Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 33 içerik listeleniyor

 • X Kromozomu

  X Kromozomu

  X kromozomu, insanlarda bulunan iki cinsiyet kromozomundan biridir. Diğeri ise Y kromozomudur.

  https://www.biyologlar.com/x-kromozomu-1
 • Y Kromozomu

  Y Kromozomu

  Bütün insanlarda X veya Y kromozomlarından birisi mutlaka bulunurken, kadınlarda "46, XX"; erkeklerde "46, XY" normal karyotip olarak bulunur.

  https://www.biyologlar.com/y-kromozomu-1
 • Kısırlık ve Genetik

  İnfertilite (Kısırlık) konusunda genetik sebepler nelerdir ve ne gibi tedavilersöz konusudur; bu konuda sıkça sorulan soruları ve yanıtlarını bir kez de burada vermek istedim. Erkek kısırlığında genetik incelemenin önemi Son yıllarda genetik alanında ilerlemeler erkek kısırlığının nedenleri hakkında çok önemli bilgiler elde etmemizi sağlamıştır. Seks kromozomlarından Y kromozomu üzerindeki genlerdeki silinmeler vücut yapısı ve fonksiyonları normal...

  https://www.biyologlar.com/kisirlik-ve-genetik
 • KALITSAL HASTALIKLAR

  I- Hücre Bölünmesi Esnasındaki Hataya Bağlı Olanlar : A. NONDİSJUNCTİON : Kromozom anomalilerinden en önemlisi olup, mayozda gametlere az veya çok sayıdaki kromozom gitmesi olayıdır. 2 şekilde olur. 1. Ayrılamama 2. Anafazda gecikme Mayotik bölünme sırasında oluşan nondisjunction olayı; 2 ayrı hücreye gitmesi gereken bir kromozom çiftinin heriki üyesinin birbirinden ayrılmayıp yeni hücreye gitmesi şeklindedir. Böylece gametlerden birinde adı geçen kromozomdan...

  https://www.biyologlar.com/kalitsal-hastaliklar
 • TEMEL KROMOZOM ANOMALİLERİ

  1. Hücre bölünmesi sırasındaki hataya bağlı olanlar A. Ayrılamama (Nondisjunction) B. Anafazda geri kalma (Anafaz lag.) 2. Mozaisizm 3. Kromozomlardaki sayı anomalileri 4. Kromozomlardaki şekil anomalileri I- Hücre Bölünmesi Esnasındaki Hataya Bağlı Olanlar : A. NONDİSJUNCTİON : Kromozom anomalilerinden en önemlisi olup, mayozda gametlere az veya çok sayıdaki kromozom gitmesi olayıdır. 2 şekilde olur. 1. Ayrılamama 2. Anafazda gecikme Mayotik bölünme...

  https://www.biyologlar.com/temel-kromozom-anomalileri
 • <b class='text-danger'>Klinefelter</b> Sendromu

  Klinefelter Sendromu

  İlk kez 1942 de Klinefelter ve arkadaşları tarafından tariflenmiştir. Görülme sıklığı 1/500 civarındadır. Küçük sert testis, jinekomasti, idrarda gonadotropin seviyesinin yüksek oluşu kardinal bulgulardır. Bundan başka hastalar genellikle enükoid görünümdedirler.Skrotum normalden küçüktür, pigmentasyonu ve kıllanması azalmıştır. Pubik kıllanma kadın tipidir ve mons pubisin hemen üzerinde sonlanır. Testislerin küçük oluşu en önemli tanısal kriteri...

  https://www.biyologlar.com/klinefelter-sendromu
 • <b class='text-danger'>Klinefelter</b> Sendromu

  Klinefelter Sendromu

  İlk kez 1942 de Klinefelter ve arkadaşları tarafından tariflenmiştir. Görülme sıklığı 1/500 civarındadır. Küçük sert testis, jinekomasti, idrarda gonadotropin seviyesinin yüksek oluşu kardinal bulgulardır. Bundan başka hastalar genellikle enükoid görünümdedirler.Skrotum normalden küçüktür, pigmentasyonu ve kıllanması azalmıştır. Pubik kıllanma kadın tipidir ve mons pubisin hemen üzerinde sonlanır. Testislerin küçük oluşu en önemli tanısal kriteri...

