Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 398 içerik listeleniyor

 • Sinir Sistemi

  1- Nöronlar Uyarılma , uyarıyı değerlendirme , uyarıyı taşıma (iletme) ve diğer hücreleri uyarma Yeteneği vardır. Sinir sisteminin esas hücreleridir. Uyarıyı alma : Kimyasal veya fiziksel etkilerle dendrıt , hücre gövdesi ve ranvier boğumlarından olur. Uyarıyı İletme (taşıma) : Elektriksel etkiyle gerçekleşir. Uyarma : Kimyasal olarak gerçekleşir. Morfolojilerine göre üçe ayrılır. 1-Uni polar (tek kutuplu) : Daha çok omurgasızlarda , omurgalılarda...

  https://www.biyologlar.com/sinir-sistemi-4
 • TAKSONOMİNİN ÖYKÜSÜ

  1. İlk Çalışmalar Sınıflandırmanın temeli Aristo’ya (Aristotle - M.Ö. 384-322) kadar uzanır. Aristo, özellikle deniz canlılarını incelemiş; hayvanları dış görünüşlerine, hareketlerine, yaşam şekillerine ve vücut özelliklerine göre bilimsel denebilecek şekilde sınıflandırmıştır. Aristo’nun yapmış olduğu ayırıma sistematik demek hayli güç olsa da, belirlediği ilkeler sonraki çalışmalara ışık tutmuştur. Yeni Dünya’nın keşfiyle...

  https://www.biyologlar.com/taksonominin-oykusu
 • Koryon

  - Bazı  memelilerde  plesentanın  bir  parçası  olan  dış embriyonik membran - Sürüngen, kuş ve memeli hayvanlarda embriyoyu saran örtü. Memelilerde plasentanın yapısına girer. - Yumurtayı örten kabuk.

  https://www.biyologlar.com/koryon
 • Bitkisel Doku Soruları

  1-Böcekçil bitkilerin ve tuzcul bitkilerin tuz salgılamada özelleşen salgı tüyleri ile kök emici tüylerini oluşturan epidermis hangi doku içerisinde incelenir? a-Destek doku b-Koruyucu doku c-Bağ doku d-Parankima doku e-Epitel doku 2-Aşağıdakilerden hangisi, parankima dokusunun fonksiyonlarından biri değildir? a-İletim büFotosentez c-Desteklik d-Solunum e-Depo ve salgı 3-Aşağıdakilerden hangisi, değişmez dokuların özelliklerinden değildir? a-Birincil ve...

  https://www.biyologlar.com/bitkisel-doku-sorulari
 • Meristem

  - Mitoz bölünmeyle başka hücreler yapabilen, farklılaşmamış embriyonik bitki dokusu. - Mitoz bölünmeyle başka hücreler yapabilen, sürekli olarak bölünebilme yeteneğine sahip hücrelerin oluşturduğu embriyonik doku.

  https://www.biyologlar.com/meristem
 • Metafita

  Bryophyta ve Tracheophyta filumlarına ait ileri bitkilerdir. Sporofit gelişiminde embriyonik evreler bulunur.

  https://www.biyologlar.com/metafita
 • Metilasyon, asetilasyon, siRNA hakkında döküman

  Kimyada metilasyon veya metillenme, bir kimyasal bileşiğe bir metil grubunun bağlanması veya ornatılmasıdır. Bu terim kimyada, biyokimyada, toprak bilimlerinde ve hayat bilimlerinde yaygınca kullanılır. Biyokimyada metilasyon daha spesifik olarak bir hidrojen atomunun bir metil grubuyla yer değiştirmesi anlamında kullanılır. Biyolojik sistemlerde metilasyon enzimler tarafından katalizlenir; bu reaksiyon, ağır metallerin modifikasyonunda, gen ifadesinin denetlenmesinde,...

  https://www.biyologlar.com/metilasyon-asetilasyon-sirna-hakkinda-dokuman
 • Nörula

  İlkel sinir sisteminin oluşturduğu erken embriyonik evre.

