Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 22 içerik listeleniyor

 • Limnoloji

  Limnoloji, suyun kimyasını inceleyen bilim dalı olarak da bilinir, doğal ve yapay göl ve göletlerin fiziksel ve kimyasal niteliklerini, ekolojisini, çevreyle etkileşimlerini, içlerindeki su ve enerji akımlarını inceleyen bilim dalıdır. İnsan coğrafyası Davranış • Biyocoğrafya • Kültürel coğrafya • Demografi • Development • Economic • Feminist • Health • Historical • Political • Regional • Urban Fiziki coğrafya Biyocoğrafya • İklimbilim •...

  https://www.biyologlar.com/limnoloji-1
 • TÜRKİYE BİYOLOGLAR BİRLİĞİ KANUN TASARISI

  BİYOLOG MESLEĞİ, GÖREV ALANLARI, BİYOLOGLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE BİYOLOG ODALARI VE TÜRKİYE BİYOLOGLAR BİRLİĞİ KANUN TASARISI Genel Gerekçe Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 135 inci maddesinin verdiği hak ve teşvikten yola çıkarak, Biyologların görev alanları, yetki ve sorumlulukları ile Türkiye Biyolog Odaları ve Biyologlar Birliği kanunlarının teklif edilmesi kararlaştırılmıştır. 1933 Üniversite reformu ile ilk defa İstanbul Üniversitesinde...

  https://www.biyologlar.com/turkiye-biyologlar-birligi-kanun-tasarisi
 • TÜRKİYE BİYOLOGLAR BİRLİĞİ KANUN TASARISI

  BİYOLOG MESLEĞİ, GÖREV ALANLARI, BİYOLOGLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE BİYOLOG ODALARI VE TÜRKİYE BİYOLOGLAR BİRLİĞİ KANUN TASARISI Genel Gerekçe Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 135 inci maddesinin verdiği hak ve teşvikten yola çıkarak, Biyologların görev alanları, yetki ve sorumlulukları ile Türkiye Biyolog Odaları ve Biyologlar Birliği kanunlarının teklif edilmesi kararlaştırılmıştır. 1933 Üniversite reformu ile ilk defa İstanbul Üniversitesinde...

  https://www.biyologlar.com/turkiye-biyologlar-birligi-kanun-tasarisi
 • Tatlı Su Protozoonları ve Önemi

  Protozoa tek hücreli, ökaryotik mikroorganizmalardır. Özellikle bakteri, tek hücreli alg ve diğer protistler üzerinden beslenirler. 80.000’in üzerinde protozoon türü tanımlanmıştır. Bunların yarıdan fazlası fosil, yaklaşık 10.000 kadarı da simbiyonttur [1]. Protozoon türleri uzun yıllar sadece insanlara verdikleri zarar düşünülerek, parazitolojik açıdan ele alınmış, serbest yaşayan protozoonlar ihmal edilmiştir. Gerçekte çok sayıda parazit protozoon...

  https://www.biyologlar.com/tatli-su-protozoonlari-ve-onemi
 • MİLLİ PARKLAR YÖNETMELİĞİ

  Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından: R.G. Tarihi: 12/12/1986 R.G. Sayısı: 19309 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanununun 25 inci maddesinin uygulanmasını düzenlemektir. Kapsam Madde 2 - Bu Yönetmelik, 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 22 nci maddesi ile 2896 sayılı Kanunla 6831 sayılı Orman Kanununa eklenen EK 5 inci maddesine göre hazırlanmış...

  https://www.biyologlar.com/milli-parklar-yonetmeligi
 • MİLLİ PARKLAR YÖNETMELİĞİ

  Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından: R.G. Tarihi: 12/12/1986 R.G. Sayısı: 19309 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanununun 25 inci maddesinin uygulanmasını düzenlemektir. Kapsam Madde 2 - Bu Yönetmelik, 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 22 nci maddesi ile 2896 sayılı Kanunla 6831 sayılı Orman Kanununa eklenen EK 5 inci maddesine göre hazırlanmış...

  https://www.biyologlar.com/milli-parklar-yonetmeligi
 • Paleolimnoloji Nedir

  Paleolimnoloji eski zamanlarda var olmuş göllerin geçmiş durumlarını yataklardaki Göl Alm.See, Teich (m), Fr. Lac, étang (m), İng. Lake.Karayla çevrili, oldukça derin ve geniş su alanı. Arâzi yapısı îtibârıyle akıntısı bulunan veya bulunmayan çukur yerlerde, zamanla su birikmiş ve göller teşekkül etmiştir. Göl çukurları, birbirine benzemeyen muhtelif olaylar netîcesinde ortaya çıkmıştır. Eski vâdi buzullarının aşındırdıkları yerlerde, kraterlerin...