  https://www.biyologlar.com/klinefelter-sendromu
 • KROMOZOM ANOMALİLERİ

  I- OTOZOMAL KROMOZOM HASTALIKLARI A- TRİZOMİK SENDROMLAR 1. Mongolizm (Down sendromu) 2. Trizomi 18 sendromu (Edwards sendromu) 3. Trizomi 13 sendromu (Patau sendromu) 4. Trizomi C sendromu 5. Trizomi 22 sendromu B. DELESYON SENDROMLARI 1. Kedi miyavlaması sendromu (Cri-du chat) 2. 4 No'lu kromozomun kısa kolunun delesyonu (Wolf-Hirschhorn sendromu) 3. 18 No'lu kromozomun kısa ve uzun kollarının delesyonları 4. Monozomi G sendromu (G Delesyon sendromu) 5. Halka (Ring) kromozomu sendromu...

  https://www.biyologlar.com/kromozom-anomalileri
 • KALITSAL HASTALIKLAR

  I- Hücre Bölünmesi Esnasındaki Hataya Bağlı Olanlar : A. NONDİSJUNCTİON : Kromozom anomalilerinden en önemlisi olup, mayozda gametlere az veya çok sayıdaki kromozom gitmesi olayıdır. 2 şekilde olur. 1. Ayrılamama 2. Anafazda gecikme Mayotik bölünme sırasında oluşan nondisjunction olayı; 2 ayrı hücreye gitmesi gereken bir kromozom çiftinin heriki üyesinin birbirinden ayrılmayıp yeni hücreye gitmesi şeklindedir. Böylece gametlerden birinde adı geçen kromozomdan...

  https://www.biyologlar.com/kalitsal-hastaliklar-1
 • KROMOZOM TEORİSİ

  Genler kromozomlar üzerinde yerleşmiş gerçek fiziksel birimlerdir.Bir özelliği oluşturan iki genin biri kromozom çiftinin birinde ,diğeri ise diğer çift üzerinde bulunur. Genler ve Kromozomlar : Kromozom incelendiğinde ,Diploit (2n) kromozumlu canlıların hemen hepsinde 2 çeşit kromozom bulunduğu görülmüştür.Bunlat vücut kromozomu (somatik yada otozom) ve eşey ( gonozom ) kromozomudur. Vücut Kromozomu : Genelde canlıların vücut hücrelerinde 2n-2 tane kromozom...

  https://www.biyologlar.com/kromozom-teorisi-2
 • Rett sendromu

  Rett sendromu

  Rett sendromu, yaygın gelişimsel bozukluklardan birisi olarak sınıflandırılan beyinsel gelişim bozukluğudur. Ancak bunun yanlış bir sınıflandırma olduğunu ve benzer şekilde otistik belirtiler gösteren frajil X sendromu, tüberoz skleroz ya da Down sendromunun yaygın gelişimsel bozukluklar olarak sınıflandırılabileceğini önesüren görüşler bulunmaktadır. Bu sendromun belirtileri kolaylıkla otizm ve Angelman sendromunun belirtileriyle karışır. Klinik belirtiler...

  https://www.biyologlar.com/rett-sendromu
 • Hayvanlarda Down Sendromu Görülebilir Mi?

  Hayvanlarda Down Sendromu Görülebilir Mi?

