ayaklar birleşik ve ayak uçları öne doğru olan vücut duruşuna anatomik duruş denir. Anatomide kullanılan terimler vücudun bu durumuna göre tanımlanır ve adlandırılırlar. İnsan Vücudunun Ana Bölgeleri Vücudu yapan organ ve oluşumların daha iyi kavranılması, yerlerinin belirlenmesi ve hastalıkların kolay tanımlanması için vücut, bölgelere ayrılarak incelenir. ...

  https://www.biyologlar.com/insan-anatomisi-ve-iskelet
 • KAFATASI (Cranium)

  KAFATASI (Cranium)

  İnsan vücudunun.en üst pozisyondaki beyin ve duyu organlarını taşıyan bölümü baş (Caput) olarak adlandırılır.İşitme kemikçikleri ve dil kemiği hariç toplam 22 kemikten oluşan baş iskeletine kafatası (Cranium) denir.

  https://www.biyologlar.com/kafatasi-cranium
 • Os nasale

  Os nasale, bireylere göre değişen boyutta ve şekilde, iki küçük, dikdörtgenimsi kemikten oluşur. Yüzün orta-üst kısmında ve yan yana bulunmaktadırlar. Bağlantı yerlerinden burnun "köprü"sünü oluştururlar. Her birinin iki yüzeyi ve dört köşesi vardır. Dış yüzeyi, yukarıdan aşağıya konkavokonveks, bir yandan diğer yana dışbükey bir yapı oluşturur; procerus ve nasalis kasları ile örtülmüştür. Merkezine yakın, küçük bir toplardamar geçişi için...

  https://www.biyologlar.com/os-nasale
 • Üst çene kemiği

  İskeletin yüz bölümünde mandibuladan sonraki en büyük alanı kaplayan ve çift olan bu kemik, göz çukuru, burun boşluğu ve ağız boşluğu gibi boşlukların meydana gelmesine yardım eder. Üst çene kemiğinin içinde sinus maxillaris denilen büyük bir boşluk vardır. Üst çene kemiğinde, tabanı burun boşluğuna bakan bir piramit şeklinde corpus maxillae denilen bir cisim vardır. Ayrıca kemiğin processus zygomaticus, processus frontalis, processus alveolaris ve...

  https://www.biyologlar.com/ust-cene-kemigi
 • Gözyaşı kemiği - os lacrimale

  Gözyaşı kemiği os lacrimale, göz boşluğu'nun iç yan duvarının küçük bir kısmını yapar ve çifttir.Os frontale alın kemiğinin altında, üst çene kemiğinin processus frontalis'inin arkasında ve os ethmoidale 'nin önünde yer almaktadır. İnce ve dörtgen şeklindedir. İki yüzü dört adet kenarı vardır. Gözyaşı kemiğinin yüzleri Dış yan yüz / facies orbitalis Bu yüzde bir ibik crista lacrimalis posterior, bir oluk sulcus lacrimalis ve küçük bir çengel...

  https://www.biyologlar.com/gozyasi-kemigi-os-lacrimale
 • Solunum Sistemi

  Solunum Sistemi

  Solumak, hayatta kalmak için temel ögelerden biridir. Vücutta birikmiş olan karbondioksitin atılması, bunun yerine, oksijen alınması işlemine solunum adı verilir.

  https://www.biyologlar.com/solunum-sistemi
 • Os Ethmoidale - Kalbur kemik

  Osethmoidale, kafa iskeletinin tek kemiklerindendir. Kafatası tabanının ön bölümünde, sfenoidkemiğin önünde, frontalkemiğin altındaki çentiğe yerleşmiştir. Bu kemik, burun boşluğunun tavanı, dik yan duvarları, burun bölmesinin üst kısmı ve her iki göz çukurunun iç yan duvarını yapar. Yatay ve düşey iki laminadanoluşur.

  https://www.biyologlar.com/os-ethmoidale-kalbur-kemik
 • Sinus ethmoidales

  Burun boşluğu ile göz çukuru arasındaki etmoid kemiğin labyrintus denen kıvrımlı bölümü üzerindedir. Sayıları,3  ila  18  adet  arasında değişmektedir.

  https://www.biyologlar.com/sinus-ethmoidales
3WTURK CMS v8.1