Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 21 içerik listeleniyor

 • 5. Kromozom

  5. Kromozom

  5. kromozom toplamda 22 çift olan otozomal insan kromozomlarından ondördüncüsüdür. İnsanlarda normalde bir çift halinde bulunur.  181  milyon baz çiftine ve toplam hücre DNA'sının   %6 sına sahiptir  5. kromozom muhtemelen  900 ile 1300 gen içermektedir. Diğer bazı kaynaklara göre bu rakam  "900" olarak değişmektedir. Her bir kromozomdaki genlerin belirlenmesi, aktif bir genetik araştırma alanıdır. Araştırmacılar, her kromozomdaki gen sayısını tahmin etmek...

  https://www.biyologlar.com/5-kromozom
 • Transplantasyon immünolojisi

  TRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİ VE TARİHÇESİ İmmünoloji İnsan İmmün (Bağışılık) sistemi zararlı olan organizmaları vücuttan uzaklaştırmaktadır. Bu sistem, vücudumuzun yaklaşık iki trilyon hücresini koruyan, antibadi ve sitokinler üreten hareketli askerleridir. Virüs, bakteri ve tümör hücreleri veya transplante edilmiş hücreler gibi yabancı ya da vücuda ait olmayan hücrelerle koordineli bir biçimde hızlıca çok yönlü bir atağa geçmektedir. Her ne...

  https://www.biyologlar.com/transplantasyon-immunolojisi
 • Kök Hücre ve Telomeraz

  Aldıkları sinyale göre farklı hücre türlerine dönüşüyorlar. Bunu kontrol eden unsurlarsa genlerdir. Bir kök hücresinin hangi hücreye dönüşeceğini hücre çekirdeğindeki genler belirlemektedir. Diğer hücreler ölünce veya hasar görünce, kök hücreler hangi hücre türüne ihtiyaç varsa o hücreye dönüşüyorlar. Bu işlem sırasında bazı genler daha aktif hale gelirken, bazıları da baskılanmaktadır. Kendisini yenileme gücüne sahip olan kök hücreler, bir...

  https://www.biyologlar.com/kok-hucre-ve-telomeraz
 • TRANSPLANTASYON ve İMMÜN YANIT

  MHC gen bölgesi 6. kromozom (6p21.31) üzerinde yerleşmiş olup, yaklaşık olarak 4 Mbp lik bir yer kaplar. En uzun haplotype (110-160 kb) DR53 grup haplotiplerdir. Jan Klein 1977 yılında Sınıf I, II ve III olmak üzere ilk tanımlamayı yapmıştır. Günümüzde HLA sınıf III’ e ait olan bölgenin telomerik ucundaki 0.3 Mbp kısmın sınıf IV bölgesi olarak isimlendirilmesi önerilmektedir. Klasik HLA antijenleri sınıf I geni icindeki HLA-A, -B, -C bölgesinde ve Sınıf II...

  https://www.biyologlar.com/transplantasyon-ve-immun-yanit
 • HÜCRE YAŞLANMASI (Cellular Aging)

  Yaşlanma genel anlamda bir eskime bir bozulma olayıdır. Bu çok kısa tanımdan başka tanımlar da yapılabilir: Bunların tümü de yaşlanmayı zamanın fonksiyonuna yani kinetiğe bağlarlar: Yapılan tanımlar bir organizma kadar bir hücre için de geçerlidirler. Hatta yıldızlar, galaksiler gibi cansız maddelerle, kültür gibi nicel olarak ölçülemeyen kavramlar için de yaşlanmadan söz edilmekte-dir.(1) Yaşlanmayla ilgili çalışmalar önceleri çok hücreli organizmalarla...

  https://www.biyologlar.com/hucre-yaslanmasi-cellular-aging
 • Kök Hücre Ve Telomeraz

  Bundan farklı olarak, kök hücrelerin bu şekilde belirlenmiş bir görevleri yoktur. Aldıkları sinyale göre farklı hücre türlerine dönüşüyorlar. Bunu kontrol eden unsurlarsa genlerdir. Bir kök hücresinin hangi hücreye dönüşeceğini hücre çekirdeğindeki genler belirlemektedir. Diğer hücreler ölünce veya hasar görünce, kök hücreler hangi hücre türüne ihtiyaç varsa o hücreye dönüşüyorlar. Bu işlem sırasında bazı genler daha aktif hale gelirken, bazıları...

  https://www.biyologlar.com/kok-hucre-ve-telomeraz-1
 • Klonlama Riskleri Nelerdir

  Yüksek Başarısızlık Oranı Bilinen ve uygulanan teknoloji ile başarı oranı yüzde 0.1 ile yüzde 3 arasında değişmektedir. Başka bir ifadeyle, 100 denemeden 97 ile 99.9’unun başarısızlıkla sonuçlanacağı anlamına gelmektedir. Bunun nedenleri şöyle sıralanabilir: Transfer edilen çekirdekle, ev sahibi yumurta birbiriyle uyumlu olmayabilir, çekirdek eklenmiş ev sahibi yumurta bölünmeye başlamayabilir veya uygun bir şekilde gelişmeyebilir. Embriyonun ev sahipliği...