  https://www.biyologlar.com/norula
 • Kan grubu antijenleri

  Eritrositlerin yüzeyinde 300 den fazla antijen saptanmıştır. 21 farklı kan grubu sistemi vardır. Bunlar içinde pratikte kullanılan iki sistem vardır ABO ve Rh sistemi. Alyuvarlarda (eritrositlerde) bulunan antijen çeşidine göre kan grupları belirlenir. A, B, AB, O olmak üzere 4 ana kan grubu vardır. A grubu; eritrosit yüzeyinde A antijenini, plazmada B antikorunu taşır. B grubu; eritrosit yüzeyinde B antijenini, plazmada A antikorunu taşır. AB grubu; eritrosit yüzeyinde...

  https://www.biyologlar.com/kan-grubu-antijenleri
 • Plasenta

  - Kısmen embriyo, kısmen de ananın dokularında (uterus duvarında) oluşan ve embriyoya besin maddesi ile oksijen taşıyan ve artık maddeleri atan bir yapıdır. - Endometriyal doku ve ekstraembriyonik membrandan oluşan organ. İkisi arasındaki kan dolaşımının ayrı olmasını sağlarken, hamile anne ile fetusu arasındaki maddelerin değişimine izin verir.

  https://www.biyologlar.com/plasenta-1
 • Primordiyum

  Bir organ ya da kısmın embriyonik gelişme sırasında görülen ilk belirtisi. En erken gelişme evresi.

  https://www.biyologlar.com/primordiyum
 • Gözün evrimi, gözün evrim aşamaları

  TÜM HAYVANLARIN kendi dünyalarıyla ve dünyalarının içindeki nesnelerle baş etmeleri gerekir. Söz konusu bu nesnelerin üzerinde yürürler, altında sürünürler, onlara çarpmaktan kaçınırlar; bu nesneleri alırlar, yerler, onlarla çiftleşirler ve onlardan kaçarlar. Evrimin genç olduğu yerbilimsel şafakta, hayvanların, nesnelerin orada olduklarını anlamadan önce, onlarla fiziksel temas kurmaları gerekiyordu. Uzaktan algılama teknolojisini geliştirecek ilk hayvanı ne...

  https://www.biyologlar.com/gozun-evrimi-gozun-evrim-asamalari
 • Hücre İletişimi, Haberleşmesi

  HÜCRELERARASI İLETİŞİM) (HÜCRELER ARASINDA HABERLEŞME) (HÜCRE HABERLEŞMESİ) (HÜCRE SİNYALLEŞMESİ) Hücre iletişimi bakterilerde, maya gibi tek hücreli ökaryotlarda, hayvan ve bitki hücrelerinde geniş ölçüde araştırılmıştır ve araştırılmaya da devam etmektedir. Bu canlılarda hücre iletişiminin moleküler ayrıntıları hayret verici bir biçimde benzerlik taşır. Oysa bu organizma gruplarının en son ortak atası, bir milyar yıldan daha önce yaşamıştır....

  https://www.biyologlar.com/hucre-iletisimi-haberlesmesi
 • Rekapitulasyon

  Embriyonun, gelişim seyri içinde evrimsel atalarının embriyonik gelişim evrelerini kısaca tekrar etmesi.

  https://www.biyologlar.com/rekapitulasyon
 • Sürüngenlerde embriyonik dönemler ve embriyolojik gelişim

  Classis: Reptilia (Sürüngenler)  Bu sınıfa yılanlar, kertenkeleler, kaplumbağalar, timsahlar ve sadece Sphenodon denen tek bir türü olan “Kalak Başlılar” grubu (Ordo: Rhynchocephalia) dahildir (L. Repere: sürünmek). Bu 5 tip hayvan bugün yaşayan 4 sürüngen takımını temsil etmektedir. Fosil grupları da dikkate alınırsa 16 sürüngen takımından söz etmek gerekir. Sürüngenlerin çoğu fosil formlardır ve en bol oldukları zaman Mesozoik'tir (Örneğin Pterosaurus,...

  https://www.biyologlar.com/surungenlerde-embriyonik-donemler-ve-embriyolojik-gelisim
 • Sölom

  - Üç embriyo tabakasına sahip olan hayvanlarda mezoderm ile sarılı olan vücut boşluğu. - Embriyonik gelişme sırasında periton adı verilen mezodermal zarla (epitel) tamamen astarlanan ikinci bir karın boşluğu.

  https://www.biyologlar.com/solom
 • X Kromozom İnaktivasyonu

  X Kromozom İnaktivasyonu

  X inaktivasyonu, dişi memeli hücrelerinde iki adet bulunan X kromozomlarından birinin inaktive edilmesi işlemi.

  https://www.biyologlar.com/x-kromozom-inaktivasyonu
 • Organ oluşumu ? Morfogenez nedir ?

