Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 55 içerik listeleniyor

 • Canlı Biliminin Önemli Dalları

  Canlıların dünya üzerinde çok çeşitli olması nedeniyle değişik bilim dallan gelişmiştir. Bu bilim dalları şu şekilde sıralanabilir. Botanik: Bitkiler alemini inceleyen bilim demektir. Bitkilerin yapısı, yayılışları ve çeşitlerini inceler. Botaniğin ilgilendiği konu alanına göre alt bilim dalları gelişmiştir. Örneğin; Kriptogamlar: Çiçeksiz Bitkiler, Tohumsuz Bitkiler Fanerogamlar: Tohumlu Bitkiler Gymnospermler: Açık Tohumlu Bitkiler Angiospermler:...

  https://www.biyologlar.com/canli-biliminin-onemli-dallari
 • Canlılarda Üreme ve Çoğalma

  Üreme:Canlıların soylarının devamı için kendilerine benzer yavrular meydana getirmelerine denir.Eşeyli ve eşeysiz olarak iki şekilde olur. Eşeysiz üreme:Eşey hücrelerine gerek olmadan yapılan üreme şeklidir. Yavrular tamamen ana bireye benzerler. Eşeysiz üreme çeşitleri: 1.Bölünme:Monera, protista ve mantarlarda görülür. 2.Tomurcuklanma:Maya hücrelerinde ve bazı protistlerde görülür. 3.Sporlanma:Parazit bir hücreli, mantar ve bazı ilkel bitkilerde...

  https://www.biyologlar.com/canlilarda-ureme-ve-cogalma
 • TOHUMLU BİTKİLER SINAV SORULARI

  1.Temel ilgi alanı taksonomi olan botanik dalı…………………………………..dir. 2.Bitki taksonomisibitkilerin………………..,………………………içeren bir bilim dalıdır 3.Bir kategoriye girecek şekilde diğerlerinden ayrılmış olan gruplar ………………..olarak tanımlanır. 4.Populasyon....................................................................................................................

  https://www.biyologlar.com/tohumlu-bitkiler-sinav-sorulari
 • Alglerin Ekolojik Önemi

  Algler, gerek yapisal olarak gerekse de dis görünüsleri bakimindan oldukça farkli görünümdedirler. Yapisal olarak eukaryotik (gelismis hücre tipi) ve prokaryotik (basit yapili hücre tipi) olmak üzere iki büyük gruba ayrilirlar. Buna göre Mavi-Yesil algler göstermis olduklari hücre organizasyonlari bakimindan prokaryot hücre özelligi tasimaktadirlar. Belirgin bir hücre çekirdeginin olmamasi ve çok basit olan kromatofor yapisindaki pigmentlerin dagilimi ve prokaryotik hücre...

  https://www.biyologlar.com/alglerin-ekolojik-onemi-1
 • ALGLERİN EKOLOJİK VE EKONOMİK ÖNEMLERİ

  Algler, gerek yapısal olarak gerekse de dış görünüşleri bakımından oldukça farklı görünümdedirler. Yapısal olarak eukaryotik (gelişmiş hücre tipi) ve prokaryotik (basit yapılı hücre tipi) olmak üzere iki büyük gruba ayrılırlar. Buna göre Mavi-Yeşil algler göstermiş oldukları hücre organizasyonları bakımından prokaryot hücre özelliği taşımaktadırlar. Belirgin bir hücre çekirdeğinin olmaması ve çok basit olan kromatofor yapısındaki pigmentlerin...

  https://www.biyologlar.com/alglerin-ekolojik-ve-ekonomik-onemleri
 • Ciğer otları

  Ciğer otları, Hepaticae ya da Marchantiophyta; bitkiler alemininin bir şubesi ya da karayosunları şubesinin bir sınıfı. İlkel, çiçeksi ve tohumsuz bitkilerdir. Çoğunlukla nemli topraklarda, kayalarda ve ağaç kütüklerinde yaşarlar. Gövdeleri yoktur, yapraklarında orta damar bulundurmazlar. Dallanmış kurdale şeklindeki yapıları toprak üzerinde uzanır. İletim dokuları yoktur. "Rizoid" denilen kökümsü yapılar ile toprağa tutunurlar. Bilimsel sınıflandırma...

