Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 5 içerik listeleniyor

 • Nesli Tükenen Hayvanlar İçin Neler Yapılabilir

  Yabani Hayvanların biz insanlarla kontrollü ortak yasam alanlarını paylaşım geleneği çok eskilere dayanmaktadır. Yaklaşık 3 bin yıllık tarihi bir geçmişi olan bu ilişkiyi gerek yabani hayvan barınakları ve gerekse hayvanat bahçelerinin (ZOO) yaptıkları birçok araştırmadan biliyoruz. Bunlar arasında Cin`deki "intelligentia park i" en tarihi olanı unvanına sahiptir ve bunun dışında eski mısırdaki hayvan barınakları ve Romalılar döneminde "Campagna"lardaki fil...

  https://www.biyologlar.com/nesli-tukenen-hayvanlar-icin-neler-yapilabilir
 • Müze Kavramı ve Etimolojisi

  Müze genel olarak; halkı eğlendirmek ve bilgilendirmek üzere birçok malzemeyi elde eden, koruyan ve sergileyen kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. Uluslararası Müzeler Konseyi(Icom) 2007 de Viyana’da yaptığı konferansında müzeyi; halkı eğlendirmek ve eğitmek için insanlığın ve çevresinin somut ve soyut mirasını bulan, koruyan, araştıran, nakleden ve sergileyen toplum hizmetinde olan ve gelişmesine katkı sağlayan, kâr amacı gütmeyen kalıcı kurumlar olarak...

  https://www.biyologlar.com/muze-kavrami-ve-etimolojisi
 • İletim Demetleri Nedir

  Bitkilerde odun ve soymuk borularının birlikte oluşturduğu yapılara iletim demeti denir.Hücreler yaşamlarını devam ettirebilmek için gerekli olan besin ve oksijeni dışardan almak, metabolizma sonucu meydana gelen azotlu artıkları ve karbondioksiti uzaklaştırmak zorundadır. Yüksek yapılı canlılarda besin ve oksijenin bütün hücrelere taşınması ve hücrelerde oluşan metabolizma artıklarının boşaltım organlarına taşınarak dışarıya atılmasını sağlayan...

  https://www.biyologlar.com/iletim-demetleri-nedir
 • İletim Demetleri Hakkında Bilgi

  İletim Demetleri Hakkında Bilgi

  Bitkilerde odun ve soymuk borularının birlikte oluşturduğu yapılara iletim demeti denir.

  https://www.biyologlar.com/iletim-demetleri-hakkinda-bilgi
 • Virüslerin <b class='text-danger'>Etimolojisi</b>

  Virüslerin Etimolojisi

  Latinceden gelen vīrus kelimesi zehir anlamına gelmektedir ve Hint-Avrupa dil kökeninden gelen diğer zararlı sıvılar ile sanskritçede viṣa poison, Doğu İran dillerinde vīša poison, antik Yunancada ἰός poison aynı anlamdadır, bu kelimenin ilk tastiki 1398'de Bartholomeus Anglicus'un John Trevisa tarafından İngilizce tercümesi olan De Proprietatibus Rerum'da yapılmıştır. 1400'lerde Latincede Virulent, virulentus (zehirli) kelimesi kullanılmıştır. Dmitri...

  https://www.biyologlar.com/viruslerin-etimolojisi
3WTURK CMS v8.1