  Anne ve babadan gelen kromozomlar, anne karnında yeni döllenmiş bir yumurta hücresi halindedir. Bu hücre hızlı bir biçimde bölünmeye başlar ve hücreler bölündükçe farklılaşır, yani farklı görevler edinir ve vücutta bulunmaları gereken bölgelere giderler. Yani birbirinin aynı hücrelerden oluşan bir et yığını olmak yerine, bir kısmı, örneğin göz hücresi olup tam bulunması gereken yere, bir kısmı ise kalbi oluşturup göğüs kafesindeki yerine gider veya...

  https://www.biyologlar.com/organ-olusumu-morfogenez-nedir-
 • Şizosöl

  Embriyonik mezodermin iki tabakaya ayrılmasıyla oluşan bir vücut boşluğu.

  https://www.biyologlar.com/sizosol
 • Hayvanlarda gelişim olayları hakkında bilgi veriniz

  1-Segmentasyon: Döllenmeden sonra zigotun geçirdiği hızlı bölünme olaylarıdırİlk iki bölünme meridiyonal ikinci bölünme ekvatoraldır Zigotun bölünmeleri ile oluşan hücrelere blastomer denirİlk bölünmelerde embriyonun hücre sayısı artar ancak büyüme gerçekleşmez,Ağırlık artışı olmaz Hücre yığını (Üzüm salkımı) haline gelmiş evreye marula evresi denir. Marula evresinden sonra bölünmeler devam ederken içte bulunan hücreler dışa göçerler.Ortası...

  https://www.biyologlar.com/hayvanlarda-gelisim-olaylari-hakkinda-bilgi-veriniz
 • Embriyonik örtüler ve gelişim

  A-Balık ve kurbağalarda gelişim: Kabuk,amnion zarı ve sıvısı,allantois bulunmaz Yumurtada besin içeriği az olduğundan embriyonal evrede beslenme davranışı veya başkalaşım görülür Embriyonik gelişimde canlı dış ortamla madde alış verişi yapar B-Sürüngen ve kuşlarda gelişim: Kabuk,korion,amnion,vitellüs ve allantois kesesi bulunur Gelişim yumurta kabuğu içinde gerçekleşir Embriyo ile dış ortam arasında sadece gaz alış verişi bulunur Besin vitellüsten...

  https://www.biyologlar.com/embriyonik-ortuler-ve-gelisim
 • Memeli hayvanların genel özellikleri nedir?

  1. Vücutları genel olarak belirli zaman aralıklarında dökülen kıllarla kaplıdır. Derilerinde ter, yağ, koku ve süt bezleri gibi çeşitli salgı bezleri bulunur. Bazı memelilerin vücut ve kuyruk kısımlarında sürüngenlerinkine benzeyen pullar vardır. 2. Balinalar (Cetacea) ve Deniz inekleri (Sirenia) gibi deniz memelileri dışında kalanlarda dört üye vardır. Bu deniz memelilerinde arka üyeler kaybolmuştur. Her bir üyede 5 veya daha az sayıda parmak bulunur. Gerek...

  https://www.biyologlar.com/memeli-hayvanlarin-genel-ozellikleri-nedir
 • şizosöl sölom

  Erken embriyonik evrede kopan iki blastomer, endoderm ve ektoderm arasına düşerek ilkin mezoderm hücrelerini oluşturur. İki tabakanın ayrılmasıyla mezoderm gelişir. Mezodermden köken alan vücut boşluğudur.

  https://www.biyologlar.com/sizosol-solom
 • OMURİLİK HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ

  -Dışta ak madde , İçte boz madde vardır.-Merkezinde omurilik kanalı bulunur.-Refleks merkezi olarak iş görür.-Otonom sisteme ait bazı refleksleri kontrol eder.-Beyinin etkisi olmadan bazı refleksleri kontrol eder.-Otomatlaşan bazı istemli hareketlerin kontrolünü yapar-İlkel canlılardan gelişmişlere doğru beyinin omuriliğe oranı gittikçe artar. Örn:Önce beyinin kontrolünde yapılan dans etme, piyano çalma, örgü rme önce beyinin kontrolünde yapılır daha sonra...