  https://www.biyologlar.com/ciger-otlari
 • Canlılar Aleminin Sınıflandırılması

  1. Monera (Bakteriler-Eski bakteriler, Archaea-Gayserlerde yaşayan hipertermofilik canlılar) Zarla çevrilmiş gerçek organelleri bulunmayan hücre yapısına sahip canlılardır. 2. Protista (Chromista ve Protozoa) Zarla çevrilmiş gerçek organellere sahip hücre yapısına canlılardır. 3. Fungi (Şapkalı ve Cıvık mantarları içerirler) İletim dokusu bulunmayan ve bu nedenle heterotrofik, parazitik ya da saprofit (çürükçül) beslenen, fotosentez yapmamaları nedeniyle ışığa...

  https://www.biyologlar.com/canlilar-aleminin-siniflandirilmasi
 • Karayosunları

  Kara yosunları (Bryophyta), ciğer otları, boynuz otları ve yapraklı kara yosunlarını kapsayan bitkiler bölümü. "Bryopsida" tek sınıfını kapsar. Sistematikdeki yeri değişkenlik gösteren bir gruptur. Çok hücreli, fotosentetik bitkilerdir. Kara yosunlarının iletim sistemleri ve gerçek kök, yaprak ve gövdeleri yoktur. Çoğu yapraklı olan küçük yapılı türler içerirler. Kök yerine bir ya da çok hücreden oluşan rizoidler (köksü yapılar) bulunur. Kara...

  https://www.biyologlar.com/karayosunlari
 • Sınıflandırma Mantarlar - <b class='text-danger'>Tohumsuz</b> Bitkiler

  Sınıflandırma Mantarlar - Tohumsuz Bitkiler

  Mantarlar alemi, damarsız tohumsuz bitkiler, damarlı tohumsuz bitkiler anlatılmaktadır.

  https://www.biyologlar.com/siniflandirma-mantarlar-tohumsuz-bitkiler
 • Bitki Hormonlarının Sınıflandırılması

  Bitki hormonlarına, yapıca benzeyen kimyasal maddeler laboratuvarda sentetik yollarla elde edilmekte ve bunlar bitkiye dıştan uygulandığında bitki hormonu gibi fizyolojik etkiler göstermektedirler. Fakat bunlar, bitkide doğal olarak sentezlenmediğinden ve hormon tanımına girmediğinden büyümeyi düzenleyici maddeler olarak sınıflandırılır. Bitki hormonlarının (fitohormonların) bazı grupları büyümeyi teşvik edici etki gösterirken, bazıları ise engelleyici etki...

  https://www.biyologlar.com/bitki-hormonlarinin-siniflandirilmasi
 • Tohumsuz Bitkiler

  Bitkiler, fotosentez yapan ökaryotik organizmalar olarak tanımlanırlar. Bitkiler Alemi'nin şekil, büyüklük, yapı, organizasyon, ekolojik istekler açısından büyük farklılıklar gösteren çok sayıda üyesi bulunur. Bitkiler Alemi, Tohumsuz Bitkiler (Cryptogamae) ve Tohumlu Bitkiler (Spermatophyta) olmak üzere iki büyük gruba ayrılır. Tohumsuz Bitkiler, diğerlerinden daha ilkel olarak nitelendirilirler ve sporlarla çoğalmaları nedeni ile Sporlu Bitkiler olarak da...

  https://www.biyologlar.com/tohumsuz-bitkiler
 • Alglerin Ekolojik Önemi

  Algler, gerek yapisal olarak gerekse de dis görünüsleri bakimindan oldukça farkli görünümdedirler. Yapisal olarak eukaryotik (gelismis hücre tipi) ve prokaryotik (basit yapili hücre tipi) olmak üzere iki büyük gruba ayrilirlar. Buna göre Mavi-Yesil algler göstermis olduklari hücre organizasyonlari bakimindan prokaryot hücre özelligi tasimaktadirlar. Belirgin bir hücre çekirdeginin olmamasi ve çok basit olan kromatofor yapisindaki pigmentlerin dagilimi ve prokaryotik hücre...

  https://www.biyologlar.com/alglerin-ekolojik-onemi
 • Tohumlu Bitkiler (Spermatophyta)

  Tohumlu Bitkiler; Açık Tohumlu (Gymnospermae) Kapalı Tohumlu (Angiospermae) olmak üzere iki ana gruba ayrılır. 1. Açık Tohumlu Bitkilerin (Gymnospermae) Genel Özellikleri Açık Tohumlu Bitkiler çoğu kez ağaçlar ya da ağaççıklar, nadiren çalı şeklinde bulunurlar. Tümüyle odunsu olan bu bitkiler genellikle herdem yeşil olup, yaprakları çoğunlukla iğnemsi, nadiren pulsu yada şeritsi şekildedirler. Genel olarak kuraklığa dayanıklı ve uzun ömürlüdürler. Odun...