  Genellikle insanlarda teşhis edilen bir doğum defekti olan Down sendromu, hayvanlarda da görülebilmektedir. Bazı şempanzelerin Down sendromuna benzer belirtiler gösterdikleri tespit edilmiştir. Aşağıdaki makalede Down sendromlu hayvanlar üzerinde duracağız.Down sendromu 21.kromozomda her zamanki iki kopya yerine fazladan bir kopyanın bulunması nedeniyle görülen genetik bir anormalliktir. Bu kromozomal bozuklukta hücreler anormal olarak bölünür, 21. kromozomda üçüncü...

  https://www.biyologlar.com/hayvanlarda-down-sendromu-gorulebilir-mi
 • Cinsiyet kromozom anomalileri

  * Turner sendromu * Klinefelter sendromu * Saf gonadal disgenezi * 46, XX Erkekler * 47, XYY Erkekler * 47, XXX Dişiler * Frajil X sendromu 45 XO (Turner sendromu): En sık görülen monozomilerden biridir. X kromozomunun tamamı ya da bir kısmının yok olması söz konusudur. İnsidansı 1/8000’dir. Turner sendromunda fenotip dişi olup kısa boy ve gonadal disgenezi mevcuttur. Hastaların bir kısmında yenidoğan döneminde periferal ödem, lenfödem, yele boyun KVS (aort koarktasyonu)...

  https://www.biyologlar.com/cinsiyet-kromozom-anomalileri
 • OTOZOMAL KROMOZOM HASTALIKLARI

  A- TRİZOMİK SENDROMLAR : 1. Mongolizm (Down Sendromu) 2. Trizomi 18 sendromu (Edwards sendromu) 3. Trizomi 13 sendromu (Patau Sendromu) 4. Trizomi C sendromu 5. Trizomi 22 sendromu B-DELESYON SENDROMLARI : 1. Kedi Miyavlaması Sendromu (Cri du Chat) 2. 4 No'lu kromozomun kısa kolunun delesyonu (Wolf- Hirschhorn Sendromu) 3. 18 No'lu kromozomun kısa ve uzun kollarının delesyonları 4. Trizomi 8, Trizomi 9 5. Halka (Ring) kromozom sendromu C- PARSİYEL TRİZOMİ SENDROMLARI : 1-...

  https://www.biyologlar.com/otozomal-kromozom-hastaliklari
 • NONDİSJUNCTİON

  Kromozom anomalilerinden en önemlisi olup, mayozda gametlere az veya çok sayıdaki kromozom gitmesi olayıdır. 2 şekilde olur. 1. Ayrılamama 2. Anafazda gecikme Mayotik bölünme sırasında oluşan nondisjunction olayı; 2 ayrı hücreye gitmesi gereken bir kromozom çiftinin heriki üyesinin birbirinden ayrılmayıp yeni hücreye gitmesi şeklindedir. Böylece gametlerden birinde adı geçen kromozomdan hiç bulunmazken; diğerinde normalde 1 tane olması gerekirken 2 tane olacaktır. Bu...

  https://www.biyologlar.com/nondisjunction
 • PARSİYEL TRİZOMİ SENDROMLARI

  Total kromozom sayısı 47 dir. Fazla olan kromozom G grubu kromozomlarının yarısı büyüklüğünde metasentrik ufak bir kromozomdur. Normal insan kromozomlarının en küçüğünden de ufaktır; bu kromozomun vakaların çoğunda satellitli oluşu D veya G grubundan menşe almış delesyon olduğunu düşündürür; bu da sendromun trizomik değil, parsiyel trizomik olarak adlandırılmasına yol açar. a.Lens kolobomu b. Anal atrezi c. Hipertelorizm d. Antimongoloid katlantı e....

  https://www.biyologlar.com/parsiyel-trizomi-sendromlari
 • Klinefelter Sendromu Nedir?

  XXY karyotipi sebebiyle oluşan genetik bir hastalık. Bu tür erkekler kısırdır. Bazen geri zekâlılık da görülebilir.

  https://www.biyologlar.com/klinefelter-sendromu-nedir
 • Jinekomasti nedir

  Jinekomasti, erkeklerde kadınsı meme büyümesi. Sözcük, Yunanca gyne (kadın) ve mastos (meme) kelimelerinin birleşmesinden oluşturulmuştur. Sebebi tam olarak bilinmemekle beraber, birden çok sebebi olabileceği düşünülmektedir. Genellikle seks hormonlarındaki dengesizlikten kaynaklandığı düşünülür. Ergenlik çağındaki erkeklerde rastlanan jinekomasti, vakaların büyük çoğunluğunda birkaç yıl içinde kaybolur. Herhangi bir sağlık tehlikesi yaratmamakla...

