Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Kullanıcı Adı Şifre: Beni hatırla

Nükleik Asitler Son On Yılın öss Soruları
(1 inceleyen) (1) Ziyaretçi
Biyoloji Bölümleri Vize Ve Final Soru Bankası
 • Sayfa:
 • 1

BAŞLIK: Nükleik Asitler Son On Yılın öss Soruları

Nükleik Asitler Son On Yılın öss Soruları 2 yıl, 1 ay önce #5495

 • yavuz.aydin
 • ( Yönetici )
 • ÇEVRİMDIŞI
 • Moderator
 • Gönderiler: 1649
 • Karma: 5
NÜKLEİK ASİTLER TEST - 1
1. Nükleik asitlerin yapısına katılan;
I. Adenin
II. Fosfat
III. Urasil
IV. Riboz
moleküllerinden hangileri hem DNA hem de RNA'nın yapısında bulunur?
A) Yalnız I
B ) I ve II
C) I,II ve III
D) I,II ve IV
E) II,III ve IV
2. Bir nükleik asit sentezlenirken;
I. ATP
II. Enzim
III. Amirtbasit
IV. Organik baz
bileşiklerinden hangileri harcanır?
A) Yalnız I
B ) I ve II
C) II ve IV
D) I ve IV
E) III ve IV
3. Bir DNA molekülünün yapısında bulunan nükleoit çeşitlerinin sayılarının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangilerinin bilinmesi yeterlidir?
A) Adenin nükleotid sayısı ve toplam zayıf hidrojen bağ sayısı
B ) Adenin ve timin nükleotidlerinin toplam sayısı
C) Adenin ve timin nükleotid toplamının, guanin ve sitozin nükleotid toplamına oranı
D) Guanin ve sitozin nükleotidlerinin toplam sayısı
E) Deoksiriboz şekerlerin toplam sayısı
4. Farklı türlere ait canlıların DNA moleküllerinde;
I. Nükleotitsayısı
II. Pürin ve pirimidin bazlarının orani
III. Gen sayısı
IV. Zayıf hidrojen bağ sayısı ifadelerinden hangilerl ortaktır?
A) I ve II
B ) II ve III
C) III ve IV
D) Yalnız II
E) Yalnız III
5. DNA eşlenmesinde;
I. Deoksiriboz
II. Adenin
III. Fosfat
IV. Sitozin
moleküllerinden hangileri eşit sayıda kullanılır?
A) I ve II
B ) II ve III
C) III ve IV
D) I ve III
E) II ve IV
6. Canlıların kalıtsal yapısını oluşturan DNA ve RNA moleküllerinde aşağıdakilerden hangisi ortak olarak bulunur?
A) Timin nükleotit
B ) Riboz şeker
C) Urasil nükleotit
D) Deoksiriboz şeker
E) Fosfat
7. Adenin nükleotitlerin sayısı guanin nükleotitlerin sayısının iki katı olan bir DNA'da sitozin sayısı 200 olduğuna göre bu DNA molekülündeki toplam nükleotid sayısı kaçtır?
A) 480
B ) 1200
C) 1600
D) 1900
E) 2000
8. Bir DNA'da 300 adenin ve 2400 zayıf H bağı bulunduğuna göre, bu DNA'daki toplam deoksiriboz şeker sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 150
B ) 300
C) 450
D) 900
E) 1800


NÜKLEİK ASİTLER TEST - 2
1. DNA eşlenmesinde görülen aşağıdaki olaylardan hangisi en son gerçekleşir?
A) Organik bazların deoksiribozla birleşmesi
B ) Nükteotitlerin birbirine bağlanması
C) Zayıf hidrojen bağlarının koparılması
D) Fosfatların deoksiribozla birleşmesi
E) Nükleotitlerin hidrojen bağlarıyla birleşerek çift zinciri oluşması
2. Nükleik asitleri oluşturan;
I. Organik baz
II. Üçlü şifre
III. Nükleotit
IV. Gen
yapılarının basitten karmaşığa doğru dizilişi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A) I - II - III - IV
B ) I - II - IV - III
C) I - III - II - IV
D) II - IV - III - I
E) III - II - IV - I
3. Prokaryot ve ökaryot canlıların DNA'ları ile ilgili;
I. Bütün canlı hücrelerde bulunur.
II. Hücre bölünmeleriyle yeni hücrelere aktarılır.
III. Hücre sitoplazmasında bulunur.
ifadelerinden hangileri her zaman ortaktır?
A) Yalnız I
B ) Yafnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
4. Hücredeki RNA çeşitleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Urasil nükleotit içerirler.
B ) DNA tarafından sentezlenirler.
C) Protein sentezinde görev yaparlar.
D) Riboz şeker bulundururlar.
E) Pürin ve pirimidin baz sayıları eşittir.
5. Bir canlıda;
I. DNA'nın parça kopması
II. RNA'nın parçalanması
III. DNA'nın eşlenmesi
olaylarından hangileri genetik şifrenin değişmesine neden olmaz?
A) Yalnız I
B ) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
6. Sitozin nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülünde;
I. Hidrojen bağ sayısı
II. Guanin sayısı
III. Timin sayısı
durumlarından hangileri bilinirse, toplam nükleotit sayısı hesaplanabilir?
A) Yalnız I
B ) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I ve II
7. Bir DNA'yı oluşturan karşılıklı çift nükleotit zincirinde;
I. Nükleotitlerin dizilişi
II. Adenin sayısı
III. Fosfat sayısı
IV. Deoksiriboz sayısı
V. Nükleotit sayısı
niceliklerinden hangileri her zaman ortaktır ?
A) I, II ve IV
B ) II, III ve V
C) III, IV ve V
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV
Şu kullanıcılar Teşekkür etti: biyoaslıhan, aydansen

Cvp: Nükleik Asitler Son On Yılın öss Soruları 1 ay, 1 hafta önce #10458

 • aydansen
 • ( Kullanıcı )
 • ÇEVRİMDIŞI
 • Üye
 • Gönderiler: 1
 • Karma: 0
birz kötüydüüüüüüü
 • Sayfa:
 • 1
Sayfa oluşturulma süresi: 0.18 saniye