  https://www.biyologlar.com/omurilik-hakkinda-bilgi-veriniz
 • Vivipar

  - Anne vücudu içinde ve yumurtadan gelişen canlı yavruya sahip olma. Yavru, besinini ya yumurta sarısından ya da embriyonik bir uzantı olan plasenta yoluyla bağlandığı anneden sağlar. - Memelilerin hemen hepsi vivipardır. Çok küçük olan memeli yumurtası dişi hayvanın uterusu içinde gelişir ve embriyo, annenin dolaşım sisteminde plasenta ile bağlı olduğu için annenin aldığı besinle beslenir.

  https://www.biyologlar.com/vivipar
 • Yumurta

  - Spermle döllendikten sonra aynı türün yeni bir bireyini verecek olan dişi üreme hücresi. - Bir yumurta hücresi ya da dişi gamet. Özellikle kuşlarda ve sürüngenlerde, embriyonik gelişmenin gerçekleştiği bir yapı.

  https://www.biyologlar.com/yumurta
 • Triploblast

  3 temel embriyonik hücre katmanını da (endoderm, mezoderm, ektoderm) oluşturan hayvanlar için kullanılır.

  https://www.biyologlar.com/triploblast
 • Teratojen

  - Seks hücrelerinde mutasyon oluşumuna sebep olan mutajen. Bu mutasyonlar kalıtılabilir. Vücüt hücrelerinde oluşan mutasyonlar kalıtılamaz fakat kanser oluşturabilir. - Embriyonik gelişme bozukluğu yapan madde.

  https://www.biyologlar.com/teratojen
 • Telomeraz

  RNA molekülü (hTR) içeren ters transkriptaz (hTERT) telomer de tandem tekrarlanması için şablon olarak işlev görür. Her hücre, bölünmesi sonrası uzunluğunu korumak için telomer sentezler. Bu, embriyonik hücrelerde ve gametlerde aktif, farklılaşmış somatik hücrelerde inaktif ve kötü huylu hücrelerde yeniden aktifleşmiştir. Telomeraz bir kromozomun telomerik ucuna bir defada bir tabanı ekleyebilirsiniz. Bu onarım repliaktif yaşlılıkdan kaçan hücreler için...

  https://www.biyologlar.com/telomeraz
 • Blastokist Nedir ?

  Blastokist Nedir ?

  Blastokist  « tomurcuk » anlamına gelir, (kistis) ise « idrar kesesini » ifade eder), canlı gelişiminde blastosöl aşamasındaki hücre kitlesine verilen ad. Bu evrede hücreler daha hızlı bölünmeye, kendi genomlarından yapıtaşları sentezlemeye ve aktif olarak yer değiştirmeye başlarlar. İnsanın embriyonik gelişimi özelinde, Döllenmenin sonucu olarak oluşan tek hücreli zigot hızlıca bölünerek yaklaşık 4 gün içinde morula diye adlandırılan bir hücre topu...

  https://www.biyologlar.com/blastokist-nedir-
 • Sperm Olmak ya da Olmamak

  Sperm Olmak ya da Olmamak

  FOX (Forkhead Box) gen ailesi, embriyonik gelişim için çok önemli genleri bünyesinde barındırır. FOX genleri, embriyonal dönemde birçok organ ve dokunun oluşumu için gerekli olan proteinlerin sentezlenmesini sağlayan talimatları içerir. Bu gen ailesinin bir üyesi olan foxl3 geni ise, germ hücrelerine dair çok önemli bir karar alma yetkisine sahiptir.  Germ Hücrelerindeki Anahtar Gen: foxl3 Geni foxl3 geninin alabildiği bu önemli kararın ne olduğunu açıklamadan önce...

  https://www.biyologlar.com/sperm-olmak-ya-da-olmamak
 • Biyolojik Bilgiler Sentriyollerle Taşınabilir mi?

  Biyolojik Bilgiler Sentriyollerle Taşınabilir mi?