  https://www.biyologlar.com/tohumlu-bitkiler-spermatophyta
 • Alglerin içerikleri ve insanlar üzerine etkileri

  ALGLERİN EKONOMİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ, SINIFLANDIRILMASI VE ÜREME TİPLERİ

  https://www.biyologlar.com/alglerin-icerikleri-ve-insanlar-uzerine-etkileri
 • BİTKİ GRUPLARI

  Dünyada yetişen bitkilerçeşitli taksonomik birimler, kategoriler altında toplanırlar. Bu gruplardan, büyük olanların yurdumuzdaki durumları, evrimsel bir sıra içerisinde şöyledir. Algler Bitki dünyasının en ilkel grubu kabul edilen algler tohumsuz bitkilerin çok zengin ve önemli bir kategorisini oluştururlar. Bazı okyanus, deniz ve göllerin meralarını oluştururlar. Güneş enerjisini besin olarak depo ederek, sonunda insan olan besin zincirinin ilk basamağını...

  https://www.biyologlar.com/bitki-gruplari
 • Bitkisel Hormonlar

  Bitkilerde hücre bölünmesi, hücre büyümesi ,çimlenmenin uyarılması veya engellenmesi, gövde – meyva- yaprak- kökbüyümesi, meyva olgunlaşması, yaprak dökülmesi, Yaraların kapanması,tropizma gibi önemli yaşamsal olayların gerçekleşmesinde rol oynayanorganik maddelerdir. Bitkisel hormonları bitkilerde geçekleştirdikleri etkiye göre iki grupta incelenebilir. Gelişimi uyaran hormonlar: Oksin – Sitokinin – Giberillin Gelişime ket vuran hormonlar: Absisik asit –...

  https://www.biyologlar.com/bitkisel-hormonlar-1
 • Bitkilerde Üreme

  I-Tohumsuz bitkilerSu yosunlarında 1-Sporlar (n) çimlenerek hapolid gametofiti oluşutrurlar 2-Gametofitlerde anteridyum (Erkek organ) ve Arkegonium (Dişi organ) gelişir 3-Mitoz bölünme ilr anteridyumlarda sperm arkegoniumlarda ise ovum meydana gelir 4-Uygun şartalarda döllenme gerçekleşir 5-Oluşan zigottan(2n) sporofit (2n)gelişir 6-Sporofitte sporangium (Spor kesesi) gelişir 7-Sporangiumda bulunan spor ana hücrelerinden (2n) mayozla sporlar (n) oluşur. Eğreltilerde : ...

  https://www.biyologlar.com/bitkilerde-ureme
 • Türkiye'nin Floristik (Bitkisel) Zenginliği

  > Türkiye, bitkileri açısından,dünyada en zengin ülkelerin başında gelir.Bugünkü bilgilerimize göre,Türkiye'nin coğrafi sınırları içinde 3022'si endemik olmak üzere, 8897 çiçekli bitki ve eğrelti türü doğal olarak yetişmektedir.Bu sayı alttür,varyete ve hibritlerle birlikte 10.765'e ulaşır. > > Türkiye’de doğal olarak yetişen 10.765 çiçekli bitki ve eğreltinin yaklaşık üçte biri endemiktir.Bir ülkenin floristik zenginliği ve çeşitliliği,...

  https://www.biyologlar.com/turkiyenin-floristik-bitkisel-zenginligi
 • Bölgelere Göre Endemik Türler

  Yeryüzünün sınırlı bir bölgesinde yani bir adada,bir dağ sırasında,bir ülkenin siyasi sınırları içinde veya ancak belli bir ekolojik ortamda yayılış gösteren yani çok bölgesel (lokal) olarak yetişebilen çeşitli taksonomik kategorilere ait bitkilere “Endemik Bitkiler”denir. Türkiye, endemik bitkilerinin zenginliği bakımından dünyanın önemli ülkelerinden birisidir.Ancak, tohumsuz bitki grupları üzerindeki araştırmalar henüz çok yetersizdir.Bununla beraber...

  https://www.biyologlar.com/bolgelere-gore-endemik-turler
 • Kara yosunları

  Alem: Plantae (Bitkiler) Bölüm: Bryophyta Anthocerotophyta (Boynuz otları) Marchantiophyta (Ciğer otları) Bryopsida (Yapraklı kara yosunları) Kara yosunları (Bryophyta), ciğer otları, boynuz otları ve yapraklı kara yosunlarını kapsayan bitkiler bölümü. "Bryopsida" tek sınıfını kapsar. Sistematikdeki yeri değişkenlik gösteren bir gruptur. Çok hücreli, fotosentetik bitkilerdir. Kara yosunlarının iletim sistemleri ve gerçek kök, yaprak ve gövdeleri yoktur. Çoğu...