  https://www.biyologlar.com/paleolimnoloji-nedir
 • V.ULUSAL LİMNOLOJİ SEMPOZYUMU

  V.ULUSAL LİMNOLOJİ SEMPOZYUMU

  Değerli Katılımcılar; Yaşamın sürekliliğinde temel ilke olan çevresel denge yönünden kaynakların yenilenebilir, dizgelerin sürdürülebilir olması bir zorunluluktur. Bu açıdan bakıldığında doğal kaynakların ve çevrenin yoğun bir şekilde tüketildiği, küresel ısınmanın bir sonucu olan iklim değişimlerinin geleceğimizi kararttığı, ender canlı türlerinin yaşam alanlarından silindiği, insanın yalnızlık çağını yarattığı görülmektedir....

  https://www.biyologlar.com/v-ulusal-limnoloji-sempozyumu
 • Nesli Tükenen Hayvanlar İçin Neler Yapılabilir

  Yabani Hayvanların biz insanlarla kontrollü ortak yasam alanlarını paylaşım geleneği çok eskilere dayanmaktadır. Yaklaşık 3 bin yıllık tarihi bir geçmişi olan bu ilişkiyi gerek yabani hayvan barınakları ve gerekse hayvanat bahçelerinin (ZOO) yaptıkları birçok araştırmadan biliyoruz. Bunlar arasında Cin`deki "intelligentia park i" en tarihi olanı unvanına sahiptir ve bunun dışında eski mısırdaki hayvan barınakları ve Romalılar döneminde "Campagna"lardaki fil...

  https://www.biyologlar.com/nesli-tukenen-hayvanlar-icin-neler-yapilabilir
 • Göllerde Ötrofikasyon ve Çözüm Önerileri

  Mehmet KARPUZCU, Meltem KOÇALİ Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü., Gebze, 41400 KOCAELİ ÖZET Ötrofikasyon; su ortamında birincil üretimin aşırı artması, limnolojik açıdan göllerin doğal süreçleri içerisinde yeralan trofik seviyelerinden birisidir. Oluşumundaki başlıca etkenler; besi elementleri, güneş radyasyonu ve derinlikle değişimi, su sıcaklığı, fitoplankton yapısı, su ortamının geometrik özellikleri ile taşınım ve...

  https://www.biyologlar.com/gollerde-otrofikasyon-ve-cozum-onerileri
 • Biyolog

  Tüm canlıları; küresel boyuttan, mikroskobik boyuta kadar canlıları etkileyen önemli dinamik olaylarla birlikte inceleyen, biyoloji bilimiyle uğraşan bilim insanlarının genel adı. Üniversitelerin biyoloji, biyoteknoloji, botanik, deniz biyolojisi, ekoloji, entomoloji, hidrobiyoloji, genetik, limnoloji, moleküler biyoloji, moleküler genetik, yaban hayatı biyoloğu, zooloji gibi bölümlerinden veya biyolojinin alt dalları ile ilgili bölümlerinden mezun olurlar. Canlılar ve...

  https://www.biyologlar.com/biyolog
 • Biyologsuz olmaz

  1)Canlı sistemle araştırma,değerlendirme,üretim,verimlilik,koruma kontrol, planlama,tanıtma,projelendirme,teknoloji transferi BİYOLOGsuz olmaz 2)Çevre Biyolojisi,Çevresel Etki Değerlendirmesi,Ekolojik planlama, Ekosistemin,sulak alanların,korunması ile ilgili alanlar BİYOLOGsuz olmaz 3)Kara,deniz ve hava kirliliğinin belirlenmesi, önlenmesi, araştırılması, değerlendirilmesi vb. alanlar BİYOLOGsuz olmaz 4)Kamu ve özel sektöre ait sağlık kurumları BİYOLOGsuz olmaz ...

  https://www.biyologlar.com/biyologsuz-olmaz
 • Biyolojinin Alt Bilimdalları Nelerdir

  BOTANİK=Bitkileri ZOOLOJİ=Hayvanları, ANATOMİ=canlıların iç yapısını,MORFOLOJİ ise canlılıların dış yapısını EMBRİYOLOJİ=Canlılardaki döllenmenin ardından oluşan zigottan ergin hale gelmesine kadar ki süreçleri, SİTOLOJİ=Hücrenin yapısını ve işleyişini, HİSTOLOJİ=Dokuları,dokuların çalışmasını ve yapısını, GENETİK=Canlılardaki kendine has özelliklerin yani karakterlerin bir dölden sonrakine nasıl aktarıldığını inceler. ...

  https://www.biyologlar.com/biyolojinin-alt-bilimdallari-nelerdir
 • Limnoloji Soruları

  1-Göllerin ekolojik sınıflandırılmasının şeklini çizip, limnetik bölgeyi açıklayınız? 2-Sülfür bakterilerini denklemlerle açıklayınız? 3-Bentik bölgeyi açıklayınız? 4-Sucul canlıların yaşam tarzlarına göre sınıflandırılmasını yapınız? 5-Plankton nedir. planktonları yaşam şekillerine göre sınıflandırınız? 6-Bentos, perifiton, nöston, psammon nedir açıkla? 7-Gölün evrimi nedir? 8-Göllerdeki ekolojik etmenler nelerdir? 9-Göllerin...