  Bilim insanları belirli hücre yapılarının, sentriyoller, hücrede nesiller boyunca bilgi taşıyıcıları olarak görev alabileceklerini keşfetti. Keşif, biyolojik bilgi iletiminin sadece genlerle yapılmadığı ihtimalini yükseltiyor.Sentriyoller, hayvan hücrelerinde bulunan hücre bölünmesine yardım eden protein yapılı fıçı şeklindeki yapılardır. Sentriyolleri oluşturan proteinlerde olabilecek bir sorun (katlanma bozukluğu, proteini oluşturan genlerde mutasyon vb.)...

  https://www.biyologlar.com/biyolojik-bilgiler-sentriyollerle-tasinabilir-mi
 • Salk Enstitüsü’nde MS Üzerine Çalışan Biyolog Bilal KERMAN

  Salk Enstitüsü’nde MS Üzerine Çalışan Biyolog Bilal KERMAN

  Johns Hopkins’in Biochemistry, Cellular and Molecular Biology (BCMB) programına katılan ve dünyaca ünlü Fred Gage’in Salk Enstitüsü’ndeki laboratuvarına post-doc olarak çalışan Biyolog Bilal Kerman, Multiple sclerosis çalışmalarını, Türkiye’de biyoloji deneylerini yapılacak vakıf kurma planlarını ve Amerika’da eğitim almak hakkında bilgiler verdi. Amerika’da en başarılı meslekler arasında 5. sırada yer alan “biyolog”lar ülkemizde sürekli hak...

  https://www.biyologlar.com/salk-enstitusunde-ms-uzerine-calisan-biyolog-bilal-kerman
 • Hayvanlar Alemi

  HayvanlarHayvan, canlılar dünyasının ökaryotlar (Eukaryota) üst âlemindeki hayvanlar (Animalia) âleminde sınıflanan canlıların ortak adıdır. "Hayvan" sözcüğü, günlük kullanımda esasen insan dışı hayvanları ifade etmek için kullanılırsa da biyolojik bağlamda insanı da içerir. Hayvanlar âleminin bilimsel ve Latince adı olan "Animalia" terimi ise yine Latince olan ve "yaşayan" ya da "ruh" anlamına gelen animadan türetilmiş animal sözcüğünün çoğuludur....

  https://www.biyologlar.com/hayvanlar-alemi
 • Zooloji Nedir-Zoolojinin Tanımı

  Zooloji Nedir-Zooloji Tanımı-Zooloji Hakkında BilgiZoo hayvanlar topluluğu logos bilim anlamında kullanılan bir kelime olduğundan Zooloji biyolojinin hayvanları çeşitli yönleriyle inceleyen bir dalıdır demek yanlış olmaz. Eski çağlarda yaşamış ve bugün soyu tükenmiş birçok tür ve günümüzde yaşayan bütün hayvanlar zoolojinin inceleme alanına girmektedir. İnsanların merak ve araştırma eğilimiyle ortaya çıkan zoolojinin insanlık tarihi kadar eski olma...

  https://www.biyologlar.com/zooloji-nedir-zoolojinin-tanimi
 • SÜRÜNGENLER (REPTİLİA)

  Sürünerek hareket ettiklerinden Reptilia adi verilmistir. Permien'in baslangicinda iki yasamlilarin Labyrinthodontia alt sinifindan, üremek için suya gereksinme duymayan ve karasal yasamin kosullarina tümüyle uyum gösteren Reptilia sinifi örnekleri olusmuslardir. Çogu Paleontologa göre sürüngenler bes ana hat boyunca evrim geçirerek olusmuslardir. Bunlar: 1) Memelilerin meydana gelmesini saglayan memeli benzeri ilkel sürüngenler, 2) Tümüyle deniz yasamina uyum göstermis...

  https://www.biyologlar.com/surungenler-reptilia-1
 • KUŞLAR ( AVES)

  KUSLAR(AVES)Ön üyeleri degiserek kanat seklini aldigindan uçabilmektedirler. Bu nedenle (Latince, Aves=kus) Aves adi verilmistir. Bunlar sicakkanli (sabit sicaklikli) omurgalilarin ilk sinifini olustururlar. Vücut sicakliklari az çok sabit olup, 39-400C arasinda degisiklik gösterir. Vücutlari tüylerle kaplidir. Bu yapilar vücut sicakliginin kaybolmasini önler ve uçmada görev yapar. Uçma özellikleri nedeniyle diger hayvanlarin yasayamadiklari bölgelere bile kolaylikla uyum...