  https://www.biyologlar.com/jinekomasti-nedir
 • 12. SINIF BİYOLOJİ SORULARI

  1. ATP nin yapısını açıklayınız. 2. Canlılarda gerçekleşen endergonik tepkimeler nelerdir? 3. Canlılar hangi olayları gerçekleştirmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar? 4. Glikoliz nedir? 5. Etil alkol fermantasyonunun gerçekleşme basamakları nelerdir? 6. Laktik asit fermantasyonun gerçekleşme basamakları nelerdir? 7. Işık fotosentezi nasıl etkiler? 8. Fotosentez hızını etkileyen kalıtsal faktörler nelerdir? 9. Fotosentezde ışık tepkimeleri sonucunda hangi...

  https://www.biyologlar.com/12-sinif-biyoloji-sorulari
 • Kalıtımda ve Kalıtımda kullanılan iki önemli olasılık yasası

  Kalıtımda kullanılan iki önemli olasılık yasası şunlardır. 1-Şansa bağlı olan iki ayrı olayın sonuçları birbirinden bağımsızdır. 2-Şansa bağlı iki olayın aynı anda olma olasılığı bu olayların ayrı ayrı olmaolasılıklarının çarpımına bağlıdır. Açıklama :Havaya atılan paranın yazı gelme ihtimali ½ , Tura gelme ihtimali ½ dir. Aynı para on kez havaya atılsa dahi her seferinde tura gelmeihtimali ½ dir. On kez havaya atılan paranın on kere tura...

  https://www.biyologlar.com/kalitimda-ve-kalitimda-kullanilan-iki-onemli-olasilik-yasasi
 • Klinefelter sendromu

  Erkek bireylerde gözüken birden fazla X kromozomunun olması durumu. Genelde genotipleri XY yerine XXY'dir. Genelde büyük göğüsler, küçük testisler, kısırlık ve hafif mental gerilik görülür.

  https://www.biyologlar.com/klinefelter-sendromu-1
 • Kromozomal bozukluklar ve cinsiyet belirsizliği

  Kromozomal bozukluklar ve cinsiyet belirsizliği

  İnsan vücudunun her hücresinde 23’ü anneden, 23’ü de babadan gelmek üzere 46 adet kromozom bulunmaktadır. Kromozomların ilk 22 çifti 1 den 22 ye kadar numaralandırılmış olup bunların dışında X ve Y adında 2 adet de cinsiyet kromozomu bulunmaktadır.

  https://www.biyologlar.com/kromozomal-bozukluklar-ve-cinsiyet-belirsizligi
 • X kromozomu nedir?

  X kromozomu nedir?

  X kromozomu insanlarda iki cinsiyet kromozomları (diğer bir Y kromozomu) biridir. Cinsiyet kromozomları her hücrede 23 çift insan kromozomlarının bir form.

  https://www.biyologlar.com/x-kromozomu-nedir
 • Kısırlığın Genetik Sebeplerini Çözebilen Yeni Teknik

  Kısırlığın Genetik Sebeplerini Çözebilen Yeni Teknik

  Bilim insanları, genetik olarak kısır olan bir erkek fareden sağlıklı yavrular meydana gelmesini sağladı ve bu şekilde insanlardaki kısırlığın da genetik yaygın temellerine karşı potansiyel yeni bir yaklaşım ile çözüm üretebilme şansını yarattı.

  https://www.biyologlar.com/kisirligin-genetik-sebeplerini-cozebilen-yeni-teknik
 • <b class='text-danger'>Klinefelter</b> sendromu veya XXY sendromu

  Klinefelter sendromu veya XXY sendromu

  Normal şartlarda her insan 23 kromozom çiftiyle hayata gelir ki bu da toplam da 46 kromozoma eşittir. Bu kromozom çiftleri X ve Y’dir. Bu kromozomlar İnsanlarda cinsiyeti belirler. Normal bir erkeğin vücudundaki her bir hücrede bir adet X ve bir adet Y kromozomu bulunur (XY).Kadın bireyler iki tane X kromozomuyla  (XX) doğarlar. Bu kromozomlar kadınlarda göğüs ve rahim gibi cinsel organların oluşmasını sağlar. Erkekler bireylerde ise 1 tane X ve 1 tane Y kromozomuyla...

  https://www.biyologlar.com/klinefelter-sendromu-veya-xxy-sendromu
 • Kromozom Bozukluğu Nedir?