  https://www.biyologlar.com/kara-yosunlari-1
 • Bitkisel hormonlar ve Bitkilerde hormon üretilen yapılar

  Bitkilerde hormon üretilen yapılar:1) Kök ve gövde ucu2) Yapraklar3) Tohum4) Depo gövde ve köklerde5) Tomurcuk6) Dikotiledon’larda yara bölgesi7) Meyve Bitkilerde taşıma sistemi olmadığı için hormonların taşınması difüzyonla olur. Hedef yapılar, hormon üreten yapılara çok yakındırlar Bitkisel hormonlar;Bitkilerde hücre bölünmesi, hücre büyümesi , çimlenmenin uyarılması veya engellenmesi, gövde – meyva- yaprak- kök büyümesi, meyva olgunlaşması, yaprak...

  https://www.biyologlar.com/bitkisel-hormonlar-ve-bitkilerde-hormon-uretilen-yapilar
 • Çiçeksiz Bitkiler(Tohumsuz Bitkiler)

  Tohumun meydana geldiği organ çiçektir. Dolayısıyla çiçeksiz bitkilerde tohum bulunmaz. Çoğalmaları sporlarla gerçekleşir. Çiçekli bitkilere göre daha basit yapılıdırlar. Suda ve nemli yerlerde yaşarlar. 1- Su yosunları (Alg'ler) : • Nemli ortamlarda , denizlerde ve tatlı sularda yaşarlar. • Su yosunlarına algler de denir. • Tek ve çok hücreli olanları vardır. • Gerçek kökleri olmamasına rağmen basit köksü yapıları olan basit yapılı bitkilerdir....

  https://www.biyologlar.com/ciceksiz-bitkilertohumsuz-bitkiler
 • Bitkilerde evrimsel gelişim

  Siluriyen devrinin üst serilerinde elde edilen bulgulara göre, bitkilerin kara ortamına geçişi günümüzden 420-430 MYÖ meydana gelmiştir. Buna göre, ilk ökaryot hücrenin oluşumundan sonra, bitkilerin evrimleşip, çeşitlenmesi yaklaşık 1 milyar yıl boyunca su ortamında sürmüştür. Buna karşılık, hayvanların kara ortamına geçişleri günümüzden 345-420 milyon yıl öncesine karşılık olan devoniyen devrine rastlamaktadır. Aktüel bitkilerle fosil bitkiler...

  https://www.biyologlar.com/bitkilerde-evrimsel-gelisim
 • Giberelinler (Gibberellic Asit) - Giberellinlerin bitkiler üzerine etkisi

  Giberellinler ikinci grup bitki hormonudur. 1950’li yıllarda karakterize edilen giberellinler 80’den fazla bileşenin bulunduğu bir gruptur. Giberellinlerin esas etkisi, bitkilerin boyuna büyümesini sağlamaktır. Böylece uzun bir bitki gövdesi aktif giberellinleri, cüce bir bitki gövdesinden daha fazla ihtiva eder. Giberellinlerin sentezi ve kontrolü genetik kontrol altındadır.

  https://www.biyologlar.com/jiberelinler-gibberellic-asit
 • Türkiye’nin Bitkisel Tür Çeşitliliği

  Türkiye floristik açıdan dünyanın sekiz büyük flora bölgesinden biri olan Holaktik flora bölgesi içinde kalmakta ve üç flora alanına ayrılmaktadır. Bunlarda ülkemizin kuzey kesimlerini içeren Euro-Siberian (Avrupa-Sibirya), iç ve doğu Anadolu kesimlerini kapsayan Irano-Turanian (İran-Turan), Ege ve Akdeniz sahillerini kapsayan Mediterranean (Akdeniz) flora alanlarıdır. Bitki çeşitliliği açısından Türkiye dünyanın zengin ülkelerinden biridir. Bu zenginlik,...

  https://www.biyologlar.com/turkiyenin-bitkisel-tur-cesitliligi
 • CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE SINIFLANDIRILMASI