  https://www.biyologlar.com/kuslar-aves-1
 • Kıkırdaklı Balıklar (ELASÖOBRANCHİİ)

  Iskeletleri kikirdak yapida oldugundan bu hayvanlar, kikirdakli baliklar anlamina; Chondrichthyes olarak isimlendirilmislerdir. Kikirdak yapidaki iskelet ilkel bir özellikten çok dejeneratif bir özellik olarak kabul edilir. Çünkü bunlarin en yakin akrabalari olan Plaucodermi fosillerine devoniende rastlanmasina karsin, ilkel kemikli baliklarin fosilleri siluriende bulunmustur. Iskeletin bazi kisimlarinda kalkerlesme görülmesine karsin bu sinifin hiç bir örneginde kemik yapiya...

  https://www.biyologlar.com/kikirdakli-baliklar-elasoobranchii
 • MEMELİLER (MAMALİA)

  Yavrularını süt salgılayan göğüs bezleriyle beslediklerinden bu hayvanlara Mammalia adı verilmiştir. Bu hayvanlar Jura'da memeli benzeri sürüngenlerden (Synapsida alt sınıfının Therapsida takımından) ayrı bir dal şeklinde meydana gelmişlerdir. Bu gruptaki hayvanların temel özelliklerinden birisi de tümünün vücudunda az yada çok sayıda kılın bulunmasıdır.  Memeliler üç ana gruba ayrılır. Bunların arasında tekdelikliler yada  yumurtlayan memeliler olarak...

  https://www.biyologlar.com/memeliler-mamalia
 • Zooloji Nedir?

  Zoo hayvanlar topluluğu logos bilim anlamında kullanılan bir kelime olduğundan Zooloji biyolojinin hayvanları çeşitli yönleriyle inceleyen bir dalıdır demek yanlış olmaz. Eski çağlarda yaşamış ve bugün soyu tükenmiş birçok tür ve günümüzde yaşayan bütün hayvanlar zoolojinin inceleme alanına girmektedir. İnsanların merak ve araştırma eğilimiyle ortaya çıkan zoolojinin insanlık tarihi kadar eski olma olasılığı vardır. İlk olarak Mısır İran ve Yunan...

  https://www.biyologlar.com/zooloji-nedir
 • Kıkırdakılı Balıklar

  İskeletleri kıkırdak yapıda olduğundan bu hayvanlar, kıkırdaklı balıklar anlamına; Chondrichthyes olarak isimlendirilmişlerdir. Kıkırdak yapıdaki iskelet ilkel bir özellikten çok dejeneratif bir özellik olarak kabul edilir. Çünkü bunların en yakin akrabaları olan Plaucodermi fosillerine devoniyende rastlanmasına karsın, ilkel kemikli balıkların fosilleri siluriende bulunmuştur. İskeletin bazı kısımlarında kalkerleşme görülmesine karşın bu sınıfın hiç bir...

  https://www.biyologlar.com/kikirdakili-baliklar
 • Rejeneratif biyoloji ve tıp uygulamaları

  Rejeneratif biyoloji ve tıp uygulamaları

  Seden Bedir, Fatih KocabaşYeditepe Üniversitesi Rejeneratif Biyoloji Araştırma LaboratuvarıYaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için bakterilerden insanlara tüm canlılar bir ölçüde rejenerasyon (yenilenme) kabiliyetine sahipler. Hızla değişen ve yaşlanan dünyamızda, nakil için gittikçe artan organ ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni ve farklı organ-doku yenilenme teknolojileri geliştirilmesi gerekmektedir. Önceki yazımızda bahsettiğimiz rejenerasyon...

  https://www.biyologlar.com/rejeneratif-biyoloji-ve-tip-uygulamalari
 • Rejeneratif biyoloji