  https://www.biyologlar.com/klonlama-riskleri-nelerdir
 • Wolf-Hirschhorn Sendromu

  Wolf-Hirschhorn Sendromu

  1960’lı yıllardan beri bilinen bu hastalığın 1/50.000-100.000 gibi bir sıklıkta görüldüğü tahmin edilmektedir. Prenatal ve postnatal büyüme geriliği, mikrosefali, ciddi gelişme geriliği, hipotoni ve nöbetler ile birlikte yüzde yüksek alın, belirgin alın, hipertelorizm, strabismus, belirgin burun kökü ve kısa filtrum nedeniyle ortaya çıkan “Yunan miğferi” profili karakteristiktir. Kaşlar yay şeklinde ve medialde seyrek, üst dudak kalın ve ortası...

  https://www.biyologlar.com/wolf-hirschhorn-sendromu
 • HÜCRE SİKLUSU VE KANSER

  Hülya CABADAK Marmara Ün. Tıp Fakültesi, Biyofizik AD, İSTANBUL, TÜRKİYE Anahtar Kelimeler: Hücre siklusu, siklinler, siklin bağımlı kinazlar, tümör baskılayıcı gen, kanser Organizma/organ/doku gelişimi, hücrelerin büyüme ve çoğalmalarını içerdiği gibi hücre ölümlerini de sağlar. Hasarlı dokuların onarımı somatik hücrelerin ve destek dokunun çoğalması ile gerçekleşmektedir1. Hücre büyümesi, farklılaşması ve çoğalmasında rolü olan...

  https://www.biyologlar.com/hucre-siklusu-ve-kanser
 • Telomerlerin görevi nedir?

  Telomerlerin varlığı, kromozomların uçlarının rastgele çift zincir DNA kırılmalarından koruyarak istenmeyen kromozom uçlarının birleşmesinden ya da kromozomu nükleolitik parçalanmadan korur. Kromozomların bu fiziksel korunmasının dışında, ökaryotik telomerleri, kromatin organizasyonu, kromozomların replikasyonu ve hücre çoğalmasını gibi önemli hücresel görevleri vardır. Memeli telomerleri, canlı türüne, hücre türüne ve genetik geçmişe bağlı olarak...

  https://www.biyologlar.com/telomerlerin-gorevi-nedir
 • Kök Hücre

  Farklı hücre tiplerine dönüşebilme potansiyeline ve kendisini yenileyebilme gücüne sahip olan hücrelere "kök hücre" deniyor. Vücudumuzdaki kas, cilt, karaciğer hücreleri gibi hücrelerin belli bir hedefi var ve bölündüklerinde yine kendileri gibi bir hücre oluşturuyorlar. Yani karaciğer hücresi bölününce yeni bir karaciğer hücresi oluşuyor. Bundan Farklı olarak, kök hücrelerin bu şekilde belirlenmiş bir görevleri yoktur. Aldıkları sinyale göre farklı hücre...

  https://www.biyologlar.com/kok-hucre
 • Yaşlanmayı önleyen enzim

  Uzun yaşamın sırrının, hücrelerin yaşlanmasını önleyen bir enzimin hiperaktif versiyonunda saklı olduğu görüşü ortaya atıldı. ABD'deki Albert Einstein College of Medicine'de görevli bilim adamları, 86 yaşındaki insanlarda ve çocuklarında DNA'yı koruyan telomerazın yüksek seviyelerde bulunduğunu belirttiler ve Aşkenaz Yahudilerinin uzun yaşamasını bu mutant gene sahip olmalarına bağladılar. Bilim adamlarının yaptığı araştırma çerçevesinde, 86 ve...

  https://www.biyologlar.com/yaslanmayi-onleyen-enzim
 • Telomeraz

  RNA molekülü (hTR) içeren ters transkriptaz (hTERT) telomer de tandem tekrarlanması için şablon olarak işlev görür. Her hücre, bölünmesi sonrası uzunluğunu korumak için telomer sentezler. Bu, embriyonik hücrelerde ve gametlerde aktif, farklılaşmış somatik hücrelerde inaktif ve kötü huylu hücrelerde yeniden aktifleşmiştir. Telomeraz bir kromozomun telomerik ucuna bir defada bir tabanı ekleyebilirsiniz. Bu onarım repliaktif yaşlılıkdan kaçan hücreler için...

  https://www.biyologlar.com/telomeraz
 • Eşeyli Üremenin Evrimi

  Genetik çeşitliliğin yaratılması avantajı için, olabilecek üç muhtemel neden vardır. İlki eşeyli üreme, aynı türün bireylerine yararlı mutasyonlar sağlayabilir. İkincisi, beraber gelecek cinsel eylemler popülasyona uygun olmayan  türler ortaya çıkararak mutasyona uğratabilir. Son olarak, eşey  öncekilerden daha dayanıklı gen birleşimleri ortaya çıkarabilir veya yalnızca akrabalar  türler arasında azaltılmış rekabete yol açabilir. DNA onarımı...

  https://www.biyologlar.com/eseyli-uremenin-evrimi
 • Ölümsüzlük enzimi telomerazın gizli sırrı açığa çıkarıldı!
 • Sık görülen mikrodelesyon sendromları nelerdir?