  Doğadaki canlıların özelliklerine,yaşayışlarına ve akrabalık derecelerine ğöre gruplandırılmasına sınıflandırma denir.Sınıflandırmanın amacı;canlıları belirli bir sisteme oturtmak ve doğayı daha kolay öğrenilebilir hale getirmektir. Bu şekilde canlıların dış ğörünüşlerine ve yaşadığı yere bakılarak yapılan sınıflandırmaya yapay(ampirik) sınıflandırma denir.Bilimsel değildir. Tabi sınıflandırma(filogenetik) canlıların yapısal...

  https://www.biyologlar.com/canlilarin-cesitliligi-ve-siniflandirilmasi
 • Türkiye'nin Floristik (Bitkisel) Zenginliği

  Türkiye, bitkileri açısından,dünyada en zengin ülkelerin başında gelir.Bugünkü bilgilerimize göre,Türkiye'nin coğrafi sınırları içinde 3022'si endemik olmak üzere, 8897 çiçekli bitki ve eğrelti türü doğal olarak yetişmektedir.Bu sayı alttür,varyete ve hibritlerle birlikte 10.765'e ulaşır. Türkiye’de doğal olarak yetişen 10.765 çiçekli bitki ve eğreltinin yaklaşık üçte biri endemiktir.Bir ülkenin floristik zenginliği ve çeşitliliği, içerdiği nadir...

  https://www.biyologlar.com/turkiyenin-floristik-bitkisel-zenginligi-1
 • Mitoz bölünme ve evreleri

  1.Moneralar hariç diğer canlılarda kalıtsal yapı kromozomlar halindedir.Moneralarda ve sitoplazmik kalıtımda rol alan organel kalıtsal yapıları DNA halindedir. 2.Moneralar hariç bütün canlılarda nucleusta bulunur.Moneralarda ve sitoplazmik kalıtımda rol alan organel kalıtsal yapıları plazmada yer alır. 3.Hücrelerde canlı türüne özgü kromozom sayısı bulunur.Örnek:İnsanda=46, Güvercin=16,Sirke sineği=8 vb. 4.Hücrelerdeki kromozomlar çiftler halindedir.Bu...

  https://www.biyologlar.com/mitoz-bolunme-ve-evreleri
 • Bitki Genetiğine İlişkin Pratik Uygulamalar

  Genetik hızlı gelişen bir bilim dalıdır. 20-30 yıl önce hakkında hiç bir şey bilmediğimiz genetik bugün basit genleri labaratuvarda yapacak düzeye gelmiştir. Khorana ve ark. 1970’de ilk geni sentezlemiştir.. Seçici yetiştirme (seleksiyon) aracılığı ile çeşitli bitki ve hayvanların geliştirilmesi genetiğin pratik bir uygulamasını oluşturur. Mısır, pirinç gibi bitkilerin verimlerinde sağlanan ilerlemeler çeşitli tohumsuz meyva varyetelerinin üretimi,...

  https://www.biyologlar.com/bitki-genetigine-iliskin-pratik-uygulamalar
 • BİTKİLERDE ÜREME VE GELİŞME

  I-Tohumsuz bitkilerde Eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip etmesi şeklinde gerçekleşen metagenez görülür: Metagenez Sporlar (n) çimlenerek hapolid gametofiti oluşutrurlar Gametofitlerde anteridyum (Erkek organ) ve Arkegonium (Dişi organ) gelişir Mitoz bölünme ile anteridyumlarda sperm arkegoniumlarda ise ovum meydana gelir Uygun şartalarda döllenme gerçekleşir Oluşan zigottan(2n) sporofit (2n)gelişir Sporofitte sporangium (Spor kesesi) gelişir Sporangiumda bulunan...

  https://www.biyologlar.com/bitkilerde-ureme-ve-gelisme
 • TOHUMSUZ BİTKİLER SİSTEMATİĞİ VİZE SORULARI

  DOĞRU YANLIŞ SORULARI ( )Cyanobacteria ve Bacillariophyta kamçılı değildir. ( )Bacillariophyta da çok hücreli algler bulunur. ( )Rhodophyta da bütün algler çok hücrelidir. ( )Tüm Phaeophyta makroskobik algleri içerir. ( )Tetrasporlar Rhodophyta nın gametofitleri tarafından mayoz sonucu üretilir. ( )Cyanobacteria su içerisinde yüzerek hareket eden organizmalardır. ( )Akinetler ve heterosistler azot fikse etmek amacıyla başkalaşmış hücrelerdir. ( )Bütün Chlorophyceae...

  https://www.biyologlar.com/tohumsuz-bitkiler-sistematigi-vize-sorulari
 • Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler

  Hormonal Sistem Çok hücreli komplex organizmalarda iç ve dış ortam uyarılarına uygun tepkinin verilmesi. Hücre, doku, organ ve sistemlerin çalışmasının kontrolü ve koordinasyonlarının sağlanması. Homeostasinin korunması sinir sistemi ve iç salgı (Endocrin) sistemi ile sağlanır. Bu iki sisteme denetleyici sistemlerde denir. Endocrin sistem denetimini hormon adı verilen özel organik maddelerle yaparlar. Hormonların genel özellikleri: Her canlının kendisi...

  https://www.biyologlar.com/denetleyici-ve-duzenleyici-sistemler
 • Tohumsuz Bütünleme soruları

  1.Alglerin yaşama ortamları? 2.Odeogoniumda döllenme? 3.Phaephyta nın sistematiğini yapınız. 4.Cutleria da üreme? 5.Askus oluşumu? 6.Myxomycetes in hayat devresi? 7.Oomycota da eşeyli eseysiz üreme?(saprolognanın hayat devri) 8.Bazidiokarp çeşitlerini yaz şekil çizerek anlat. 9.Eğreltilerin hayat döngüsü? 10.Tanımlar(avkospor,zigospor,trikom)

  https://www.biyologlar.com/tohumsuz-butunleme-sorulari
 • TOHUMSUZ 2012 FİNAL SORULARI

  1 Likenlerin anatomik yapısı ve ekolojik önemi 2 Mayoz böl kaç yerde meydana gelir diplont organizma örnekle açıkla 3 Diyatomelerde eski büyüklüğüne dönme kaç türü olur pennat diyatomelerde avksozigot oluşumu çizerek anlat 4 Voucheria da üreme ve döllenmeyi ciz anlat 5 Cutleria da üreme şekli çiz 6 Mycota divisiolarını yaz zygamycota nın üremesini şekille anlat 7 Ascomycota da askus çeper yapısını açıkla askokarp tiplerini yaz 8 Puccinia graninis (karapas...

  https://www.biyologlar.com/tohumsuz-2012-final-sorulari
 • Tohumsuz Bitkiler Soruları

  1)EŞeyli Üreme tipleri? oogami? 2)İzomorf döl alaşımı? Örnek ver acikla(cizde olabilir) 3)Sınıflandırma Hangi kriterlere göre yapılır 4)Cyanobacteria genel özellikleri volvo cales ve volvox u karşılaştır. 5)Chrophyta sistematigi 6)Charada erkek organ çiz anlat 7)Ceratiumun eseysiz üreme şekli

  https://www.biyologlar.com/tohumsuz-bitkiler-sorulari
 • Tohumsuz 2011-2012 final sorulari

  1-Mayoz bölünme nerelerde olur, diplont bireye örnek verin. 2-Zygnomycotada eseyli üreme 3-Vaucherida eseyli üreme 4-Cutleriada eseyli üreme 5-Diyatomelerde ata büyüklügüne ulaşmak icin izlenen yollar avksozigot olysumunu cizin 6-Karayosunlarını talluslu bitklerden ayran özellikler 7-Likenlerin anatomik yapsi ve ekolojik özellikleri 8-Mantarların divisiolari 9-Askomycotanin çeper yapısı 10-Puccina praminis hayat devri spor çeşitleri   1-Mayoz bölünmenin meydana...

  https://www.biyologlar.com/tohumsuz-2011-2012-final-sorulari
 • TOHUMSUZ BİTKİLER SİSTEMATİĞİ 2007 FİNAL SORULARI

  - Aşağıdaki sorularda uygun cevabı yazınız(72p) 1. Mantarlarda hiflerin arasında yada ucunda oluşan, kalın çeperli dinlenen sporlara ne ad verilir? 2. Marchantia'da erkek üreme yapılarını taşıyan daka ne ad verilir? 3. Bazı Askokarplarda bulunan kapak şeklinde, özel açıklığa ne denir? 4. Mayalar olarak bilinen mantar gurubu hangi divizyo içinde sınıflandırılır? 5. Bitkiler dünysında gerçek köklere ilk hangi cinste rastlanır? 6. Olpidium brassica türünün...

  https://www.biyologlar.com/tohumsuz-bitkiler-sistematigi-2007-final-sorulari
 • ERCİYES TOHUMSUZ BİTKİLER SİSTEMATİĞİ 2007 FİNAL SORULARI