  Kromozom Bozukluğu Nedir?

  Kromozom bozuklukları, kromozomların sayısındaki veya yapısındaki değişimlerden kaynaklanır. Görsel Telif: Your Genome

  https://www.biyologlar.com/kromozom-bozuklugu-nedir
 • Testosteron Testi nedir? Ne için yapılır?

  İnsan serum ve plazmasında testosteronun in vitro kantitatif tayini için immünolojik test.

  https://www.biyologlar.com/testosteron-testi-nedir-ne-icin-yapilir
 • Kromozomal hastalıklar ve gebelik: 35 yaş üstü hamilelikler neden riskli

  Kromozomal hastalıklar ve gebelik: 35 yaş üstü hamilelikler neden riskli

  Hamileliklerin birçoğu önemli bir sorun yaşanmadan sonlanırken, bazı hamileliklerde yaşa bağlı olarak ağır sorunlar yaşanabilmektedir.

  https://www.biyologlar.com/kromozomal-hastaliklar-ve-gebelik-35-yas-ustu-hamilelikler-neden-riskli
 • Genetik bozukluk nedir?

  Genetik bozukluk nedir?

  Genetik bozukluk, genlerde ve kromozomlarda görülen anomaliler sonucu ortaya çıkan durumdur. Kanser gibi bazı hastalıklar yaşam sırasında edinilen ve bazı hücrelerde görülen genetik anomaliler nedeniyle olsa da "genetik hastalık" terimi genellikle vücuttaki tüm hücrelerde bulunan ve döllenmeden beri var olan hastalıklar için kullanılır.

  https://www.biyologlar.com/genetik-bozukluk-nedir
 • Genetik letal

  Etkilenen bireyin üremesini engelleyen hastalıklar. Örnek olarak Klinefelter, Duchenne kas distrofisi gibi hastalıklar verilebilir.

  https://www.biyologlar.com/genetik-letal
 • Kromozomlara bağlı sayısal ve yapısal düzensizlikler

  Sayısal düzensizlikler Turner sendromu Klinefelter sendromu Trizomi X Yapısal düzensizlikler   Alport sendromu Androjen duyarszılığı sendromu Becker's müsküler distorfi Sentronükleer miyopati Charcot-Marie-Tooth hastalığı Coffin-Lowry sendromu Duchenne müsküler distrofi Fabry hastalığı Fragile X sendromu Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği Hemofili Menkes hastalığı Sentronükleer miyopati Sendromik olmayan sağırlık Ornithin transkarbamilaz...

  https://www.biyologlar.com/kromozomlara-bagli-sayisal-ve-yapisal-duzensizlikler
 • Arkeolojinin Cinsel Devrimi

  Arkeolojinin Cinsel Devrimi

  2009 yılının yaz mevsiminin başlarında arkeologlardan oluşan bir ekip, İtalya’nın Modena şehrinde yer alan bir yerleşim yerindeki inşaat alanına ulaştı. Yeni bir yapı için kazı yapılmaya başlandığı süreçte işçiler, 1.500 yıl önceye tarihlenen bir mezarlığı açığa çıkarmıştılar.

  https://www.biyologlar.com/arkeolojinin-cinsel-devrimi
 • Rett Sendromu

  Rett Sendromu

  Rett sendromu normal gelişim basamaklarını takiben erken nörolojik regresyon ile tanınan ve kızlarda görülen nörogelişimsel bir hastalıktır.

  https://www.biyologlar.com/rett-sendromu-1
3WTURK CMS v8.1