  Rejeneratif biyoloji

  Seden Bedir, Fatih KocabaşYeditepe Üniversitesi Rejeneratif Biyoloji Araştırma LaboratuvarıHayatımız boyunca vücudumuz sayısız yaralanma ve zedelenmelere maruz kalır fakat vücudumuzun rejeneratif (yenilenme) kabiliyeti sayesinde bu yaraların çoğu biz fark edene kadar kapanır. İşte bu noktada vücudumuzun rejenerasyon mekanizması devreye girer. Rejenerasyon; kaybedilmiş veya zarar görmüş hücrenin, dokunun, organın veya uzvun yeniden üretilebilme yeteneğidir ve...

  https://www.biyologlar.com/rejeneratif-biyoloji
 • Dinozor Bacakları İlk Kez Tavuk Embriyolarında Geliştirildi

  Dinozor Bacakları İlk Kez Tavuk Embriyolarında Geliştirildi

  66 milyon yıl önce, dinozorların çağı dramatik bir biçimde özellikle dev bir asteroidin çarpma etkisiyle yok oluşların artması sonucu kapandı. Elbette dinozor türlerinin tamamı yok olmadı ve hayatta kalmayı başaran türlerden bugünün kuşlarına kadar gelen evrimsel süreç işlemeye devam etti.

  https://www.biyologlar.com/dinozor-bacaklari-ilk-kez-tavuk-embriyolarinda-gelistirildi
 • Annenin Mikrobiyomu Yavrunun Bağışıklık Sistemini Etkiliyor

  Annenin Mikrobiyomu Yavrunun Bağışıklık Sistemini Etkiliyor

  Gebelik süresince, bir annenin vücut mikrobiyomu (vücudunda barındırdığı tüm mikrobik canlılar ve genetik bilgileri), yavrunun bağışıklık sistemini şekillendiriyor.

  https://www.biyologlar.com/annenin-mikrobiyomu-yavrunun-bagisiklik-sistemini-etkiliyor
 • Medipol Üniversitesi’nden Türk bilim insanları kalp kası dokusu geliştirdi

  Medipol Üniversitesi’nden Türk bilim insanları kalp kası dokusu geliştirdi

  Türk bilim insanları, kalıtsal kalp hastalıklarının araştırılması ve yeni tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesini mümkün kılabilmek amacıyla yapay kalp kası dokusu geliştirdi.

  https://www.biyologlar.com/medipol-universitesinden-turk-bilim-insanlari-kalp-kasi-dokusu-gelistirdi
 • BPA’sız Plastikler de Sanıldığı Kadar Sağlıklı Değil

  BPA’sız Plastikler de Sanıldığı Kadar Sağlıklı Değil

  Son dönemde şirketler piyasaya sürdükleri ürünlerde ve bu ürünlerin paketlerinde kullanılan plastiklerin ‘BPA’sız plastik’ olarak daha güvenli olduğu yönünde tanıtımını ve reklamını yapıyorlar.

  https://www.biyologlar.com/bpasiz-plastikler-de-sanildigi-kadar-saglikli-degil
 • Donör Kalp Kök Hücrelerle Donatılarak Bağışıklık Sisteminin Reddi Engellenecek
 • Heterokroni

  Canlıların embriyonik safhadan erişkin safhaya geçiş süreçlerinde diğer (yakın) türlerden canlılara göre zamansal farklılıklar yaşanması. Evrim ağacı silsilesinde bazı anatomik özellikler atalara (veya karşılaştırma yapılabilecek yakın akraba diğer çağdaş türlere) göre daha erken ya da daha geç ortaya çıkabilir, daha hızlı ya da daha yavaş gelişebilir; gelişmesini daha erken ya da daha geç bitirebilir. Bu tür değişimlerin geneline heterokroni...

  https://www.biyologlar.com/heterokroni
 • RNA Epigenetiği ve Gen Ekspresyonu Düzenleyici Sinyalleri

  RNA Epigenetiği ve Gen Ekspresyonu Düzenleyici Sinyalleri

  RNA’ların çok sayıdaki ve çok geniş yelpazedeki fonksiyonlarının belirleyicisi olan temel modifikasyonların ve sekans özelliklerinin sanatçı izlenimi – Görsel : CHARLES WILLIAMS/MADEUP.ORG

  https://www.biyologlar.com/rna-epigenetigi-ve-gen-ekspresyonu-duzenleyici-sinyalleri
3WTURK CMS v8.1