  https://www.biyologlar.com/limnoloji-sorulari
 • Limnoloji final soruları 2012

  1. Ötrofikasyon nasıl oluşur? ötrofikasyon oluşumu engellenebilir mi? 2.Bir akarsuda kaynaktan denize doğru gidildikçe gözlenen "verimlilik değişimini" değerlendiriniz. 3.Akarsu canlılarında meydana gelen davranış uyumu ve morfolojik uyumunu anlatınız 4. yaz mevsiminde 10m derinlikte rüzgarlı bir havada litoral bir bölgede bol bitkili kapalı bir gölde a.oksijen miktarı b.sıcaklık dağılımı c.ışık transmisyonunu anlatınız. 5.Littoral bölge, seston,...

  https://www.biyologlar.com/limnoloji-final-sorulari-2012
 • Limnoloji Final Soruları

  1-ekosferdeki hirolojık donguyu yazınız 2-gollerı sırkulkasyon ve stagnasyon durumuna gore sınıflandırınız ve polımıktık golu anlatınız 3-akarsu ve gollerın farkı 4-akarsu havzaları 5-lotık canlıları ıslevsel durmlarına gore sınıflandırınız predatorlerı anlatınız 6-akarsu canlılarını sınıflandırınız akarsu planktonu nedır acıklayınız 7-otrofıkasyon ve golun evrımını acıklayınız 8-sucul canlıları sınıflandırınız noston...

  https://www.biyologlar.com/limnoloji-final-sorulari
 • Limnoloji vize soruları 2013

  1.Özgül ısısı yüksek suyun canlılar için önemi 2.Bir gölde termal tabakalaşma olup olmadığını anlamak için nasıl br araştırma yaparsınız ve nasıl yorumlarsınız 3.Göl sularında kalsiyum ve azotun kaynakları, biyolojik önemi 4.Tanımlar: holoplankton, seston, türbidite, alloktonik, littoral bölge 5.Littoral bölgede 25 m derinlkte yazın rüzgarlı havada bol bitkili bir gölde sıcaklık,ışık transmisyonu ve oksijen 6.Sanırım bi de oksijenin canlıların...

  https://www.biyologlar.com/limnoloji-vize-sorulari-2013
 • Biyoloji Bölümü Seçmeyi Düşünenlerin Dikkatine

  Biyoloji, canlıların özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Bu özelliklerden bazılarını, canlıların yapısı, işlevi gelişmesi, hareketi, metabolizması, çoğalması, diğer canlılarla ve inorganik ortamla ilişkisi şeklinde sıralayabiliriz. Biyolojiyle ilgilenen bilim adamları bu özelliklerden faydalanarak insanlığı çeşitli tehlikelerden korunma, canlıların besin ve iş gücünden faydalanılmasını amaçlamışlardır. Ayrıca, çeşitli canlıların bulundukları...

  https://www.biyologlar.com/biyoloji-bolumu-secmeyi-dusunenlerin-dikkatine
 • III. Zooloji Kongresi 2017

  III. Zooloji Kongresi 2017

  Ülkemizde Ulusal Biyoloji Kongreleri, 1970’li yılların başında, Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik gibi tüm fen dallarını içeren ortak toplantılar şeklinde düzenlenmiştir.

  https://www.biyologlar.com/iii-zooloji-kongresi-2017
 • Palinoloji – Polen Bilimi Hakkında Bilgi

  Palinoloji; çiçektozu, spor ve tohumların tanımlanmasını ve sınıflandırılmasını inceleyen bilim dalı.

  https://www.biyologlar.com/palinoloji-polen-bilimi-hakkinda-bilgi
 • 9. Ulusal <b class='text-danger'>Limnoloji</b> Sempozyumu 2020

  9. Ulusal Limnoloji Sempozyumu 2020

  İnsanoğlu açısından doğrudan ve dolaylı yararları sayılamayacak kadar çok olan sulak alan ekosistemleri, ilkçağlardan günümüze medeniyet ve kültürlerin oluşum ve şekillenmesinde en önemli rolü üstlenmiştir.

  https://www.biyologlar.com/9-ulusal-limnoloji-sempozyumu-2020
 • limnoloji

  İç sulardaki biyolojik yaşamı, verimliliği ve bu olaya etki eden doğal faktörleri çeşitli bilimlerim (kimya, fizik, biyoloji, bakteriyoloji, jeoloji gibi) metot ve yöntemlerinden yararlanarak kalitatif ve kantitatif yönden inceleyen bilim dalı.

  https://www.biyologlar.com/limnoloji-2
3WTURK CMS v8.1