  Sık görülen mikrodelesyon sendromları nelerdir?

  Mikrodelesyon sendromları, kromozomal mutasyon tiplerinden biridir. Tek gen hastalıklarında, bozukluk moleküler metotla tanımlanan gen içi mutasyonları ile oluşurken, mikrodelesyonlar, komşu birkaç geni ortadan kaldırarak mutasyona neden olurlar. Yüksek çözünürlüklü G-bantlama ile saptanamayacak kadar küçük (submikroskopik) kromozomal parça kayıplarına mikrodelesyon adı verilir. Mikrodelesyon sendromlar gen diziliminin bir bölümünün silinmesiyle ortaya çıkan...

  https://www.biyologlar.com/sik-gorulen-mikrodelesyon-sendromlari-nelerdir
 • Sub<b class='text-danger'>telomerik</b> mikrodelesyon sendromları

  Subtelomerik mikrodelesyon sendromları

  Submikroskopik kromozom anomalileri insanlarda malformasyonların ve mental retardasyonun sık görülen nedenlerinden birini oluşturur. Küçük olmaları nedeniyle rutin karyotip analizinde saptanamayacakları bilinen (sub)telomerik bölgelerin genden zengin olduklarının anlaşılmasından sonra bu bölgelerin kopya sayısı değişikliklerinin mental retardasyonun önemli bir nedeni olabileceği anlaşılmış ve 1990’lı yılların ilk yarısından sonra yapılan birçok çalışmayla...

  https://www.biyologlar.com/subtelomerik-mikrodelesyon-sendromlari
 • Sub<b class='text-danger'>telomerik</b> mikrodelesyon sendromları

  Subtelomerik mikrodelesyon sendromları

  Submikroskopik kromozom anomalileri insanlarda malformasyonların ve mental retardasyonun sık görülen nedenlerinden birini oluşturur. Küçük olmaları nedeniyle rutin karyotip analizinde saptanamayacakları bilinen (sub)telomerik bölgelerin genden zengin olduklarının anlaşılmasından sonra bu bölgelerin kopya sayısı değişikliklerinin mental retardasyonun önemli bir nedeni olabileceği anlaşılmış ve 1990’lı yılların ilk yarısından sonra yapılan birçok çalışmayla...

  https://www.biyologlar.com/subtelomerik-mikrodelesyon-sendromlari
 • Kanser Tedavisi Ve Telomeraz

  Kanser Tedavisi Ve Telomeraz

  Kromozom yapılarının uç bölgelerinde yer alan ve tekrarlar şeklinde var olan TTAGGG bölgeleri bulunmaktadır. Hücre bölünme işlemlerinin her bir tekrarında bu telomerik uç bölgelerinden belli bir miktar DNA kaybedilmektedir. Telomeraz dediğimiz bu moleküler yapı kendi RNA’sını kalıp olarak kullanır ve bu kendi kendine sentezleme işlemiyle beraber TTAGGG parçalarını kromozomal uçlara ekleyerek DNA’nın uzatılmasına neden olmaktadır[1].

  https://www.biyologlar.com/kanser-tedavisi-ve-telomeraz
 • Kanser Tedavisi Ve Telomeraz

  Kanser Tedavisi Ve Telomeraz

  Kromozom yapılarının uç bölgelerinde yer alan ve tekrarlar şeklinde var olan TTAGGG bölgeleri bulunmaktadır. Hücre bölünme işlemlerinin her bir tekrarında bu telomerik uç bölgelerinden belli bir miktar DNA kaybedilmektedir. Telomeraz dediğimiz bu moleküler yapı kendi RNA’sını kalıp olarak kullanır ve bu kendi kendine sentezleme işlemiyle beraber TTAGGG parçalarını kromozomal uçlara ekleyerek DNA’nın uzatılmasına neden olmaktadır[1].

  https://www.biyologlar.com/kanser-tedavisi-ve-telomeraz
 • Kanser Tedavisi Ve Telomeraz

  Kanser Tedavisi Ve Telomeraz

  Kromozom yapılarının uç bölgelerinde yer alan ve tekrarlar şeklinde var olan TTAGGG bölgeleri bulunmaktadır. Hücre bölünme işlemlerinin her bir tekrarında bu telomerik uç bölgelerinden belli bir miktar DNA kaybedilmektedir. Telomeraz dediğimiz bu moleküler yapı kendi RNA’sını kalıp olarak kullanır ve bu kendi kendine sentezleme işlemiyle beraber TTAGGG parçalarını kromozomal uçlara ekleyerek DNA’nın uzatılmasına neden olmaktadır[1].

  https://www.biyologlar.com/kanser-tedavisi-ve-telomeraz
3WTURK CMS v8.1