  BOŞLUK DOLDURMA(her boşluk 1 puan) 1.cyanobakterilere mavi yeşil rengi ...... verir. 2.....ve.......cyanobacterlerden toksin salgılayan cinslerdir. 3.scenedesmus cinsinde.....üreme görülmez. 4.caulerpada tallusta tutunmaya yarayan....kısım bulunur. 5......chondrus crispus türünden elde edilen jel kıvamında bir maddedir. 6.diplontlarda haploid safha sadece....dönemine özgüdür ve mayoz .... meydana gelir. 7......sistematikte temel kategoridir. 8.aynı örneğe verilen farklı...

  https://www.biyologlar.com/erciyes-tohumsuz-bitkiler-sistematigi-2007-final-sorulari
 • ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TOHUMSUZ BİTKİLER SINAV SORULARI

  1. Bir canlının zigottan itibaren ergin bir fert oluncaya kadar geçirdiği gelişme olayına ............................. denir. 2. Biyolojik türün tanımını yapınız. 3. Endosporlardan olan izosporları isim olarak yazınız. 4. Bakterilerde kötü şartlara dayanıklı yapı ........................., Alglerde ise ........................ olarak adlandırılır. 5. Süt şekerini laktik aside çevirerek sevilen bir gıda (Yoğurt) oluşturan bakteri...

  https://www.biyologlar.com/erciyes-universitesi-tohumsuz-bitkiler-sinav-sorulari
 • TOHUMSUZ BİTKİLER SİSTEMATİĞİ 2007 VİZE SORULARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

  A. AŞAGIDAKİ SORULAR İÇİN UYGUN SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ.(3Y= -1D)5P 1. Aşağıdakilerden hangisi toksin üretir? a. haptophyta b. rhodophyta c. dinoflagellata d. chrysophyta 2. Aşağıdaki alg guruplarının hangisinde konjugasyon görülür? a. Cyanobacteria b. Euglonida c. Zygnematales d. Clebsormidiales 3. Alginiz asit ve laminarin aşağıdaki canlılardan hangisinde bulunur? a. Haptophyta b. Chrysophyta c. phaeophyta d. rhodophyta 4. Hangisi fakültatif heteretrof olup...

  https://www.biyologlar.com/tohumsuz-bitkiler-sistematigi-2007-vize-sorulari-erciyes-universitesi
 • hormonların sınıflandırılması

  Hormonların sınıflandırılması zordur. Çünkü ne teşekkülleri muayyen bir organa aittir ve nede hormon kavramı henüz yeter bir kesinlikle endojen etken maddelerden ayrıla bilmiştir Hormonlar , en çok kullanılan sınıflandırma prensiplerine uyacak şekilde aşağıdaki tarzda sınıflandırılırlar. 1- Hypothalamus'un (releasing hormone, liberine, release inhibiting hormone) ve Neurohypophyse'in neurosekretorik hormonları : Hypothalamusta veya neuroypophysede...

  https://www.biyologlar.com/hormonlarin-siniflandirilmasi
 • Tohumsuz Bitkiler Final Soruları

  1.mayoz bölünmenin meydana geldiği yere göre organizmaları sınıflandırarak ve birer örnek vererek açıklayınız 2.euglenophyta, xantohphyta ve chrysophyta divisiolarını hücre çeperi, klorofil ürünleri ve üremeleri bakımından karşılaştırınız 3.pennat diyatomelerde eski büyüklüğüne dönem olayı ne şekilde olur şekille açıklayınız 4.laminaria da görülen döl almaşını şekil çizerek anlatınız 5.chlorophytanın clasislerini yazarak chlorophyceae nin...

  https://www.biyologlar.com/tohumsuz-bitkiler-final-sorulari
 • Tohumsuz 2013 vize soruları

  1-eşeyli ve eşeysiz üremeyi sınıflandırın,endospor oluşumunu acıklayın. 2-algleri morfolojik yapılarına göre sınıflandırın,koloni oluşturan algleri acıklayın. 3-oedogoniumda eşeysiz üremeyi şekille acıklayın. 4-ceratium tip üremeyi şekille açıklayın. 5-avksospor ve avksozigot ne işe yarar?avksozigot oluşumunu şekille acıklayın. 6-cyanophyta,chlorophyta,euglenophyta yı hucre ceperi,besın depo maddelerı ve uremelerı bakımından karsılastırınız....

  https://www.biyologlar.com/tohumsuz-2013-vize-sorulari
 • Bitkilerde hormon üretilen yapılar:

   1) Kök ve gövde ucu 2) Yapraklar 3) Tohum 4) Depo gövde ve köklerde 5) Tomurcuk 6) Dikotiledon’larda yara bölgesi 7) Meyve  Bitkilerde taşıma sistemi olmadığı için hormonların taşınması difüzyonla olur. Hedef yapılar, hormon üreten yapılara çok yakındırlar  Bitkisel hormonlar; bitkilerde hücre bölünmesi, hücre büyümesi , çimlenmenin uyarılması veya engellenmesi, gövde – meyva- yaprak- kök büyümesi, meyva olgunlaşması, yaprak dökülmesi,...

  https://www.biyologlar.com/bitkilerde-hormon-uretilen-yapilar
 • CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE SINIFLANDIRILMASI İLE İLGİLİ SORULAR

  A) Aşağıda Verilen Bilgileri Doğru (D) veya Yanlış (Y) Olarak İşaretleyiniz. ( ) 1-Sınıflandırma basamaklarında ‘’tür’’ den ‘’alem’’e doğru basamaklarda bulunan birey sayısında ve çeşidinde azalma olur. ( )2-İki canlı karşılaştırıldığında homolog yapı benzerliği çoksa bu iki canlı birbiriyle uzak akrabadır. ( ) 3-Mantarlar sınıflandırmada bitkiler ile aynı alem içerisinde yer almaz. ( ) 4-Tek hücreli canlıların tamamı aynı alem...

  https://www.biyologlar.com/canlilarin-cesitliligi-ve-siniflandirilmasi-ile-ilgili-sorular
 • Spor

  - Genellikle tek hücreli olan eşeysiz üreme elemanı. Bir protozoon ya da bir tohumsuz bitkide olduğu doğrudan ergin duruma gelişebilen bir organizma . - Eşeysiz üreyen türlerde, küçük ve dayanıklı olan üreme hücresi. - Uygunsuz ortam koşullarına dayanmak üzere çoğunlukla uyum sağlamış eşeysiz üreme hücresi.

  https://www.biyologlar.com/spor
 • Biyoloji Bölümü Seçmeyi Düşünenlerin Dikkatine

  Biyoloji, canlıların özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Bu özelliklerden bazılarını, canlıların yapısı, işlevi gelişmesi, hareketi, metabolizması, çoğalması, diğer canlılarla ve inorganik ortamla ilişkisi şeklinde sıralayabiliriz. Biyolojiyle ilgilenen bilim adamları bu özelliklerden faydalanarak insanlığı çeşitli tehlikelerden korunma, canlıların besin ve iş gücünden faydalanılmasını amaçlamışlardır. Ayrıca, çeşitli canlıların bulundukları...

  https://www.biyologlar.com/biyoloji-bolumu-secmeyi-dusunenlerin-dikkatine
 • Bitkiler

  BitkilerBitkiler (Plantae), fotosentez yapan, ökaryotik, ağaçlar, çiçekler, otlar, eğreltiotları, yosunlar ve benzeri organizmaları içinde bulunduran çok büyük bir canlılar alemidir. Bitkiler, topluluk halinde yaşarlar. Bitkilerin bir bölgede oluşturdukları örtüye bitki örtüsü denir. Flora, bir bölgede yetişen bütün bitki türlerinin hepsine denir. Herhangi bir bölgenin yaşam koşullarında gelişen, benzer ekolojik yapı içeren bitki topluluğuna vejetasyon denir....

  https://www.biyologlar.com/bitkiler
 • Açık Tohumlu Bitkilerin (Gymnospermae) Sınıflandırılması

  Bitkilerin sınıflandırılmasıyla ilgili önemli prensipleri Bu altbölüme giren bitkiler için Gymnospemae (gymnos=açık, sperma=tohum) teriminiilk kez 1829 yılında Bronqniart kullanmıştır. Gymnosperm ler değişik araştırıcılar tarafından farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Ancak bu ünitede Abbayes ve ark. (1963) sınıflandırmaları göz önünde bulundurulmuştur. Buna göre, Gymnospermae3 sınıfa (klassis) ayrılırlar. Klassis: Cycadopsida Eski jeolojik...

  https://www.biyologlar.com/acik-tohumlu-bitkilerin-gymnospermae-siniflandirilmasi
 • 4. Ulusal Botanik Kongresi

  4. Ulusal Botanik Kongresi

  Biyolojinin birçok uygulama alanı bulunmaktadır. Botanik (Bitki Bilimi) alanı bunlardan bir tanesidir. Alanımızda bilimsel çalışmaların yapılmasına ihtiyaç olduğu kadar bunların disiplinler arası paylaşılmasına da gereksinim duyulmaktadır.

  https://www.biyologlar.com/4-ulusal-botanik-kongresi
3WTURK CMS v8.1